• Σχόλιο του χρήστη 'ΛΑΖΑΡΟΣ ΤΣΑΛΙΚΗΣ' | 19 Φεβρουαρίου 2021, 20:28

    Από το π.δ. 4/2018, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει σήμερα, προκύπτει ότι η ΓΓΑ αφενός έχει ως ρόλο την ανάπτυξη του αθλητισμού και τον έλεγχο των προϋποθέσεων του ν. 2725/1999 αφετέρου δεν διαθέτει- και δεν δύναται να διαθέτει- μηχανισμούς ελέγχου των προδιαγραφών των σκαφών ή της χρήσης τους ως ναυταθλητικών. Όμως, η Ελληνική Ιστιοπλοϊκή Ομοσπονδία δια μέσου της Επιτροπής Ανοικτής Θαλάσσης είναι σε θέση να παρέχει οποιαδήποτε πληροφορία της ζητηθεί από τη ΓΓΑ σχετικά με τις προδιαγραφές των σκαφών μέσω των πιστοποιητικών καταμέτρησης που η ίδια εκδίδει, αλλά και για τη χρήση τους ως ναυταθλητικά μέσω των αποτελεσμάτων των αγώνων που συμπεριλαμβάνονται στο επίσημο αγωνιστικό πρόγραμμα. Υπάρχει λοιπόν αντικειμενικός τρόπος καθορισμού της έννοιας του ναυταθλητικού σκάφους και η ΕΙΟ/ΕΑΘ έχει θέσει την τεχνογνωσία της υπόψη της ΓΓΑ πολλές φορές στο παρελθόν. Ας είναι το παρόν νομοσχέδιο μία ευκαιρία να διευθετηθεί η εκκρεμότητα μη εφαρμογής ενός υφιστάμενου νόμου.