• Σχόλιο του χρήστη 'ΝΑΥΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ - ΠΟΣΕΙΔΩΝ' | 21 Φεβρουαρίου 2021, 16:31

    Σχετικά με την μοναδικό άρθρο που κάνει μνεία στην ιστιοπλοΐα, για την ανάπτυξη της επαγγελματικής αγωνιστικής ιστιοπλοΐας και την ανάπτυξη του Τουρισµού Αθλητικών Διοργανώσεων, ο οποίος περιλαμβάνει τόσο τους τουρίστες που ταξιδεύουν για να παρακολουθήσουν, ως θεατές, αθλητικούς αγώνες, συνδυάζοντας χρονικά τις διακοπές τους µε τις αθλητικές διοργανώσεις, όσο και τις οµάδες αθλητών, τους μεμονωμένους αθλητές, τις αποστολές, τους τεχνικούς και τους δημοσιογράφους, που ταξιδεύουν για να συμμετέχουν σε αθλητικούς αγώνες και παρατείνουν χρονικά τη διαμονή τους στον τόπο διεξαγωγής του αθλητικού αγώνα, Πρότασή μας να γίνει ειδικά μια υποκατηγορία για Ιστιοπλοϊκούς Αγώνες Διεθνούς Εμβέλειας (επαγγελματικούς ή μη) λόγω της σημασίας, οικονομικών οφελών και της ιδιαιτερότητας των αγώνων αυτών για 1. την ανάπτυξη της νευραλγικής περιοχής του Αιγαίου, Ιονίου και των λιμένων που θα επιλεχθούν για την εγκατάσταση επαγγελματικών ομάδων ιστιοπλοΐας / προπονητικών καμπ, 2. τη δημιουργία ιστιοπλοϊκών ακαδημιών 3. τη διεκδίκηση και διοργάνωση των αγώνων διεθνούς εμβέλειας όπως το «AMERICA’S CUP», «THE OCEAN RACE» κτλ. Η διεκδίκηση και διοργάνωση διεθνών αγώνων ιστιοπλοΐας όπως το AMERICA’S CUP, THE OCEAN RACE κτλ. θα προσδώσει στην Ελλάδα την απαιτούμενη διεθνή προβολή που απαιτείται για τη προσέλκυση υψηλού επιπέδου ναυταθλητικού τουρισμού καθώς και θα προετοιμάσει την Ελλάδα για τη δημιουργία ενός παγκόσμιου θεσμού ιστιοπλοϊκών αγώνων και θα αναβαθμίσει το επίπεδο αγωνιστικής ιστιοπλοΐας στην Ελλάδα. Η δημιουργία βάσεων επαγγελματικών ομάδων θα συντελέσει ουσιαστικά στη προβολή της χώρας μας στα πέρατα της γης και ανάπτυξης αθλητικού τουρισμού και υποδομών. Επίσης το σχέδιο νόμου πρέπει να περιλαμβάνει τη συνεργασία της Γ.Γ. Αθλητισμού με τους διοργανωτές και φιλοξενούσες αρχές για την εκμετάλλευση των αθλητικών εγκαταστάσεων που θα επιλεχθούν για τη δημιουργία προπονητικών κέντρων προκειμένου να δημιουργηθούν προπονητικά καμπ / ιστιοπλοϊκές ακαδημίες στον Ελλαδικό χώρο και στις τοποθεσίες / λιμένες που θα επιλεχθούν και την εγκατάσταση ομάδων συμμετοχής στο America’s Cup, The Ocean Race κτλ. έτσι ώστε ο σχεδιασμός και η υλοποίηση ολοκληρωμένων πακέτων προπονητικού τουρισμού (ανά αθλητική εγκατάσταση σε συνεργασία τοπικές επιχειρήσεις (ξενοδοχεία, εστιατόρια κ.λ.π) να λειτουργήσουν ανταποδοτικά για τις τοπικές κοινωνίες, ενισχύοντας την οικονομία και την επιχειρηματικότητα όπως στις πόλεις Αλικάντε και Βαλένθια που έχουν διοργανωθεί οι αγώνες THE OCEAN RACE και AMERICA’S CUP με οικονομικά οφέλη της τάξεως 100 εκ. Ευρώ από την διοργάνωση VOLVO OCEAN RACE και έως 6 δις Ευρώ από τη διοργάνωση του AMERICA’S CUP. Για την επιτυχή διεκδίκηση ιστιοπλοϊκών αγώνων διεθνούς εμβέλειας και διοργάνωσή τους, χρειάζεται η διεύρυνση του Σχέδιου Νόμου Επαγγελματικού Αθλητισμου / νομοθετική διάταξη, ειδικό θεσμικό πλαίσιο και Π.Δ.. Επίσης να περιλαμβάνει τις διοργανωτικές αρχές και φιλοξενούσες αρχές / φορείς που είναι Νομικά Πρόσωπα Ιδιωτικού Δικαίου (Α.Ε.) και να επιτρέπει συμφωνίες των αρχών αυτών με Ο.Τ.Α., Περιφέρειες κτλ. για τη διεκδίκηση και διοργάνωση των αγώνων αφού οι διοργανωτικές και φιλοξενούσες αρχές έχουν τα αποκλειστικά δικαιώματα (Πνευματικά, διοργανωτικά κτλ.) αυτών των αγώνων. Παρόμοιο παράδειγμα στο χώρο της αυτοκίνησης είναι αυτό της F1 (Φόρμουλα 1). Η έως τώρα διεκδικήσεις και αναθέσεις των αγώνων στην Ελλάδα δεν έχουν τελεσφορήσει λόγω έλλειψης του θεσμικού πλαισίου. Ιδιαιτερότητες Αγώνων Διεθνούς εμβέλειας όπως το America’s Cup, ΤΗΕ Ocean Race κτλ. 1. Η διεκδίκηση διέπεται από μυστικότητα και σύναψη σύμβαση εμπιστευτικότητας είναι προαπαιτούμενο. 2. Δεν μπορεί να ανακοινωθεί στα ΜΜΕ η διεκδίκηση, παρά μόνο η ανάθεση των αγώνων και σε συμφωνία με τους διοργανωτές και «φιλοξενούσες αρχές». 3. Οι διοργανώτριες και φιλοξενούσες αρχές είναι Νομικά Πρόσωπα Ιδιωτικού Δικαίου. Π.χ. America’s Cup Event Authority LLC, The Great Cup BV, Volvo Ocean Race S.L.U. , 1262583 Ontario LTD. κτλ. 4. Οι χώρες που διεκδικούν είναι θεμιτό να έχουν αθλητική συμμετοχή (στην περίπτωση της Ελλάδας υποχρεωτική) μιας και δίνετε το δικαίωμα στην ομάδα τη διοργάνωση μέρους των προκριματικών αγώνων στη χώρα εκπροσώπησης. 5. Οι ομάδες συμμετοχής είναι και αυτές Νομικά Πρόσωπα Ιδιωτικού Δικαίου που εκπροσωπούν Ναυτικό Όμιλο της χώρας που εκπροσωπούν. 6. Οι αγώνες (τελικοί ή προκριματικοί) διοργανώνονται υπό την αιγίδα διεθνών ιστιοπλοϊκών οργανισμών όπως η Διεθνής Ιστιοπλοϊκή Ομοσπονδία. Οι Εθνικές Ιστιοπλοϊκές ομοσπονδίες έχουν ρόλο με βάση συμφωνία και καταστατικού με τη διεθνή ιστιοπλοϊκή ομοσπονδία ή κλάσης. 7. Οι διοργανωτικές αρχές ζητούν την εγγύηση του χώρας που θα φιλοξενήσει τους αγώνες με ρήτρες / Εγγυητικές επιστολές και ο δημόσιος τομέας είναι εγγυητής τέλεσης των όρων της συμφωνίας ανάθεσης. 8. Οι χώρες που επιτυχώς διεκδικούν τους αγώνες, προβαίνουν σε νομοθετικές ρυθμίσεις και έκδοση Π.Δ. για την εφαρμογή των όρων της συμφωνίας. 9. Η χώρα ή χρησιμοποιεί υφιστάμενες υποδομές ή δημιουργεί καινούργιες, παραχωρεί τη χρήση χερσαιών / λιμενικών εδαφών, θαλάσσιο χώρο τέλεσης αγώνων, εναέριο χώρο για την τηλεοπτική κάλυψη των αγώνων. Προτείνουμε να γίνει προσθήκη κατηγορίας «Ιστιοπλοϊκών Αγώνων Διεθνούς Κύρους» χωρίς διάκριση εάν είναι επαγγελματικοί ή όχι. Βάσει του Άρθρου 24 του Σχεδίου Νόμου που αναφέρει ότι 1. «Δυνατότητα τροποποίησης προκηρύξεων αθλητικών διοργανώσεωνμε άμεση ισχύ1. Ειδικώς για την αγωνιστική περίοδο 2020-2021, κατά παρέκκλιση κάθε αντίθετης ρύθμισης και ιδίως των απαγορεύσεων που θεσπίζονται με τηνπαρ. 3 του άρθρου 101Δ και τηνπαρ. 3 του άρθρου 131 του 54ν. 2725/1999 (Α ́121), επιτρέπεται η τροποποίηση, με άμεση ισχύ, των προκηρύξεων διεξαγωγής όλων των πρωταθλημάτων (ομαδικών, ατομικών, ερασιτεχνικού και επαγγελματικού αθλητισμού).» 2. την εγκύκλιο πλαισίου λειτουργίας αθλητικού τουρισμού της Γ.Γ.Α. που ήταν αναγκαία και ένα θετικό βήμα για την αναβάθμισή του αθλητικού τουρισμού στη χώρα μας. 3. την Ευρωπαϊκή πολιτικής γαλάζια ανάπτυξης σε θέματα ανάπτυξης παράκτιου και θαλάσσιου τουρισμού προτείνουμε την: «Διεκδίκηση και Διοργάνωση Ιστιοπλοϊκών Αγώνων Διεθνούς κύρους και δημιουργία ιστιοπλοϊκών βάσεων πολλαπλών χρήσεων» Από το 1851 το America’s Cup είναι η κορωνίδα των ιστιοπλοϊκών αγώνων διεθνώς. Θεωρείται η F1 της Θάλασσας. Ιδιαίτερο χαρακτηριστικό των αγώνων αυτών είναι ότι αποφέρουν εντυπωσιακά οφέλη στις χώρες όπου διοργανώνονται. Χαρακτηριστική είναι η περίπτωση της πόλης Βαλένθια στην Ισπανία, όπου διεξάχθηκε η 32η και 33η διοργάνωση τελικών αγώνων και η οποία αποκόμισε έσοδα της τάξεως των 6 δις ευρώ, δημιούργησε 60 χιλιάδες θέσεις εργασίας και προσέλκυσε 5,5 εκ τουρίστες. Η Ελλάδα έχει τις προϋποθέσεις για τη διοργάνωση μέρους των προκριματικών αγώνων στην Ελλάδα το 2019 και 2020 στα πλαίσια του 36ου America’s Cup και διεκδίκηση του 37ου 2021 – 2025. Επίσης έχει τις προϋποθέσεις για τη διοργάνωση μέρους των στάσεων (stop – overs) στην Ελλάδα του 14ου , 15ου και 16ου Volvo Ocean Race και εγκατάσταση της έδρας των Διοργανωτών στην Ελλάδα. Η προβολή του τουριστικού προϊόντος της Ελλάδας μέσω των αγώνων στα επόμενα χρόνια θα απέφερε τεράστια οικονομικά οφέλη και θα γινόταν αιχμή της προσπάθειάς μας να ανακάμψουμε και να διαμορφώσουμε ένα θετικό κλίμα τόσο εντός όσο και εκτός της χώρας μας. Η χρηματοδότηση του έργου θα γίνει από τον ιδιωτικό τομέα μέσω χορηγιών και ειδικά ευρωπαϊκά κονδύλια. Το 90% των χορηγιών θα δαπανηθεί στην Ελλάδα για τη δημιουργία 400 μονίμων θέσεων εργασίας και 1000 εποχικών, για την απόκτηση τεχνολογίας ανθρακονημάτων προκειμένου να ναυπηγηθούν τα ελληνικά σκάφη στην Ελλάδα όρος των αγώνων) καθώς και τη δημιουργία βιομηχανίας προϊόντων στο πρότυπο των Ολυμπιακών Αγώνων. Η τεχνολογία και οι υλικοτεχνικές υποδομές που θα αποκτηθούν θα έχουν πολλαπλές μελλοντικές εφαρμογές και χρήσεις. Στόχος του ΕΟΤ και του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού προτείνεται να είναι η δημιουργία έως δώδεκα (12) φορητών βάσεων πολλαπλών χρήσεων για την αθλητική προετοιμασία των ομάδων που λαμβάνουν μέρος σε αγώνες όπως το America’s Cup, The Ocean Race κτλ. και να διεκδικήσει αυτές τις αθλητικές διοργανώσεις. Η εγκατάσταση βάσεων αποφέρουν οφέλη της τάξεως των 60 εκ. ευρώ / χρόνο με βάση τη μελέτη της Deloitte. Η δημιουργία αυτών των βάσεων θα γίνουν η αιχμή διεκδίκησης των αγώνων AMERICA’S CUP, The Ocean Race και δημιουργίας Ελληνικού Πρωταθλήματος ιστιοπλοΐας γεγονότα που θα προβάλλουν την Ελλάδα παγκόσμια αφού θα καταστεί σοβαρός πόλος έλξης επενδύσεων σε υψηλές υλικοτεχνικές υποδομές (κατασκευή μαρίνων όπου χρειαστεί, κτλ.) και του διεθνούς jetset (ενδεικτικό είναι το γεγονός ότι ο ιδιοκτήτης της ομάδας που κέρδισε το 34ο AMERICA’S CUP και εκ του κανονισμού, διοργανωτής του 35ου είναι ο Larry Ellison, ιδιοκτήτης της εταιρείας ORACLE). Τα οφέλη από τη διοργάνωση των αγώνων America’s Cup World Series (προκριματικοί αγώνες) ανέρχονται στα 38 εκ. – 55 εκ. ευρώ με βάση τη μελέτη της Deloitte. Η Ελλάδα με πλεόνασμα ιστορικών γεγονότων συνδεδεμένα με τη θάλασσα όπως η ναυμαχία της Σαλαμίνας και του Μαραθώνα, με τη ναυτική υπεροχή της Αθήνας στη θάλασσα με το στόλο του Θεμιστοκλή στην αρχαιότητα και σήμερα με έδρα της ποντοπόρας ναυτιλίας στον Πειραιά και με σημαντικά μουσεία για τη σχέση των Ελλήνων με τη θάλασσα, μπορεί και πρέπει να συμβάλει στην προώθηση της δυναμικής της σε ανθρώπινο και τεχνολογικό επίπεδο με τη συμμετοχή της στους ποιο σημαντικούς αγώνες ιστιοπλοΐας. Στο πλαίσιο ανάπτυξης και προσέλκυσης του αθλητικού τουρισμού από το εξωτερικό, της προσέλκυσης διεθνών ιστιοπλοϊκών διοργανώσεων και της ανάπτυξης των υποδομών φιλοξενίας επαγγελματικών ιστιοπλοϊκών ομάδων , το Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού σε συνεργασία με τον ΕΟΤ , τη ΓΓΑ, το υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, το υπουργείο Οικονομίας και Ανάπτυξης, τις Περιφέρειες και Ευρωπαϊκή Επιτροπή, πρέπει να αναλάβει τις αναγκαίες πρωτοβουλίες για τη δημιουργία πολυτροπικών βάσεων ιστιοπλοΐας, φιλοξενίας ναυταθλητικών ακαδημιών και για την ανάληψη της διεκδίκησης και διοργάνωσης διεθνών ιστιοπλοϊκών αγώνων: Οι δημιουργία βάσεων και διοργάνωση αγώνων θα προσφέρουν τα ακόλουθα πλεονεκτήματα: Α) το Αιγαίο (και Ιόνιο) να γίνει μόνιμος χώρος προπονήσεων των καλύτερων ομάδων (εκπεφρασμένο ήδη ενδιαφέρον) Β) μεταφορά τεχνογνωσίας σε Ελληνικές ομάδες που θα δημιουργηθούν και θα συμμετέχουν σε Πανελλήνιο Πρωτάθλημα και στο America’s Cup. Πχ. νέες θέσεις εργασίας στον τομέα των ανθρακονημάτων, με ευρύτερες εφαρμογές στην αεροναυπηγική, ναυπήγηση θαλαμηγών κτλ Γ) Τεράστια προβολή της χώρας, προσέκλυση τουρισμού υψηλού επιπέδου Δ) Έξυπνη εξειδίκευση για το νησιωτικό χώρο, βασικός στόχος της στρατηγικής HORIZON EUROPE 2021 - 2027 Ε) Γεωστρατηγικά οφέλη έναντι της ανταγωνίστριας Τουρκίας ΣΤ) Επέκταση της τουριστικής περιόδου Η) Προσέλκυση κρουαζιέρας “off season” και επέκταση περιόδου παραμονής Ι) Ανάπτυξη μαρίνων για MEGA yacht / SUPER yacht και ναυτικών ακαδημιών Για τη διοργάνωση και αθλητική συμμετοχή της Ελλάδας στους μεγαλύτερους και ποιο σημαντικούς αγώνες ιστιοπλοΐας παγκοσμίως, θα ήταν κρίσιμο το όλο έργο να τύχει της υποστήριξης και θεσμικής παρέμβασης της Γ.Γ. Αθλητισμού και της κατάλληλης νομοθετικής ρύθμισης απο το το Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού και σε συνεργασία με τους διοργανωτές να διεκδικήσουμε και διοργανώσουμε τους αγώνες και αναπτύξουμε τις πολυτροπικές βάσεις ιστιοπλοΐας. Οικονομικά οφέλη: America’s Cup World Series: 60 εκ. Ευρώ ανά έτος America’s Cup: 550 εκ. – 5.5 δις Ευρώ ανά διοργάνωση The Ocean Race: 100 εκ. – 300 εκ. Ευρώ ανά διοργάνωση ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ ΙΣΤΙΟΠΛΟΪΚΩΝ ΑΓΩΝΩΝ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΚΥΡΟΥΣ ΠΟΥ ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗΣ ΠΡΟΣΘΗΚΗΣ ΘΑ ΜΠΟΡΕΣΟΥΜΕ ΝΑ ΔΙΕΚΔΙΚΗΣΟΥΜΕ ΚΑΙ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΟΥΜΕ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ. ΟΙ ΑΓΩΝΕΣ ΑΥΤΟΙ ΑΠΟΦΕΡΟΥΝ ΤΕΡΑΣΤΙΑ ΟΦΕΛΗ ΚΑΙ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΔΙΟΡΓΑΝΩΘΕΙ ΠΟΤΕ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΛΟΓΩ ΤΗΣ ΕΛΛΕΙΨΗΣ ΘΕΣΜΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ. AMERICA’S CUP : http://www.americascup.com ΤΗΕ OCEAN RACE : http://www.theoceanrace.com GC 32 RACING : http://www.gc32racingtour.com/ IMOCA : https://www.imoca.org/en/index/ J CLASS : http://www.jclassyachts.com/ VENDEE GLOBE : https://www.vendeeglobe.org/en/