• Σχόλιο του χρήστη 'ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΓΟΡΓΟΛΗΣ - ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ' | 22 Φεβρουαρίου 2021, 15:49

    Η Συγκεκριμένη διάταξη είναι στην σωστή κατεύθυνση και θα αφήσει θετικό αποτύπωμα. Πιστεύω ότι πρέπει να δοθεί μεγάλο διάστημα στους ΟΤΑ για να προβούν στην ενέργεια αυτή, καθώς ειδικά οι Δήμοι διαθέτουν μεγάλο αριθμό αθλητικών εγκαταστάσεων. Η πλατφόρμα πρέπει να είναι λειτουργική και να δίνεται το δικαίωμα στους ΟΤΑ να τροποποιούν πολλές φορές τις αρχικές δηλώσεις, όποτε αυτοί επιθυμούν προς αποφυγή μόνιμων και μη αναστρέψιμων καταστάσεων [π.χ αδυναμία τροποποίησης μετά από τυχόν προσθήκες ή ανακατασκευές στην αθλητική εγκατάσταση ή μεταφορά της αρμοδιότητας για την λειτουργία μιας αθλητικής εγκατάστασης από ένα Φορέα σε άλλο ή μετατροπή του ιδιοκτησιακού καθεστώτος κ.λ.π.]. Επίσης θα πρέπει να προβλεφθεί [στην 2η παράγραφο] ομοίως και για τις Περιφέρειες, η παροχή αιγίδας από την Γ.Γ.Α. στη διοργάνωση αθλητικών εκδηλώσεων στις εγκαταστάσεις τους [ίσως από παραδρομή δεν αναγράφηκε] και μελλοντικά δημιουργηθούν προβλήματα.Οι Περιφέρειες μάλιστα είναι Φορείς που [ορισμένες] έχουν πιστοποιηθεί για την διενέργεια εκδηλώσεων Αθλητικού Τουρισμού και Π.Α.γ.Ο.