• Σχόλιο του χρήστη 'Κ.Ε.Α. "ΚΩΔΙΚΑΣ ΕΥ ΑΓΩΝΙΖΕΣΘΑΙ" Α.Μ.Κ.Ε' | 9 Δεκεμβρίου 2014, 13:29

    Η ΑΣΤΙΚΗ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗ ΕΤΕΡΕΙΑ "ΚΩΔΙΚΑΣ ΕΥ ΑΓΩΝΙΖΕΣΘΑΙ" για την ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΗΣ ΑΚΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ προτείνει στο ΝΟΜΟΘΕΤΗ και επισημαίνει στις ΑΘΛΗΤΙΚΕΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΕΣ ΔΙΟΡΓΑΝΩΤΡΙΕΣ ΑΡΧΕΣ ΟΜΑΔΕΣ ΣΩΜΑΤΕΙΑ τα ακόλουθα ως σχετικά με το άρθρο ΟΡΙΣΜΟΙ 1. «όφελος» νοείται η άμεση ή έμμεση απόδειξη παροχής (κατά περίπτωση) χρημάτων ή υλικής αξίας άυλου ή υλικού περιουσιακού στοιχείου(εκτός από το χρηματικό έπαθλο ή / και τις συμβατικές πληρωμές που πρέπει να γίνουν υπό έγκριση, μισθοί, χορηγίες ή άλλες συμβάσεις) 2. "Σχηματισμός" νοείται η συμμετοχή, αποδοχή, ή ποντάρισμα στοιχήματος χρημάτων ή οποιαδήποτε άλλη μορφή χρηματοοικονομικής κερδοσκοπίας και περιλαμβάνουν, χωρίς περιορισμό, δραστηριότητες που συνήθως αναφέρονται ως "αθλητικά στοιχήματα" όπως είναι το σταθερό και το ζωντανό διαδραστικό στοίχημα που έχει πιθανότητες, "στοιχηματικά παιχνίδια", "live στοίχημα", και "άλλα παιχνίδια" που προσφέρονται από τους φορείς εκμετάλλευσης αθλητικών στοιχημάτων κατά τους ορισμούς της Ε.Ε.Ε.Π 3. "Στοίχημα" σημαίνει ένα στοίχημα χρημάτων ή οποιαδήποτε άλλη μορφή οικονομικής κερδοσκοπίας κατά τους ορισμούς της Ε.Ε.Ε.Π 4. «εμπιστευτικές πληροφορίες»: κάθε πληροφορία που σχετίζεται με οποιοδήποτε αγώνα ή διοργάνωση ΑΘΛΗΤΙΚΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ, που ο "συμμετέχων" διαθέτει λόγω της θέσης του μέσα στον αθλητισμό. Οι πληροφορίες αυτές περιλαμβάνουν, αλλά δεν περιορίζεται σε, πραγματικά στοιχεία σχετικά με τους ανταγωνιστές, οι προϋποθέσεις, τακτικής, στρατηγική, σκέψεις ή οποιαδήποτε άλλη πτυχή κάθε αγώνα ή διοργάνωσης της ΑΘΛΗΤΙΚΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ, αλλά δεν περιλαμβάνουν τέτοιες πληροφορίες που έχουν ήδη δημοσιευθεί ή ένα θέμα δημόσιου αρχείου. «Εμπιστευτικές πληροφορίες» μπορεί να είναι πληροφορίες που ιδιοτελώς απέκτησε εύκολα ένα ενδιαφερόμενο μέλος του κοινού του αθλήματος και οι οποίες γνωστοποιούνται σε τρίτους, κατά παράβαση των πολιτικών διαδικασιών και κανόνων και εγκυκλίων ακεραιότητας και προστασίας της διαφάνειας, της υπερκείμενης ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ και της ΔΟΕ που διέπουν αγώνες και διοργανώσεις 5. "συμμετέχων" νοείται κάθε παίκτης, αθλητής, υποστηρικτικό στέλεχος παικτών,αντιπρόσωπος ατζέντης παίκτη αθλητή, στέλεχος προσωπικού ομάδος, αθλητικός δικαστής, κριτής, διαιτητής, προπονητής, γυμναστής Κ.Φ.Α., αντιπρόσωπος ομάδος, τεχνικός σύμβουλος, αθλητικός επίτροπος, κριτική επιτροπή ή μέλος επιτροπής έφεσης, επίσημα στελέχη διοργανώσεων, προσωπικό και στελέχη ομάδων και ομοσπονδιών, τα μελή και στελέχη της Εθνικής ομάδας Εθνικής Ομοσπονδίας ή μέλος της αντιπροσωπείας και κάθε άλλο διαπιστευμένο πρόσωπο του αθλήματος 6. Ως «πρόσωπο» περιλαμβάνει τα φυσικά πρόσωπα, νομικά πρόσωπα και ενώσεις χωρίς νομική προσωπικότητα και εταιρικές σχέσεις (έστω και αν κάποια από αυτά έχουν χωριστή νομική προσωπικότητα) ΠΑΡΑΒΙΑΣΕΙΣ Οι ακόλουθες ενέργειες μπορούν να επιβάλουν κυρώσεις από τη ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ, την ΓΓΑ και την ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ: 1. Στοίχημα Άμεση ή έμμεση συμμετοχή του Συμμετέχοντα σε οποιαδήποτε μορφή στοιχηματισμού που σχετίζονται με κάθε μορφή αγωνιστικής δραστηριότητας , συμπεριλαμβανομένων των στοιχηματισμών με ή από άλλο άτομο για την εξέλιξη, τη πρόοδο, την διαμόρφωση, τις φάσεις, το τελικό αποτέλεσμα, ή οποιαδήποτε άλλη πτυχή η συμπεριφορά ενός τέτοιου αγώνα σε αθλητικό Ανταγωνισμό 2. Αλλοίωση των αποτελεσμάτων σε αθλητικό Ανταγωνισμό (α) τον καθορισμό ή την επινόηση με οποιονδήποτε τρόπο ή με άλλο τρόπο ή αθέμιτο επηρεασμό, προκειμένου ένα μέρος του αγώνα να αλλοιωθεί σκόπιμα ή για να διορθώσει ή επιτευχθεί με οποιονδήποτε τρόπο ή με άλλο τρόπο να επηρεάσει αθέμιτα, το αποτέλεσμα, η εξέλιξη, ή οποιαδήποτε άλλη πτυχή του υγιούς αθλητικού Ανταγωνισμού. (β) Εξασφάλιση ή επιδίωξη να διασφαλίσει η εμφάνιση ενός συγκεκριμένου συμβάντος σε αθλητικό Ανταγωνισμό και η οποία αυτή εμφάνιση είναι σε γνώση του Συμμετέχοντα σε σχέση με το αντικείμενο του στοιχήματος και για το οποίο ο ίδιος ο Συμμετέχοντας ή ένα άλλο πρόσωπο αναμένει να λάβει ή έχει ήδη λάβει όφελος ή άλλα ιδιοτελή οφέλη από την έκβαση φάσεων και τελικού αποτελέσματος. (γ) Αν ο συμμετέχων δεν εκτελέσει με το καλύτερο των δυνατοτήτων του την συμμετοχή του σε αθλητικό ανταγωνισμό με σκοπό όφελος ή αντάλλαγμα για ιδιοτελή σκοπό ( , ανεξάρτητα από τον αν όφελος η παροχή αυτή στην πραγματικότητα πληρώθηκε ή εισπράχθηκε) 3. Διεφθαρμένη αθλητική συμπεριφορά (α) η , από τον συμμετέχων, αποδοχή, η προσφορά, δωροδοκία ή άλλο όφελος ή προσδοκία για όφελος(ανεξάρτητα από το αν το όφελος ή η παροχή αυτή στην πραγματικότητα πληρώθηκε ή εισπράχθηκε) για να καθοριστεί ή να επιτευχθεί με οποιονδήποτε τρόπο ή με άλλο τρόπο να επηρεαστεί αθέμιτα η πρόοδος, ή εξέλιξή φάσεων, το αποτέλεσμα, συμπεριφορά ή οποιαδήποτε άλλη πτυχή ενός αθλητικού γεγονότος ή μιας αθλητικής διοργάνωσης στα ολυμπιακά ήθη του τίμιοι και δίκαιου Ανταγωνισμού. (β)η , από τον συμμετέχων, αποδοχή, η προσφορά, δωροδοκία ή άλλο όφελος ή προσδοκία για όφελος(ανεξάρτητα από το αν το όφελος ή η παροχή αυτή στην πραγματικότητα πληρώθηκε ή εισπράχθηκε) για να καθοριστεί ή να επιτευχθεί με οποιονδήποτε τρόπο ή με άλλο τρόπο να επηρεαστεί αθέμιτα η πρόοδος, ή εξέλιξή φάσεων, το αποτέλεσμα, συμπεριφορά ή οποιαδήποτε άλλη πτυχή ενός αθλητικού γεγονότος ή μιας αθλητικής διοργάνωσης στα ολυμπιακά ήθη του τίμιοι και δίκαιου Ανταγωνισμού , όπου ο συμμετέχων σύμφωνα με τις περιστάσεις έφερε , φέρει, ή μπορεί να φέρει ,το άθλημα σε ανυποληψία δυσφήμιση ή ζημιά ΚΑΤΑΧΡΗΣΗ ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ (α) η χρησιμοποίηση εμπιστευτικών πληροφοριών για τους σκοπούς του στοιχήματος ή άλλως σε σχέση με τα στοιχήματα. (β) κοινοποίηση εμπιστευτικών πληροφοριών σε οποιοδήποτε πρόσωπο με ή χωρίς όφελος όπου ο Συμμετέχων μπορεί λογικά να αναμένεται να γνωρίζει ότι η αποκάλυψή τους σε τέτοιες περιστάσεις θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί σε σχέση με το Στοίχημα. ΆΛΛΕΣ ΠΑΡΑΒΙΑΣΕΙΣ (α) πρόκληση, εντολή, τη διευκόλυνση ή την ενθάρρυνση ενός συμμετέχοντος να διαπράξει μια παράβαση που ορίζεται στο αυτό το άρθρο. (β) Οποιαδήποτε προσπάθεια από έναν συμμετέχοντα, ή οποιαδήποτε συμφωνία από συμμετέχοντα με οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο, να προβούν σε ενέργειες που θα επιτύχουν την τέλεση οποιασδήποτε παράβασης του παρόντος άρθρου να αντιμετωπίζονται δικαστικά σαν παραβίαση που ήδη είχε διαπραχθεί, έστω και τέτοια απόπειρα ή συμφωνία στην πραγματικότητα δεν οδήγησε σε παραβίαση. Ωστόσο, πρέπει να υπάρχουν ελαφρυντικά στοιχεία όταν στο πλαίσιο αυτό ο Συμμετέχων παραιτείται από την απόπειρα ή τη συμφωνία του πριν αυτό ανακαλυφθεί από τρίτους που δεν συμμετέχουν στην προσπάθεια ή συμφωνίας. (γ) εν γνώσει , βοήθεια συγκάλυψης ή άλλως πράξεις ή παραλείψεις αναφοράς σημαίνει συνενοχή (δ) Η αποτυχία να αποκαλύψει στη ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ή άλλη αρμόδια αρχή χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση τα πλήρη στοιχεία γνώσεις και συμβάντα που γνωρίζει… 1. οποιεσδήποτε εν γνώσει , βοήθεια συγκάλυψης ή άλλως πράξεις ή παραλείψεις αναφοράς για προσεγγίσεις ή προσκλήσεις που λάμβανε από τον συμμετέχοντα να προβούν σε ενέργειες ή περιστατικά που θα ισοδυναμούσε με παραβίαση, όπως ορίζεται στο παρόν άρθρο 2 κάθε συμβάν, ή γεγονός ή περιστατικό ή θέμα που έρχεται στην αντίληψη του συμμετέχοντα που μπορεί να καταδεικνύουν μια παράβαση δυνάμει του παρόντος άρθρου από τρίτους, συμπεριλαμβανομένων, χωρίς περιορισμό, προσεγγίσεις ή προσκλήσεις που έχουν λάβει από οποιοδήποτε άλλο μέρος για να συμμετάσχουν σε συμπεριφορά που θα ισοδυναμούσε με παραβίαση του παρόντος άρθρου (ε) Η αποτυχία να συνεργαστεί με οποιαδήποτε λογική έρευνα που διενεργήθηκε από τη ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ή άλλες αρμόδιες αρχή σε σχέση με ενδεχόμενη παράβαση του παρόντος άρθρου, συμπεριλαμβανομένων των παραλείποντας να παράσχει οποιαδήποτε πληροφορίες ή / και τεκμηρίωση που ζητούν από τη ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ή την αρμόδια αρχή, που μπορεί να σχετίζονται με την έρευνα. "ΚΩΔΙΚΑΣ ΕΥ ΑΓΩΝΙΖΕΣΘΑΙ" ΑΣΤΙΚΗ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ για την ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ - ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΚΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΚΑΡΑΙΣΚΟΣ ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΜΑΔΟΥΡΟΥ ΝΙΚΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΤΖΙΚΑ keafairplaycodehellas@outlook.com.gr