Άρθρο 104 Δωροδοκία – Δωροληψία για αλλοίωση αποτελέσματος αγώνα

1. Όποιος παρεμβαίνει με αθέμιτες ενέργειες με σκοπό να επηρεάσει την εξέλιξη, τη μορφή, ή το αποτέλεσμα αγώνα οποιουδήποτε ομαδικού ή ατομικού αθλήματος, τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον ενός (1) έτους και χρηματική ποινή από εκατό χιλιάδες (100.000) έως πεντακόσιες χιλιάδες (500.000) ευρώ.

2. Όποιος, για τον ίδιο σκοπό, απαιτεί ή δέχεται δώρα, ή άλλα ωφελήματα, ή οποιαδήποτε άλλη παροχή, ή υπόσχεση αυτών, τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον δύο (2) ετών και χρηματική ποινή από διακόσιες χιλιάδες (200.000) έως ένα εκατομμύριο (1.000.000) ευρώ.

3. Με την ποινή της παραγράφου 2 του παρόντος άρθρου τιμωρείται και όποιος για τον ίδιο σκοπό κατά την παράγραφο αυτή προσφέρει, δίνει ή υπόσχεται σε αθλητή, προπονητή, διαιτητή, ή διοικητικό παράγοντα, ή άλλο πρόσωπο που συνδέεται με οποιονδήποτε τρόπο με τον αθλητή, τον διαιτητή, το σωματείο, ή την Α.Α.Ε., δώρα, ωφελήματα ή άλλες οποιεσδήποτε παροχές.

4. Αν από την αξιόποινη πράξη των προηγούμενων παραγράφων 1 έως 3 επιτεύχθηκε ο σκοπός που επιδίωκε ο δράστης, ή αν ο αγώνας το αποτέλεσμα του οποίου αλλοιώνεται περιλαμβάνεται σε στοιχηματικές διοργανώσεις του εσωτερικού ή εξωτερικού, τότε ο δράστης τιμωρείται με κάθειρξη μέχρι δέκα (10) ετών.

5. Αν κάποιος από τους υπαίτιους των εγκλημάτων του παρόντος άρθρου καταστήσει δυνατή με αναγγελία στην αρχή την πρόληψη της διάπραξης ενός από τα εγκλήματα που σχεδιάζονται, εφόσον δεν έχει ασκηθεί ακόμη ποινική δίωξη, ο εισαγγελέας πλημμελειοδικών με αιτιολογημένη διάταξή του απέχει από την άσκηση της ποινικής δίωξης κατά του προσώπου αυτού. Αν η αξιόποινη πράξη τελέστηκε και το πρόσωπο αυτό συμβάλει ουσιωδώς στην αποκάλυψη και την τιμωρία της, το δικαστήριο επιβάλλει σε αυτόν ποινή ελαττωμένη κατά το άρθρο 83 του Ποινικού Κώδικα.

6. Για τις αξιόποινες πράξεις των παραγράφων 1 έως 4, η έρευνα και οι ανακριτικές πράξεις που διενεργούνται μπορούν να συμπεριλαμβάνουν και όλες τις ενέργειες του άρθρου 253Α του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας, υπό τις αναφερόμενες εκεί προϋποθέσεις.

7. Εκτός από τις παραπάνω ποινές, στα πρόσωπα που υποπίπτουν στα αδικήματα των παραγράφων 1 έως 4 επιβάλλεται και πειθαρχική ποινή για παράβαση του φιλάθλου πνεύματος από την Επιτροπή Φιλάθλου Πνεύματος.

8. Αν οι διωκόμενοι για τις αξιόποινες πράξεις των παραγράφων 1, 2 και 3 του παρόντος άρθρου είναι αθλητές, προπονητές, γυμναστές, διοικητικοί παράγοντες ή μέλη αθλητικού σωματείου ή Α.Α.Ε., επιβάλλεται από το αρμόδιο πειθαρχικό όργανο της οικείας αθλητικής ομοσπονδίας ή επαγγελματικής ένωσης στην ομάδα του αθλητικού σωματείου ή Α.Α.Ε. που ανήκουν τα ανωτέρω πρόσωπα, η πειθαρχική ποινή είτε της αφαίρεσης βαθμών από το βαθμολογικό πίνακα του διεξαγόμενου πρωταθλήματος ή του προσεχούς πρωταθλήματος στο οποίο θα συμμετάσχουν, είτε του υποβιβασμού αυτών σε κατώτερη κατηγορία.

9. Η κατά τις διατάξεις των προηγούμενων παραγράφων πειθαρχική διαδικασία, δίωξη και επιβολή των ποινών είναι αυτοτελής και ανεξάρτητη από την ποινική δίκη στην οποία παραπέμπονται τα υπαίτια πρόσωπα για την εκτέλεση των ως άνω αδικημάτων.

 • 10 Δεκεμβρίου 2014, 11:38 | Κ.Ε.Α. «ΚΩΔΙΚΑΣ ΕΥ ΑΓΩΝΙΖΕΣΘΑΙ» Α.Μ.Κ.Ε

  τοποθέτηση της

  Α.Μ.Κ.Ε.

  «ΚΩΔΙΚΑΣ ΕΥ ΑΓΩΝΙΖΕΣΘΑΙ»

  για την ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ

  και την ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ της ΑΚΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ του ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

  επί του ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟΥ

  σε ότι αφορά την

  ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΑΚΕΤΑΙΟΤΗΤΑ σε σχέση με την ΧΡΗΣΤΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΥΣΗ & ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΧΕΙΡΑΓΩΓΗΣΗ ΑΓΩΝΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΟΊΩΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΟΣ ΑΓΩΝΩΝ

  Οι πρωτοβουλίες μας αντικατοπτρίζουν την θέληση για διέξοδο, λύτρωση, δικαίωση και ελπίδα για το μέλλον στον ελληνικό αθλητισμό και ενάντια τις χειρότερες απειλές του δηλαδή την χειραγώγηση, τα στημένα παιχνίδια, την διαφθορά και την εγκληματικότητα και το χρηματισμό.

  Μάστιγες που αφορούν λιγότερο τους παίκτες αθλητές προπονητές και περισσότερο τους παράγοντες τα αθλητικά στελέχη , τους ατζέντηδες, τους ιδιοκτήτες αθλητικών ανώνυμων εταιρειών και αθλητικών συλλόγων, τα στελέχη των υπερκείμενων ενώσεων και αθλητικών ομοσπονδιών

  Το θεωρούμε ως ένα κοινωνικό πρόβλημα, μια πρόκληση μονοπωλιακής βιομηχανικής και οικονομιών κλίμακας. Η κοινή επιθυμία των Ελλήνων πολιτών και φιλάθλων για την καταπολέμηση του οργανωμένου εγκλήματος στον αθλητισμό από όπου και αν προέρχεται, ανοίγει νέους δρόμους για τη συνεργασία μεταξύ της ελληνικής κυβέρνησης, της ελληνικής πολιτείας και των θεσμών της, του καλοδιάθετου ελληνικού αθλητικού κινήματος και άλλων ενδιαφερόμενων μερών που επηρεάζουν τους Έλληνες φιλάθλους

  Ως μια πολύ ανταγωνιστική δραστηριότητα και ακόμη μια επιχείρηση πολλών εκατομμυρίων ευρώ, ο επαγγελματικός αθλητισμός μπορεί να υπόκεινται σε διαφθορά. Τα συνεχή πρόσφατα σκάνδαλα το ενισχύουν αυτό. Ενώ η εφαρμογή των αρχών της χρηστής διακυβέρνησης είναι το κλειδί, οι Ελληνικές Αυτόνομες Αθλητικές Οργανώσεις, καθώς και η ελληνική κυβέρνηση, η οποία και τους υποστηρίζει οικονομικά, έφτασαν σε αδιέξοδο και πρέπει από κοινού να ακολουθήσουν μαζί μια πολιτική «μηδενικής ανοχής» .

  Αυτή η αναγνώριση του αδιέξοδου λαβύρινθου, είναι από μόνη της μια αξιόλογη επίτευξη παραδοχής όπλων των μετόχων του αθλητισμού για την Ελλάδα, που όμως αυτό προκαλεί τουλάχιστον ένα σημαντικό ερώτημα:

  Αν κάποιες πρωτοβάθμιες και δευτεροβάθμιες Αθλητικές αυτοδιοίκητες Ελληνικές Οργανώσεις βρίσκονται στο φαύλο κύκλο σκανδάλων και σε κίνδυνο διαφθοράς, ή έχουν στους κόλπους τους διεφθαρμένους ανθρώπους και πρακτικές, πώς μπορούν να λειτουργήσουν ως αξιόπιστοι εθνικοί εταίροι για την καταπολέμηση της χειραγώγησης του χρηματισμού και της αδιαφάνειας? Πρόκειται περισσότερο για κακούς και απαρχειωμένους θεσμούς διοίκησης παρά για κακούς ανθρώπους που και οι ίδιοι καταλήγουν θύματα ενός διαβρωμένου συστήματος μεμονομωμένων συντεχνιών

  Ο αθλητισμός προϋποθέτει προσπάθεια, δέσμευση, το σεβασμός των κανόνων και αντίπαλων, την αλληλεγγύη και το ομαδικό πνεύμα, μεταξύ άλλων. Πολύ πέρα από το ορατό πεδίο της αθλητικής δραστηριότητας , ο αθλητισμός προσφέρει μοντελοποίηση κοινωνικών προτύπων και ρόλων και ένα μέσο μεταφοράς των αξιών αυτών, στα μέλη της κοινωνίας, καθώς και στην νεολαία. Εκτός του εκπαιδευτικού ρόλου της, ο αθλητισμός συμβάλλει στην δημόσια υγεία, την κοινωνική ένταξη και συμμετοχή και είναι μια , όλο και πιο σημαντική , οικονομική δραστηριότητα.

  Οι Ελληνικοί αυτόνομοι Αθλητικοί Οργανισμοί και φορείς που απολαμβάνουν την ελευθερία που τους έδωσε η ελληνική κοινωνία και πολιτεία να μονοπωλούν, και το δικαίωμα στην ελευθερία του συνεταιρίζεσθαι, με σεβασμό στην αυτοδιοίκηση και αυτοδιάθεση τους , αναμένεται να παρέχουν με την σειρά τους πολυάριθμα κοινωνικά οφέλη για τους Έλληνες πολίτες,και με την υποστήριξη του ελληνικού κράτους στο πλαίσιο της ισχύουσας ελληνικής νομοθεσίας.

  Οι Έλληνες πολίτες ζητούν την ακεραιότητα, απαιτούν της διαφάνεια, και καλούν για μια αθλητική ζωή ανοιχτή, δίκαιη και ακέραιο έτσι ώστε να μπορέσει να σπάσει ο κύκλος του αθέμιτου ανταγωνισμού

  Εάν το αυτόνομο ελληνικό αθλητικό κίνημα είναι και θέλει να ενεργεί ως αξιόπιστος και αποτελεσματικός εταίρος στην αντιμετώπιση των προκλήσεων διαφθοράς, ένας κοινός παρονομαστής απαιτείται: ένα πολύ καλύτερο επίπεδο αθλητικής εταιρικής διακυβέρνησης από ότι σήμερα, ειδικά στους ελληνικούς αθλητικούς εθνικούς φορείς που διέπουν τον αθλητισμό.

  Ωστόσο, όπως σε κάθε άλλο τομέα του αθλητισμού η κοινωνία δεν έχει ανοσία σε διαφθορά, αντίθετα, ως μια πολύ ανταγωνιστική δραστηριότητα εκτίθεται σε συγκεκριμένους κινδύνους, ειδικά ως σήμερα τμήματά του έχουν γίνει μια επιχείρηση πολλών εκατομμυρίων ευρώ, ενώ οι δομές είναι μερικές φορές σταθερές στο παρελθόν του με πρακτικές πολιτικές και διαδικασίες τύπου ερασιτεχνικού σωματείου, με περιορισμένες απαιτήσεις λογοδοσίας. Με τους ανύπαρκτους εσωτερικούς ελέγχους και τις λογοδοσίες, τη διαφάνεια και τη ακεραιότητα να λείπει, πολλές αθλητικές οργανώσεις που από ερασιτεχνικές έγιναν επαγγελματικές, αγωνίζονται τώρα με την κατάχρηση της εξουσίας και της διαφθοράς.

  Αυτό δεν είναι ένα μοναδικό πρόβλημα, καθώς λόγω της προσοχής των μέσων αθλητικής ενημέρωσης για τον υψηλό αγωνιστικό αθλητισμό, οποιοδήποτε αρνητικό συμβάν προβάλλεται στο κοινό ως ένα σκάνδαλο, το οποίο αμαυρώνει την εικόνα του αθλητισμού και καταστρέφει την εμπιστοσύνη της κοινής γνώμης και τη συμβολή του αθλητισμού στην κοινωνία.

  Η χρηστή διακυβέρνηση στον αθλητισμό και τους αυτόνομους οργανισμούς του είναι απαραίτητη για να κρατήσει ψηλά τις αξίες που ενυπάρχουν στον αθλητισμό και για να λαμβάνονται σοβαρά υπόψη με υπόληψη από την Ελληνική κοινωνία – πολιτεία – κράτος.

  Αν και το τελευταίο ελληνικό φαινόμενο στο ποδόσφαιρο σε ότι αφορά το στήσιμο αγώνων και το σύνδρομο σκανδάλων διαφθοράς, μπορεί να είναι ευκαιριακή περίπτωση για τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, η διαφθορά στην ελληνική αθλητική κοινότητα είναι μάλλον συνέπεια της κακής διάρθρωσης και δομών παρά των κακών διευθυντών, στελεχών και εύπορων ιδιωτών επιχειρηματικών. Εν ολίγοις, επί δεκαετίες το φορτίο των ερασιτεχνικών δομών του ελληνικού αθλητισμού, δεν ήταν σε θέση να σηκώσει το βάρος της τεράστιας εμπορικής επιτυχίας της περασμένης δεκαετίας, κυρίως στα ομαδικά δημοφιλή αθλήματα. Πολλοί πειρασμοί προσφέρθηκαν και προσφέρεται στον επαγγελματικό αθλητισμό, και σπάνια υπάρχουν μηχανισμοί εσωτερικού ή εξωτερικού ελέγχου για να βοηθήσει τους αθλητικούς ηγέτες και τα στελέχη ομοσπονδιών, ενώσεων, συνδέσμων, ΠΑΕ, ΚΑΕ, ΑΑΕ, και αθλητικών ομάδων, συλλόγων, σωματείων, να αντισταθούν στη διαφθορά και δωροδοκία.

  Με την τεράστια επίδραση στην καθημερινή ζωή όλων μας ο αθλητισμός αφορά την εκπαίδευση, την ψυχαγωγία, την οικονομία, την υγεία, τη ζωή της κοινότητας, τον αστικό σχεδιασμό, την προσωπική ανάπτυξη και άλλους ζωτικούς τομείς, και εμείς, ως Έλληνες πολίτες, χρειαζόμαστε αθλητικούς ηγέτες και αθλητικές οργανώσεις που να μπορούμε εμπιστευτούμε και να λαμβάνουμε υπηρεσίες και οφέλη που θα εξυπηρετήσουν όλους τους πολίτες ιδιαίτερα τη νέα γενιά του ελληνικού έθνους

  Αυτό δεν θα συμβεί χωρίς την ενεργό συμμετοχή και την προθυμία να κάνουμε τα επόμενα βήματα για την καταπολέμηση της διαφθοράς στον αθλητισμό.

  Με βάση το ανωτέρω σκεπτικό και ορθολογική,

  Έλληνες και Ελληνίδες πολίτες

  ίδρυσαν

  την ανωτέρω αστική μη κερδοσκοπική εταιρεία….

  λαμβάνοντας υπόψη:

  το Σχέδιο Δράσης της Τρίτης Συνόδου Κορυφής των αρχηγών κρατών και κυβερνήσεων του Συμβουλίου της Ευρώπης (Βαρσοβία, 16 – 17 Μάιος 2005), η οποία προτείνει τη συνέχιση των δραστηριοτήτων του Συμβουλίου της Ευρώπης οι οποίες χρησιμεύουν ως στοιχεία αναφοράς στον τομέα του αθλητισμού και είναι απαραίτητη για τη περαιτέρω ανάπτυξη ενός κοινού ευρωπαϊκού και παγκόσμιου πλαισίου για την ανάπτυξη του αθλητισμού, με βάση τις έννοιες της πλουραλιστικής δημοκρατίας, του κράτους δικαίου, των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και των αθλητικών ηθικής

  Γνωρίζοντας ότι :

  κάθε χώρα και κάθε είδος του αθλήματος άθλημα στον κόσμο ενδέχεται να θιγούν από τη χειραγώγηση των αθλητικών αγώνων και τονίζοντας ότι αυτό το φαινόμενο, αποτελεί μια παγκόσμια απειλή για την ακεραιότητα του, χρειάζεται, επομένως, μια απάντηση που πρέπει να υποστηρίζεται από την Ελληνική Πολιτεία

  Εκφράζοντας την ανησυχία :

  για την συμμετοχή των εγκληματικών δραστηριοτήτων παράνομων εγκληματικών οργανώσεων και του οργανωμένου εγκλήματος στην χειραγώγηση των αθλητικών αγώνων

  Ανακαλώντας και υπενθυμίζοντας :

  η Σύμβαση για την Προστασία των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου και των Θεμελιωδών Ελευθεριών (1950, ETS No. 5) και των πρωτοκόλλων της,

  τη Ευρωπαϊκή Σύμβαση για την βία των θεατών και την ανάρμοστη συμπεριφορά στις αθλητικές συναντήσεις και ιδιαίτερα στους ποδοσφαιρικούς αγώνες (1985, ETS No. 120),

  τη σύμβαση Αντι-Ντόπινγκ (1989, ETS No. 135),

  τη σύμβαση Ποινικού Δικαίου για τη Διαφθορά (1999, ETS No. 173) και η σύμβαση του Συμβουλίου της Ευρώπης για τη Συγκάλυψη, Έρευνα, Κατάσχεση και δήμευση των προϊόντων που προέρχονται από εγκληματικές δραστηριότητες και για την Χρηματοδότηση της Τρομοκρατίας (2005, CETS No. 198)

  τη Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών κατά του Διεθνικού Οργανωμένου Εγκλήματος και τα σχετικά πρωτόκολλα (2000)

  τη Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών κατά της διαφθοράς (2003)

  το βασικό ρόλο που διαδραμάτισε η Διεθνής Οργάνωση Εγκληματολογικής Έρευνας Αστυνομίας (Interpol) στη διευκόλυνση της αποτελεσματικής συνεργασίας μεταξύ των αρχών επιβολής του νόμου πέραν της δικαστικής συνεργασίας και τη σημασία της αποτελεσματικής Διερεύνησης Αδικημάτων χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση εντός της δικαιοδοσία της Ελλάδος

  ΤΟΝΙΖΟΝΤΑΣ ότι οι αυτόνομοι αθλητικοί θεσμοί του Ελληνικού αθλητισμού, , φέρουν την ευθύνη για τον εντοπισμό και την επιβολή κυρώσεων για τη χειραγώγηση των αθλητικών αγώνων που διαπράττονται από πρόσωπα υπό τη δικαιοδοσία τους

  Αναγνωρίζοντας τα αποτελέσματα που έχουν ήδη επιτευχθεί στην καταπολέμηση της χειραγώγησης των αθλητικών αγώνων

  Πεπεισμένοι ότι για την αποτελεσματική καταπολέμηση της χειραγώγησης των αθλητικών αγώνων απαιτεί αυξημένη, ταχεία, βιώσιμη και εύρυθμη λειτουργία των εθνικών φορέων και της διεθνούς συνεργασίας

  Έχοντας υπόψη :

  συστάσεις της Επιτροπής Υπουργών προς τα κράτη μέλη
  [Rec (92) 13rev αναθεωρημένος Ευρωπαϊκός Αθλητικός Χάρτης CM / Rec (2010) σχετικά με τον αναθεωρημένο Κώδικα Δεοντολογίας Αθλητισμού Rec (2005) σχετικά με τις αρχές της χρηστής διακυβέρνησης στον τομέα του αθλητισμού CM / Rec (2011) σχετικά με την προώθηση της ακεραιότητας του αθλητισμού για την καταπολέμηση της χειραγώγησης των αποτελεσμάτων, ιδίως του στησίματος αγώνων ]

  Υπό το φως των εργασιών και τα συμπεράσματα από τα ακόλουθα συνέδρια συναντήσεις συνέδρια:

  το 11ο Συμβούλιο της Ευρώπης Διάσκεψη των Υπουργών αρμόδιων για τον Αθλητισμό, που πραγματοποιήθηκε στην Αθήνα στις 11 και 12 Δεκεμβρίου 2008

  τη 18η Άτυπη Διάσκεψη του Συμβουλίου της Ευρώπης των Υπουργών αρμόδιων για τον αθλητισμό, σχετικά με την προώθηση της ακεραιότητας του αθλητισμού κατά της χειραγώγησης των αποτελεσμάτων (match-fixing) Μπακού, 22 Σεπτεμβρίου 2010

  Τα αποτελέσματα του 12ου Συμβουλίου της Ευρώπης Διάσκεψη των Υπουργών των αρμόδιων για τον αθλητισμό , ιδίως όσον αφορά την εκπόνηση ενός νέου διεθνούς σχεδίου νομικής πράξης κατά της χειραγώγησης των αθλητικών αποτελεσμάτων Βελιγράδι, 15 Μαρτίου 2012

  Τα αποτελέσματα του Σεμιναρίου του Συμβουλίου της Ευρώπης «Αθλητικό Στοίχημα και το Ξέπλυμα Χρήματος» που οργανώθηκε από το Κυπριακή Προεδρία της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις Βρυξέλλες, Δεκέμβριος 2012

  Τα αποτελέσματα της 5ης Διεθνής Διάσκεψης UNESCO Υπουργών και Υψηλών Αξιωματούχων για τη Φυσική Αγωγή και τον Αθλητισμό (MINEPS V), Βερολίνο 2013

  Τα αποτελέσματα του συνεδρίου FIFPro για το ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ – ΧΕΙΡΑΓΩΓΗΣΗ ΕΛΛΗΝΩΝ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΣΤΩΝ – Π.Σ.Α.Π «DONT FIX IT» , Αθήνα Νοέμβριος 2013

  Τα αποτελέσματα του διεθνούς συνεδρίου ΠΟΔΟΣΦΑΊΡΟΥ SUPER LEAGUE ΕΛΛΆΔΑ football about με την συμμετοχή της TRANSPARENCY INTERNATIONAL GREECE – UEFA INTEGRITY SECURITY , Αθήνα Μάρτιος 2014

  Τα αποτελέσματα του Σεμιναρίου του Υφυπουργείου Αθλητισμού και του Υπουργείου Δικαιοσύνης Διαφάνειας στον Αθλητισμό , Ελληνική Προεδρία της Ευρωπαϊκής Ένωσης 2014 , Μουσείο Ακρόπολης Απρίλιος 2014

  Τα αποτελέσματα του ευρωπαϊκού σεμιναρίου I.R.I.S. – SPORT ACCORD – Ο.Π.Α.Π. «Ποια εθνικά δίκτυα για την καταπολέμηση του στησίματος αγώνων » Αθήνα Μάιος 2014

  Τα αποτελέσματα της Ευρωπαϊκής ΕΡΕΥΝΑΣ ΧΕΙΡΑΓΩΓΗΣΗ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΣΤΩΝ FIFPro «Dont FIX IT», Λιουμπλιάνα, Ιούνιος 2014

  Τα αποτελέσματα της δράσης I.R.I.S. – «Ευρωπαϊκά-εθνικά δίκτυα στην Ευρωπαϊκή Ένωση για την καταπολέμηση του στησίματος» των Βρυξελλών, Ιούνιος 2014

  Τα αποτελέσματα του κοινού ευρωπαϊκού προγράμματος E.P.F.L / D.F.L. / SUPER LEAGUE GREECE – TRANSPARENCY INTERNATIONAL «Staying on side- how to stop match fixing» – Διεθνής Διαφάνεια Βερολίνο, Αύγουστος 2014

  Την υπογραφή, παρά της Ελληνίδας Γενικής Γραμματέως Αθλητισμού , για λογαριασμό της Ελλάδος «Σύμβαση για τη χειραγώγηση των αθλητικών αγώνων» του Συμβουλίου της Ευρώπης, στο 13ο Συμβούλιο της Ευρώπης Διάσκεψη των Υπουργών των αρμόδιων για τον αθλητισμό, Macolin / Magglingen, Σεπτέμβριος 2014

  Τα αποτελέσματα του συνεδρίου της ιταλικής Προεδρίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης σχετικά με τα στημένα παιχνίδια, το Ιταλικό Υπουργείο Αθλητισμού, Milano, Σεπτέμβριος 2014

  Τα αποτελέσματα του σεμιναρίου P.D.M – ΙΝTERPOL SPORT INTEGRITY UNIT – F.I.F.A SECURITY – WORKSHOP – ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ ATHENS I.P.C.D – Δ.Ε.Ε. ΕΛ.ΑΣ. , Αθήνα 19 Νοεμβρίου 2014

  Πεπεισμένοι ότι:

  ο διάλογος και η συνεργασία μεταξύ των δημόσιων αρχών στον αθλητισμό, των αθλητικών οργανώσεων, των διοργανώτριων αρχών αγώνων και φορέων αθλητικών στοιχημάτων σε εθνικό και διεθνές επίπεδο, στη βάση του αμοιβαίου σεβασμού και της εμπιστοσύνης, είναι απαραίτητη για την αναζήτηση αποτελεσματικών κοινών απαντήσεων στις προκλήσεις που θέτει το πρόβλημα της χειραγώγηση των αθλητικών αγώνων

  η αναγνώριση της διαφάνειας και της ακεραιότητας, με βάση το θεμιτό και ισότιμο ανταγωνισμό, και η αξία του απρόβλεπτου χαρακτήρα του τελικού αποτελεσματος αγώνων, απαιτεί την προστασία από ανήθικες πρακτικές και συμπεριφορές στον αθλητισμό και πρέπει δυναμικά και αποτελεσματικά να αντιμετωπιστεί

  Τονίζοντας ότι η συνεπή εφαρμογή των αρχών της χρηστής διακυβέρνησης και της ηθικής στον αθλητισμό είναι ένας σημαντικός παράγοντας στην προσπάθεια για εξάλειψη της διαφθοράς, την χειραγώγηση των αθλητικών αγώνων και άλλα είδη αθέμιτων πρακτικών στον τομέα του αθλητισμού

  Αναγνωρίζοντας την αρχή της αυτονομίας του αθλητισμού, και των αυτόνομων αθλητικών οργανώσεων να είναι υπεύθυνες για τον αθλητισμό και να έχουν αυτο-ρυθμισμένες πειθαρχικές ευθύνες για την καταπολέμηση της χειραγώγησης των αθλητικών αγώνων, αλλά και ότι οι δημόσιες αρχές, έχουν υποχρέωση για την προστασία της ακεραιότητας του αθλητισμού, όπου ενδείκνυται.

  Αναγνωρίζοντας ότι η ανάπτυξη των δραστηριοτήτων των αθλητικών στοιχημάτων, ιδιαίτερα των παράνομων αθλητικών στοιχημάτων, αυξάνει τους κινδύνους χειραγώγησης

  Λαμβάνοντας υπόψη ότι η χειραγώγηση των αθλητικών αγώνων μπορεί να σχετίζεται με το αθλητικό στοίχημα, και τα συναφής ποινικές παραβάσεις, και που αυτό θα πρέπει να αντιμετωπιστεί σε όλες τις περιπτώσεις

  Γνωρίζοντας ότι η εγκληματικότητα και το στήσιμο αγώνων προσβάλει και καταστρέφει τον υγιή ανταγωνισμό με υπαρκτό τον κίνδυνο να διεισδύσουν στα θεμελιώδη ιδανικά του ελληνικού αθλητισμού, δηλαδή την αξιοπιστία, η εντιμότητα και η ακεραιότητα.

  Αυτή η αρνητική τάση σηματοδοτεί μια σοβαρή απειλή για τον ελληνικό αθλητισμό στο σύνολό του.

  Καλούμε :

  Τους κορυφαίους εκπροσώπους και αυτόνομους φορείς του ελληνικού αθλητισμού που έχουν αναγνωρίσει αυτή την τάση που απειλεί την ακεραιότητα του αθλητισμού και την κοινωνική σημασία , να συστρατευθούν και συνεργαστούν, για να διατηρηθούν οι κοινωνικές, ηθικές και πολιτιστικές αξίες του αθλητισμού, καθώς και η οικονομική σημασία και διάσταση

  Τα καθήκοντα της ΑΜΚΕ «ΚΩΔΙΚΑΣ ΕΥ ΑΓΩΝΙΖΕΣΘΑΙ» για την αθλητική διαφάνεια και για την προστασία της ακεραιότητας στον αθλητισμό, συνεπώς, έχουν ως εξής:

  – Πρόληψη (Εκπαίδευση και ευαισθητοποίηση για προπονητές διαιτητές παίκτες κριτές διαιτητές στελέχη παράγοντες – ευαίσθητες ομάδες πληθυσμού) – Προστασία απο τον εθισμό στο αθλητικό στοίχημα και τον παθολογικό τζόγο

  – Παρακολούθηση (παρατήρηση και ανάλυση των αποτελέσματα των αγώνων ]

  – Λειτουργικά Γραφείο αναφοράς συμβάντος, [ ως εμπιστευτικό πρώτο σημείο επαφής για προπονητές διαιτητές παίκτες κριτές διαιτητές στελέχη παράγοντες αθλητές και τα ενδιαφερόμενα μέρη]

  Το όραμα είναι να διατηρήσουμε τον ανταγωνισμό καθαρό, απαλλαγμένο από χειραγώγηση, και τίμια και ειλικρινή εταιρική σχέση με τις ΑΘΛΗΤΙΚΕΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΕΣ ΕΝΩΣΕΙΣ ΣΥΝΔΕΔΜΟΥΣ και ομάδες Αθλητικούς Συλλόγους.

  Η αποστολή είναι η ενδυνάμωση της ηθικής βάσης του Ελληνικού Αθλητισμού και της προστασίας της ακεραιότητας του, η πρόληψη, ο έλεγχος και η καταστολή χειραγώγησης αθλητικών αγώνων και η εν γένει λειτουργία της ως ανεξάρτητης πύλης αναφοράς χειραγώγησης αθλητικών αγώνων προς τους αρμόδιους Οργανισμούς και Αρχές. Ταυτόχρονα, ο συντονισμός ενεργειών κατά της χειραγώγησης αγώνων μέσα από την συλλογή και ανάλυση πληροφοριών σχετικά με παράδοξους ή ύποπτους στοιχηματισμούς, εκδίδοντας έγκαιρες προειδοποιήσεις προς τους άμεσα ενδιαφερόμενους καθώς επίσης και η αναφορά πληροφοριών σχετικά με πιθανές παραβιάσεις της νομοθεσίας σε αθλητικούς οργανισμούς και φορείς ή / και στους παρόχους αθλητικών στοιχημάτων. Η εφαρμογή αποτελεσματικού εθνικού μηχανισμού αναφοράς κρούσματος χειραγώγησης αγώνα και προστασίας του μάρτυρα, σύμφωνα με τους εθνικούς νόμους και τις κείμενες διατάξεις αλλά και σεβασμού των νόμων που διέπουν την προστασία προσωπικών δεδομένων. Πιο συγκεκριμένα την ευκαιρία και δυνατότητα σε κάθε πολίτη με ή χωρίς αθλητική ιδιότητα, να αναφέρει απόρρητα, με ασφαλή, προσωπικό και εμπιστευτικό τρόπο, κρούσμα διαφθοράς, συγκάλυψης και χειραγώγησης αθλητικού γεγονότος, αθλητικής αγωνιστικής εκδήλωσης, ή αγώνα, ατομικού ή ομαδικού αθλήματος, μέσα από ένα μηχανισμό, πολιτική και διαδικασία προστασίας και εξασφάλισης μάρτυρα δημοσίου συμφέροντος.

  Σκοπός είναι η καταπολέμηση της χειραγώγησης αθλητικών αγώνων για την προστασίας της ακεραιότητας και της ηθικής του αθλητισμού και του ευ αγωνίζεσθαι, βασισμένος στην αρχή της αυτονομίας και του αυτοδιοίκητου των αθλητικών οργανισμών, και ομοσπονδιών του αθλητισμού. Παράλληλα σκοπός της εταιρείας είναι η πρόληψη του εθισμού στο τζόγο και το στοίχημα και ο εντοπισμός και αναφορά εθνικών η διασυνοριακών προσπαθειών χειραγώγησης εθνικών ή διεθνών αθλητικών εκδηλώσεων και αγώνων, μέσα από την εθνική και διεθνή συνεργασία δημόσιων και ιδιωτικών αθλητικών φορέων αλλά ακόμα και εταιρειών παροχών αθλητικών στοιχημάτων .

  Η προστασία των αθλητών, ιδίως των νεαρών, από την διάπραξη ή την υποστήριξη εγκλημάτων χειραγώγησης ή αλλοίωσης αποτελέσματος κατά τη διεξαγωγή αθλητικών αγώνων και οργανωμένων αθλητικών διοργανώσεων, καθώς και από την σύνδεσή τους με την παραβίαση των κανόνων δημόσιας τάξης.Η εκπαίδευση, ευαισθητοποίηση και διαπαιδαγώγηση των αθλητών προπονητών, γυμναστών, διαιτητών, κριτών, αθλητικών στελεχών και παραγόντων και του αθλητικού κοινού, ιδιαίτερα των ανηλίκων και των ευάλωτων ομάδων φιλάθλων, από την εκμετάλλευση και τις βλαπτικές συνέπειες εθισμού που μπορεί να προκληθούν από τη διεξαγωγή αθλητικών στοιχημάτων παιγνίων, ιδίως τυχερών. Η ανάπτυξη δράσεων για την προστασία του κοινού και των ευαίσθητων ομάδων του πληθυσμού από τον εθισμό στο τζόγο

  Ο συντονισμός των ενεργειών πολιτικών διαδικασιών και δράσεων των εθνικών αρχών και των αθλητικών φορέων και ομοσπονδιών που αφορούν την καταπολέμηση της χειραγώγησης αθλητικών αγώνων. Η ενθάρρυνση και ο συντονισμός των αθλητικών οργανισμών, των διοργανωτριών αρχών και των εταιρειών – παρόχων αθλητικού στοιχήματος, σε δράσεις, συνεργασίες, συνέργειες, στην μάχη κατά της χειραγώγησης αθλητικών διοργανώσεων εφαρμόζοντας όποτε απαιτείται τις σχετικές με την καταπολέμηση της χειραγώγησης αγώνων, εθνικές ευρωπαϊκές και διεθνείς αποφάσεις ή συμβάσεις που έχουν υπογραφεί σε διεθνικό επίπεδο.

  Η αναγνώριση, ο εντοπισμός, η αξιολόγηση των κινδύνων, και η ανάλυση των ρίσκων και των επιπτώσεων που σχετίζονται με την χειραγώγηση αθλητικών αγώνων σε συνεργασία με αθλητικούς οργανισμούς, διοργανωτές αθλητικών πρωταθλημάτων και διοργανώσεων, τις εταιρείες παροχής αθλητικών στοιχημάτων και άλλους σχετικούς οργανισμούς.

  Η ευαισθητοποίηση των αθλητικών οργανισμών, ομοσπονδιών, διοργανωτών αθλητικών πρωταθλημάτων και διοργανώσεων, στην συμμετοχή σε συνεχιζόμενη εκπαίδευση κατάρτιση και έρευνες ως μέσο πρόληψης της χειραγώγησης των αθλητικών αγώνων. Η ευαισθητοποίηση και η εκπαίδευση των αθλητικών οργανισμών, διοργανωτών αθλητικών πρωταθλημάτων και διοργανώσεων, σχετικά με την πρόληψη χειραγώγησης αγώνων και την πρόληψη της σύγκρουσης συμφερόντων συμπεριλαμβανόμενων:
  της απαγόρευσης των παραγόντων, μελών, αθλητών, προπονητών, διαιτητών μιας αθλητικής διοργάνωσης ή ομοσπονδίας να στοιχηματίζουν και της απαγόρευσης τους να διαδίδουν εσωτερική πληροφόρηση μιας ομάδας που είναι μέλος αγωνιστικού πρωταθλήματος, διοργανώτριας αρχής, της υπακοής σε πειθαρχικούς κώδικες προληπτικούς κώδικες [code of conduct] και ποινικές ρήτρες ηθικής με βάση τα ατομικά και ομαδικά συμβόλαια.

  η εκπαίδευση και παροχή συμβουλών αναφορικά με την ειλικρίνεια, την τιμιότητα, την διαφάνεια και την ακεραιότητα του αθλητισμού στη δημόσια σφαίρα και την επαγγελματική αθλητική οικονομική επιχειρηματική δραστηριότητα.

  η ανάπτυξη της ευθύνης χρηστής διακυβέρνησης, όλων των παραγόντων – μετόχων σε όλο το φάσμα των επαγγελματικού και του ερασιτεχνικού αθλητισμού

  η διάδοση του ιδεώδους του ειλικρινούς έντιμου και ακέραιου ελληνικού αθλητισμού σε συνεργασία με τις εθνικές και διεθνείς αθλητικές ομοσπονδίες οργανώσεις, τις αθλητικές ενώσεις, τους νόμιμους παρόχους αθλητικών στοιχημάτων, καθώς και άλλους αθλητικούς φορείς και άλλες εξειδικευμένες οργανώσεις αθλητικού συνδικαλισμού, – προπονητές – αθλητές – κριτές – διαιτητές δημοσιογράφους – αθλητικούς παράγοντες – αθλητικά στελέχη και φιλάθλους

  η συνεργασία με τις όλες τις δημόσιες Αρχές, την πολιτεία, την Δημόσια Διοίκηση και τα ν.π.δ.δ. ή ν.π.ι.δ. που ασχολούνται με τον αθλητισμό

  η δημιουργία ευρείας κοινωνικής ευαισθητοποίησης και ήθους για αθλητική διαφάνεια και έντιμη δίκαιη καθαρή συμπεριφορά σε όλο το φάσμα και εκδηλώσεις του αθλητισμού,

  Α.Μ.Κ.Ε.

  «ΚΩΔΙΚΑΣ ΕΥ ΑΓΩΝΙΖΕΣΘΑΙ» Κ .Ε. Α.

  για την ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ

  και την ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ της ΑΚΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ του ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

  Λεωνίδας ΚΑΡΑΙΣΚΟΣ
  Κατερίνα ΜΑΔΟΥΡΟΥ
  Νίκος ΘΕΟΔΩΡΟΥ
  Κατερίνα ΤΖΙΚΑ

  keafairplaycodehellas@outlook.com.gr

 • 10 Δεκεμβρίου 2014, 02:59 | Βασίλης Μηνούδης

  Η παρ. 5. αναφέρει: «Αν κάποιος από τους υπαίτιους των εγκλημάτων του παρόντος άρθρου καταστήσει δυνατή με αναγγελία στην αρχή την πρόληψη της διάπραξης ενός από τα εγκλήματα που σχεδιάζονται….»

  Προκειμένου στην πράξη να λειτουργήσει κάτι τέτοιο πρέπει να καθοριστεί ποιά είναι αυτή η Αρχή, η οποία θα πρέπει να είναι και ενιαία για όλα τα αθλήματα.

  Διαφορετικά απλά κάνουμε ευχές κάποιος να αναγγείλει κάτι σε μια Αρχή την οποία κανείς δεν ξέρει ακριβώς ποιά είναι, άρα δεν την εμπιστεύεται, αρά τελικά δεν καταγγέλει τίποτα..

 • 9 Δεκεμβρίου 2014, 13:29 | Κ.Ε.Α. «ΚΩΔΙΚΑΣ ΕΥ ΑΓΩΝΙΖΕΣΘΑΙ» Α.Μ.Κ.Ε

  Η ΑΣΤΙΚΗ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗ ΕΤΕΡΕΙΑ

  «ΚΩΔΙΚΑΣ ΕΥ ΑΓΩΝΙΖΕΣΘΑΙ»

  για την ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΗΣ ΑΚΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

  προτείνει στο ΝΟΜΟΘΕΤΗ

  και επισημαίνει στις

  ΑΘΛΗΤΙΚΕΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΕΣ

  ΔΙΟΡΓΑΝΩΤΡΙΕΣ ΑΡΧΕΣ

  ΟΜΑΔΕΣ

  ΣΩΜΑΤΕΙΑ

  τα ακόλουθα ως σχετικά με το άρθρο

  ΟΡΙΣΜΟΙ

  1. «όφελος»

  νοείται η άμεση ή έμμεση απόδειξη παροχής (κατά περίπτωση) χρημάτων ή υλικής αξίας άυλου ή υλικού περιουσιακού στοιχείου(εκτός από το χρηματικό έπαθλο ή / και τις συμβατικές πληρωμές που πρέπει να γίνουν υπό έγκριση, μισθοί, χορηγίες ή άλλες συμβάσεις)

  2. «Σχηματισμός»

  νοείται η συμμετοχή, αποδοχή, ή ποντάρισμα στοιχήματος χρημάτων ή οποιαδήποτε άλλη μορφή χρηματοοικονομικής κερδοσκοπίας και περιλαμβάνουν, χωρίς περιορισμό, δραστηριότητες που συνήθως αναφέρονται ως «αθλητικά στοιχήματα» όπως είναι το σταθερό και το ζωντανό διαδραστικό στοίχημα που έχει πιθανότητες, «στοιχηματικά παιχνίδια», «live στοίχημα», και «άλλα παιχνίδια» που προσφέρονται από τους φορείς εκμετάλλευσης αθλητικών στοιχημάτων κατά τους ορισμούς της Ε.Ε.Ε.Π

  3. «Στοίχημα»

  σημαίνει ένα στοίχημα χρημάτων ή οποιαδήποτε άλλη μορφή οικονομικής κερδοσκοπίας κατά τους ορισμούς της Ε.Ε.Ε.Π

  4. «εμπιστευτικές πληροφορίες»:

  κάθε πληροφορία που σχετίζεται με οποιοδήποτε αγώνα ή διοργάνωση ΑΘΛΗΤΙΚΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ, που ο
  «συμμετέχων» διαθέτει λόγω της θέσης του μέσα στον αθλητισμό.

  Οι πληροφορίες αυτές περιλαμβάνουν, αλλά δεν περιορίζεται σε, πραγματικά στοιχεία σχετικά με τους ανταγωνιστές, οι προϋποθέσεις, τακτικής, στρατηγική, σκέψεις ή οποιαδήποτε άλλη πτυχή κάθε αγώνα ή διοργάνωσης της ΑΘΛΗΤΙΚΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ, αλλά δεν περιλαμβάνουν τέτοιες
  πληροφορίες που έχουν ήδη δημοσιευθεί ή ένα θέμα δημόσιου αρχείου.

  «Εμπιστευτικές πληροφορίες» μπορεί να είναι πληροφορίες που ιδιοτελώς απέκτησε εύκολα ένα ενδιαφερόμενο μέλος του κοινού του αθλήματος και οι οποίες γνωστοποιούνται σε τρίτους, κατά παράβαση των πολιτικών διαδικασιών και κανόνων και εγκυκλίων ακεραιότητας και προστασίας της διαφάνειας, της υπερκείμενης ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ και της ΔΟΕ που διέπουν αγώνες και διοργανώσεις

  5. «συμμετέχων»

  νοείται κάθε παίκτης, αθλητής, υποστηρικτικό στέλεχος παικτών,αντιπρόσωπος ατζέντης παίκτη αθλητή, στέλεχος προσωπικού ομάδος, αθλητικός δικαστής, κριτής, διαιτητής, προπονητής, γυμναστής Κ.Φ.Α., αντιπρόσωπος ομάδος, τεχνικός σύμβουλος, αθλητικός επίτροπος, κριτική επιτροπή ή μέλος επιτροπής έφεσης, επίσημα στελέχη διοργανώσεων, προσωπικό και στελέχη ομάδων και ομοσπονδιών, τα μελή και στελέχη της Εθνικής ομάδας Εθνικής Ομοσπονδίας ή μέλος της αντιπροσωπείας και κάθε άλλο διαπιστευμένο πρόσωπο του αθλήματος
  6. Ως «πρόσωπο» περιλαμβάνει τα φυσικά πρόσωπα, νομικά πρόσωπα και ενώσεις χωρίς νομική προσωπικότητα και εταιρικές σχέσεις (έστω και αν κάποια από αυτά έχουν χωριστή νομική προσωπικότητα)

  ΠΑΡΑΒΙΑΣΕΙΣ

  Οι ακόλουθες ενέργειες μπορούν να επιβάλουν κυρώσεις από τη ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ, την ΓΓΑ και την ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ:

  1. Στοίχημα

  Άμεση ή έμμεση συμμετοχή του Συμμετέχοντα σε οποιαδήποτε μορφή στοιχηματισμού που σχετίζονται με κάθε μορφή αγωνιστικής δραστηριότητας , συμπεριλαμβανομένων των στοιχηματισμών με ή από άλλο άτομο για την εξέλιξη, τη πρόοδο, την διαμόρφωση, τις φάσεις, το τελικό αποτέλεσμα, ή οποιαδήποτε άλλη πτυχή η συμπεριφορά ενός τέτοιου αγώνα σε αθλητικό Ανταγωνισμό

  2. Αλλοίωση των αποτελεσμάτων σε αθλητικό Ανταγωνισμό

  (α) τον καθορισμό ή την επινόηση με οποιονδήποτε τρόπο ή με άλλο τρόπο ή αθέμιτο επηρεασμό, προκειμένου ένα μέρος του αγώνα να αλλοιωθεί σκόπιμα ή για να διορθώσει ή επιτευχθεί με οποιονδήποτε τρόπο ή με άλλο τρόπο να επηρεάσει αθέμιτα, το αποτέλεσμα, η εξέλιξη, ή οποιαδήποτε άλλη πτυχή του υγιούς αθλητικού Ανταγωνισμού.

  (β) Εξασφάλιση ή επιδίωξη να διασφαλίσει η εμφάνιση ενός συγκεκριμένου συμβάντος σε αθλητικό Ανταγωνισμό και η οποία αυτή εμφάνιση είναι σε γνώση του Συμμετέχοντα σε σχέση με το αντικείμενο του στοιχήματος και για το οποίο ο ίδιος ο Συμμετέχοντας ή ένα άλλο πρόσωπο αναμένει να λάβει ή έχει ήδη λάβει όφελος ή άλλα ιδιοτελή οφέλη από την έκβαση φάσεων και τελικού αποτελέσματος.

  (γ) Αν ο συμμετέχων δεν εκτελέσει με το καλύτερο των δυνατοτήτων του την συμμετοχή του σε αθλητικό ανταγωνισμό με σκοπό όφελος ή αντάλλαγμα για ιδιοτελή σκοπό ( , ανεξάρτητα από τον αν όφελος η παροχή αυτή στην πραγματικότητα πληρώθηκε ή εισπράχθηκε)

  3. Διεφθαρμένη αθλητική συμπεριφορά

  (α) η , από τον συμμετέχων, αποδοχή, η προσφορά, δωροδοκία ή άλλο όφελος ή προσδοκία για όφελος(ανεξάρτητα από το αν το όφελος ή η παροχή αυτή στην πραγματικότητα πληρώθηκε ή εισπράχθηκε) για να καθοριστεί ή να επιτευχθεί με οποιονδήποτε τρόπο ή με άλλο τρόπο να επηρεαστεί αθέμιτα η πρόοδος, ή εξέλιξή φάσεων, το αποτέλεσμα, συμπεριφορά ή οποιαδήποτε άλλη πτυχή ενός αθλητικού γεγονότος ή μιας αθλητικής διοργάνωσης στα ολυμπιακά ήθη του τίμιοι και δίκαιου Ανταγωνισμού.

  (β)η , από τον συμμετέχων, αποδοχή, η προσφορά, δωροδοκία ή άλλο όφελος ή προσδοκία για όφελος(ανεξάρτητα από το αν το όφελος ή η παροχή αυτή στην πραγματικότητα πληρώθηκε ή εισπράχθηκε) για να καθοριστεί ή να επιτευχθεί με οποιονδήποτε τρόπο ή με άλλο τρόπο να επηρεαστεί αθέμιτα η πρόοδος, ή εξέλιξή φάσεων, το αποτέλεσμα, συμπεριφορά ή οποιαδήποτε άλλη πτυχή ενός αθλητικού γεγονότος ή μιας αθλητικής διοργάνωσης στα ολυμπιακά ήθη του τίμιοι και δίκαιου Ανταγωνισμού , όπου ο συμμετέχων σύμφωνα με τις περιστάσεις έφερε , φέρει, ή μπορεί να φέρει ,το άθλημα σε ανυποληψία δυσφήμιση ή ζημιά

  ΚΑΤΑΧΡΗΣΗ ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ

  (α) η χρησιμοποίηση εμπιστευτικών πληροφοριών για τους σκοπούς του στοιχήματος ή άλλως σε σχέση με τα στοιχήματα.

  (β) κοινοποίηση εμπιστευτικών πληροφοριών σε οποιοδήποτε πρόσωπο με ή χωρίς όφελος όπου ο Συμμετέχων μπορεί λογικά να αναμένεται να γνωρίζει ότι η αποκάλυψή τους σε τέτοιες περιστάσεις θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί σε σχέση με το Στοίχημα.

  ΆΛΛΕΣ ΠΑΡΑΒΙΑΣΕΙΣ

  (α) πρόκληση, εντολή, τη διευκόλυνση ή την ενθάρρυνση ενός συμμετέχοντος να διαπράξει μια παράβαση που ορίζεται στο αυτό το άρθρο.

  (β) Οποιαδήποτε προσπάθεια από έναν συμμετέχοντα, ή οποιαδήποτε συμφωνία από συμμετέχοντα με οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο, να προβούν σε ενέργειες που θα επιτύχουν την τέλεση οποιασδήποτε παράβασης του παρόντος άρθρου να αντιμετωπίζονται δικαστικά σαν παραβίαση που ήδη είχε διαπραχθεί, έστω και τέτοια απόπειρα ή συμφωνία στην πραγματικότητα δεν οδήγησε σε παραβίαση. Ωστόσο, πρέπει να υπάρχουν ελαφρυντικά στοιχεία όταν στο πλαίσιο αυτό ο Συμμετέχων παραιτείται από την απόπειρα ή τη συμφωνία του πριν αυτό ανακαλυφθεί από τρίτους που δεν συμμετέχουν στην προσπάθεια ή συμφωνίας.

  (γ) εν γνώσει , βοήθεια συγκάλυψης ή άλλως πράξεις ή παραλείψεις αναφοράς σημαίνει συνενοχή

  (δ) Η αποτυχία να αποκαλύψει στη ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ή άλλη αρμόδια αρχή χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση τα πλήρη στοιχεία γνώσεις και συμβάντα που γνωρίζει…

  1. οποιεσδήποτε εν γνώσει , βοήθεια συγκάλυψης ή άλλως πράξεις ή παραλείψεις αναφοράς για προσεγγίσεις ή προσκλήσεις που λάμβανε από τον συμμετέχοντα να προβούν σε ενέργειες ή περιστατικά που θα ισοδυναμούσε με παραβίαση, όπως ορίζεται στο παρόν άρθρο

  2 κάθε συμβάν, ή γεγονός ή περιστατικό ή θέμα που έρχεται στην αντίληψη του συμμετέχοντα που μπορεί να καταδεικνύουν μια παράβαση δυνάμει του παρόντος άρθρου από τρίτους, συμπεριλαμβανομένων, χωρίς περιορισμό, προσεγγίσεις ή προσκλήσεις που έχουν λάβει από οποιοδήποτε άλλο μέρος για να συμμετάσχουν σε συμπεριφορά που θα ισοδυναμούσε με παραβίαση του παρόντος άρθρου

  (ε) Η αποτυχία να συνεργαστεί με οποιαδήποτε λογική έρευνα που διενεργήθηκε από τη ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ή άλλες αρμόδιες αρχή σε σχέση με ενδεχόμενη παράβαση του παρόντος άρθρου, συμπεριλαμβανομένων των παραλείποντας να παράσχει οποιαδήποτε πληροφορίες ή / και τεκμηρίωση που ζητούν από τη ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ή την αρμόδια αρχή, που μπορεί να σχετίζονται με την έρευνα.

  «ΚΩΔΙΚΑΣ ΕΥ ΑΓΩΝΙΖΕΣΘΑΙ»

  ΑΣΤΙΚΗ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

  για την ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ – ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΚΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

  ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΚΑΡΑΙΣΚΟΣ
  ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΜΑΔΟΥΡΟΥ
  ΝΙΚΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΥ
  ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΤΖΙΚΑ

  keafairplaycodehellas@outlook.com.gr

 • 9 Δεκεμβρίου 2014, 12:31 | Κ.Ε.Α. «ΚΩΔΙΚΑΣ ΕΥ ΑΓΩΝΙΖΕΣΘΑΙ» Α.Μ.Κ.Ε

  Η ΑΣΤΙΚΗ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

  «ΚΩΔΙΚΑΣ ΕΥ ΑΓΩΝΙΖΕΣΘΑΙ»

  ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ &
  ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΗΣ ΑΚΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

  προτείνει μια σειρά άρθρων για την καταπολέμηση του φαινομένου της χειραγώγησης και αλλοίωσης αποτελέσματος αγώνων και διοργανώσεων

  ΑΚΕΡΑΙΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΑΓΩΝΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΕΩΝ

  1 – Όλα τα πρόσωπα που δεσμεύονται από τους κανόνες και τους κανονισμούς των ΕΘΝΙΚΩΝ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΩΝ και τους κανόνες και τους κανονισμούς των ΥΠΕΡΚΕΙΜΕΝΩΝ ΔΙΕΘΝΩΝ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΩΝ πρέπει να απέχουν από οποιαδήποτε συμπεριφορά η οποία βλάπτει ή θα μπορούσε να βλάψει την ακεραιότητα των αγώνων και των διοργανώσεων που οργανώνονται από την ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ή την ΔΙΟΡΓΑΝΩΤΙΑ ΑΡΧΗ ή κατ‘ανάθεση από τις Ενώσεις – μέλη της , πρέπει πάντα να συνεργάζονται πλήρως με την ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ στις προσπάθειες της να καταπολεμήσει τέτοιες συμπεριφορές

  2 – Μια παραβίαση των αρχών αυτών θα διαπράττεται από οποιονδήποτε:

  α) ο οποίος ενεργεί με τρόπο που είναι πιθανό να εξασκήσει επιρροή στην πορεία και/η στο αποτέλεσμα ενός αγώνα ή μιας διοργάνωσης μέσω συμπεριφοράς η οποία παραβιάζει τους καταστατικούς σκοπούς της ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ με σκοπό να αποκομίσει κάποιο πλεονέκτημα είτε για τον εαυτό του είτε για κάποιο τρίτο

  β) ο οποίος συμμετέχει άμεσα ή έμμεσα σε στοιχηματισμό ή παρόμοιες δραστηριότητες που αφορούν σε αγώνες των διοργανώσεων της ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ, ή ο οποίος έχει κάποιο άμεσο ή έμμεσο οικονομικό συμφέρον σε τέτοιες δραστηριότητες

  γ) ο οποίος χρησιμοποιεί ή παρέχει προς άλλους πληροφορίες οι οποίες δεν αποτελούν κοινή γνώση αποκτήθηκαν μέσω της θέσης του στο ποδόσφαιρο και βλάπτουν ή θα μπορούσαν να βλάψουν την ακεραιότητα ενός αγώνα ή μιας διοργάνωσης της ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ

  δ) ο οποίος δεν ενημερώνει άμεσα και αυτοβούλως την ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ εάν προσεγγίστηκε από κάποιον σχετικά με δραστηριότητες που σκοπεύουν στον επηρεασμό της πορείας και /η του αποτελέσματος ενός αγώνα ή μιας διοργάνωσης

  ε) οποίος δεν ενημερώνει άμεσα ή αυτοβούλως την ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ σχετικά με οποιαδήποτε συμπεριφορά περιέχεται σε γνώση του η οποία εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής του παρόντος άρθρου

  3 – Εάν η υποβολή καταγγελιών αναφορικά με προ-συνεννοημένους αγώνες γίνει μετά την λήξη της σχετικής φάσης του αγώνα της διοργάνωσης, αυτές μπορούν να έχουν συνέπεια στο αγωνιστικό αποτέλεσμα της εν λόγο διοργάνωσης ή του αγώνα . ΩΣ ΕΚ ΤΟΥΤΟΥ , ο αγώνας μπορεί να ακυρωθεί και επαναδιεξαχθεί σε μεταγενέστερο χρόνο

  3α – Εάν η υποβολή καταγγελιών αναφορικά με προ-συνεννοημένους αγώνες γίνει πριν την λήξη της σχετικής φάσης της διοργάνωσης του αγώνα, και κατά την διάρκεια του αγώνα αυτές μπορούν να έχουν συνέπεια στο αγωνιστικό αποτέλεσμα της εν λόγο διοργάνωσης ή του αγώνα . ΩΣ ΕΚ ΤΟΥΤΟΥ , ο αγώνας μπορεί να ΔΙΑΚΟΠΕΙ ΑΜΕΣΩΣ

  3γ – Εάν η υποβολή καταγγελιών αναφορικά με προ-συνεννοημένους αγώνες γίνει πριν την έναρξη του αγώνα της διοργάνωσης, ο αγώνας μπορεί να αναβληθεί και να μην ξεκινήσει

  Πέραν των φυσικών προσώπων και τα σωματεία – ενώσεις θεωρούνται συνυπεύθυνα για τιμωρούνται σε περίπτωση που πρόσωπα έχοντα την εξουσία να λειτουργούν εκ ονόματος των σωματείων ή ενώσεων συμμετέχουν στην χειραγώγηση αγώνα απόπειρα χειραγώγησης αγώνα ή σε όποια άλλη διεφθαρμένη δραστηριότητα σχετίζεται με την χειραγώγηση αγώνα

  Υπαίτια θεωρείται η ομάδα εφόσον τουλάχιστον ένας αθλητής εμπλέκεται στα ανωτέρω αδικήματα

  Τα πειθαρχικά αδικήματα της χειραγώγησης αγώνα , απόπειρας χειραγώγησης αγώνα ή όπια άλλη διεφθαρμένη δραστηριότητα σχετίζεται με την χειραγώγηση αγώνα είναι ΑΠΑΡΑΓΡΑΠΤΑ

  Τα αρμόδια όργανα της ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ χωρίς καθυστέρηση και πριν την ετυμηγορία των πειθαρχικών δικαστηρίων θα εκδικάζουν τις υποθέσεις αυτές.

  Οι πειθαρχικές διώξεις δεν τίθενται στο ΑΡΧΕΙΟ

  Σε περιπτώσεις χειραγώγησης ή προσπάθειας απόπειρας χειραγώγησης αγώνων , αρκεί τα γεγονότα να προκύπτουν από ΕΠΑΡΚΕΙΣ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΤΙΚΕΣ ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ που διαθέτουν τα πειθαρχικά όργανα , σύμφωνα και με την νομολογία του CAS , ειδικότερα καθώς αυτά δεν διαθέτουν προανακριτικός ή ανακριτικές ιδιότητες , ούτε δικονομικά μέσα συγκρινόμενα με αυτά των ποινικών δικαστικών οργάνων

  4 – Σε περίπτωση παράβασης των ως άνω το δικαιοδοτικό όργανο επιβάλλει ισόβιο αποκλεισμό από το ΑΘΛΗΜΑ και ισόβια στέρηση της αθλητικής ή φιλάθλου ιδιότητος

  5 – Εάν το αρμόδιο πειθαρχικό όργανο έχει την άποψη ότι τα στοιχεία που παρείχε ο υπαίτιος ήταν αποφασιστικής σημασίας στην αποκάλυψη ή απόδειξη μιας παραβίασης των κανόνων και των κανονισμών της ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ μπορεί να ενασκήσει τις διακριτικές του εξουσίες να μειώσει ή ακόμα και να απαλείψει την κύρωση

  ΔΩΡΟΔΟΚΙΑ

  1 – Οποιοσδήποτε προσφέρει, υπόσχεται ή δίδει αδικαιολόγητο δώρο σε ένα όργανο της ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ, ένα αξιωματούχο αγώνα , Αθλητή ή αξιωματούχο ομάδας, για λογαριασμό του ή για λογαριασμό τρίτου, προσπαθώντας ή προτρέποντας την παραβίαση των κανονισμών των ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΩΝ και των υπερκείμενων αυτών ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΩΝ, θα τιμωρείται με τις ποινές που ακολουθούν
  α) με χρηματική ποινή εκατόν είκοσι χιλιάδων ευρώ (120.000) εώς εξακοσίων χιλιάδων ευρώ (600.000)
  β) με ΙΣΟΒΙΑ απαγόρευση εκτελέσεως από αυτόν οποιασδήποτε δραστηριότητας που σχετίζεται με το ΑΘΛΗΜΑ και
  γ) με ΙΣΟΒΙΑ απαγόρευση εισόδου του στους αγωνιστικούς χώρους

  2 – Η παθητική δωροδοκία θα τιμωρείται με τις ποινές αυτές

  3 – Σε σοβαρές περιπτώσεις και σε περίπτωση επαναλήψεως, οι χρηματικές ποινές διπλασιάζονται, οι δε ποινές β και γ απαγγέλλονται εφ’ όρου ζωής

  4 – Σε περίπτωση που υπαίτια είναι ομάδα και η δωροδοκία σχετίζεται με αποτέλεσμα αγώνα, η υπαίτια ομάδα ( η ομάδες) θα τιμωρείται με υποβιβασμό στην χαμηλότερη δυνατή κατηγορία και χρηματική ποινή εννιακοσίων χιλιάδων (900.000) ευρώ

  5 – Υπαίτια θεωρείται η ομάδα εφόσον τουλάχιστον ένας αθλητής της εμπλέκεται στα ανωτέρω αδικήματα

  Η κάθε ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ οφείλει να συνεργάζεται στενά και να ανταλλάσσει πληροφορίες και τεχνογνωσία με

  τις κρατικές αρχές[γγΑθλητισμού – γγΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ – Ε.Ε.Ε.ΠΑΙΓΝΙΩΝ]
  συμπεριλαμβανομένου του ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗ κατά της ΔΙΑΘΟΡΑΣ
  της ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ
  του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ της ΙΝΤΕΡΠΟΛ εν ΕΛΛΑΔΙ
  της ΙΝΤΕΡΠΟΛ
  των δικαστικών αρχών
  της ΜΚΟ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
  της Α.Μ.Κ.Ε. για την ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ και ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ της ΑΚΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ του ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ – «ΚΩΔΙΚΑΣ ΕΥ ΑΓΩΝΙΖΕΣΘΑΙ»

  προκειμένου να επαλειφθεί το φαινόμενο της χειραγώγησης αγώνων

  Η κάθε ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ οφείλει να καθιερώσει ένα σύστημα – δίκτυο ασφαλούς αναφοράς συμβάντος κρούσματος γεγονότος χειραγώγησης ή απόπειρας χειραγώγησης αγώνων με εμπιστευτικότητα και ανωνυμία και προστασία του καταγγέλλοντος

  Η κάθε ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ οφείλει να καθιερώσει προγράμματα ευαισθητοποίησης ενημέρωσης και εκπαιδευτικά προγράμματα , κυρίως για νέους αθλητές που θα συντελέσουν στην ενημέρωση αθλητών για τους κινδύνους που ενέχει συμμετοχή σε χειραγώγηση αγώνων και θα εξασφαλίσουν πως όλοι όσοι εμπλέκονται σε αγώνες γνωρίζουν και σέβονται τους κανόνες

  ΠΡΟΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΟΣ ΑΓΩΝΑ

  1 – Οποιοσδήποτε αξιωματούχος ή εν γένει εμπλεκόμενος στο χώρο του αθλητισμού, προσπαθεί ή συμμετέχει σε προσπάθεια προκαθορισμού του αποτελέσματος ενός αγώνα για να προσπορίσει στον εαυτό του ή σε τρίτους περιουσιακά οφέλη, μέσω χρηματικών αποδόσεων από στοιχηματισμό τιμωρείται με τις ποινές που προαναφέρονται

  Οι ως άνω ποινές δύναται να επιβληθούν σωρευτικά

  2 – Εάν υπήρξε πράγματι επίτευξη του σκοπού, επιβάλλονται οι ανωτέρω ποινές με εκατονταπλασιασμό των χρηματικών ποινών.

  3 – Εάν υπαίτια της προσπάθειας ή και της επίτευξης των ανωτέρω είναι ομάδα ή αξιωματούχος της , οι χρηματικές ποινές εκατονταπλασιάζονται, η δε ομάδα ( ή ομάδες) τιμωρείται με αποκλεισμό πέντε [5] ετών από κάθε αθλητική δραστηριότητα

  ΔΙΑΣΤΡΕΒΛΩΣΗ – ΑΛΛΟΙΩΣΗ ΣΥΝΘΗΚΩΝ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΑΓΩΝΑ

  1. Οποιοσδήποτε ενεργεί με πράξεις ή παραλείψεις έχοντας σκοπό διαστρέβλωση ή αλλοίωση των συνθηκών διεξαγωγής ή του αποτελέσματος ενός αγώνα κατά τρόπο ασύμβατο με την αθλητική δεοντολογία και νομοθεσία και η πράξη ή η παράλειψη δεν τιμωρείται με ειδική διάταξη του παρόντος, τιμωρείται με ποινή ισόβιου αποκλεισμού από το άθλημα και χρηματική ποινή εκατόν δεκαπέντε χιλιάδων ευρώ (115.000) έως τετρακοσίων σαράντα χιλιάδων ευρώ (400.000). Επίσης, σωρευτικά θα του επιβάλλεται απαγόρευση συμμετοχής σε οποιαδήποτε δραστηριότητα που σχετίζεται με όλα τα ΟΛΥΜΠΙΑΚΑ και μη Αθλήματα και ιδιαίτερα σοβαρή περίπτωση η ποινή αυτή θα επιβάλλεται ισοβίως. Εάν υπαίτια είναι και η ομάδα στην οποία ανήκει, τιμωρείται και αυτή με πενταετή ποινή αποκλεισμού από κάθε αθλητική διοργάνωση και χρηματική ποινή εννιακοσίων τριάντα χιλιάδων ευρώ (930.000) έως πέντε εκατομμυρίων ευρώ (5.000.000)

  2 – Σε περίπτωση αδικαιολόγητης μη εμφάνισης ομάδας κατά την ακριβή ώρα έναρξης του αγώνα ή της συνέχισης αυτού μετά το ημίχρονο, θα επιβάλλεται στην υπαίτια ομάδα χρηματική ποινή εκατόν είκοσι χιλιάδων ευρώ (120.000) έως εννιακοσίων χιλιάδων ευρώ (900.000)

  ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ ΣΤΟΙΧΗΜΑΤΙΣΜΟΥ

  1 Αξιωματούχοι παράγοντες διοργανωτές στελέχη μέλη και προσωπικό ομοσπονδίας και ομάδων εκπρόσωποι παικτών αθλητών διαιτητές κριτές προπονητές ομάδας γυμναστές ομάδας εργοφυσιολόγοι ομάδας αθλίατροι ομάδας φυσικοθεραπευτές ομάδας αθλητικοί ψυχολόγοι ομάδας , εργοθεραπευτές ομα΄λδας και οι εν γένει εμπλεκόμενοι θεσμικά με το άθλημα απαγορεύεται να στοιχηματίζουν σε αγώνες ή σε διοργανώσεις στις όποιες συμμετέχουν ή εμπλέκονται με οποιασδήποτε τρόπο
  Σε αντίθετη περίπτωση επιβάλλεται απαγόρευση να εκτελούν οποιαδήποτε δραστηριότητα σχετίζεται με το άθλημα για [4 ]τέσσερα έτη και στέρηση της αθλητικής η φιλάθλου ιδιότητας

  Σε περίπτωση επαναλήψεως ή υποτροπής επιβάλλεται ποινή ισόβιου αποκλεισμού με οποιασδήποτε θεσμική ή λειτουργική ή οργανωμένη ιδιότητα με το άθλημα και ισόβια στέρηση της αθλητικής η φιλάθλου ιδιότητας

  2 Αξιωματούχοι παράγοντες διοργανωτές στελέχη μέλη και προσωπικό ομοσπονδίας και ομάδων εκπρόσωποι παικτών αθλητών διαιτητές κριτές προπονητές ομάδας γυμναστές ομάδας εργοφυσιολόγοι ομάδας αθλίατροι ομάδας φυσικοθεραπευτές ομάδας αθλητικοί ψυχολόγοι ομάδας , εργοθεραπευτές ομάδας και οι εν γένει εμπλεκόμενοι θεσμικά με το άθλημα, υποχρεούται να ενημερώνει άμεσα την διοργανώτρια αρχή πρωταθλήματος και την ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ, σε οποιοσδήποτε απόπειρα περίπτωσης να προσεγγιστεί με σκοπό την χειραγώγηση της έκβασης του αποτελέσματος αγώνα με αντιαθλητικό , ανήθικο ή διεφθαρμένο τρόπο .

  Η ιδία υποχρέωση ισχύει και αν υποπέσει στην αντίληψη του η εμπλοκή άλλων προσώπων σε τέτοιες δραστηριότητες . Σε αντίθετη περίπτωση επιβάλλεται απαγόρευσης να εκτελούν οποιαδήποτε δραστηριότητα του ΑΘΛΗΜΑΤΟΣ που καλλιεργεί η ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ για [4 ]τέσσερα έτη και στέρηση της αθλητικής η φιλάθλου ιδιότητας

  Σε περίπτωση επαναλήψεως ή υποτροπής επιβάλλεται ποινή ισόβιου αποκλεισμού με οποιασδήποτε θεσμική ή λειτουργική ή οργανωμένη ιδιότητα με το άθλημα και ισόβια στέρηση της αθλητικής η φιλάθλου ιδιότητας

  τα ιδρυτικά μέλη – μέλη Δ.Σ
  ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΚΑΡΑΙΣΚΟΣ
  ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΜΑΔΟΥΡΟΥ
  ΝΙΚΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΥ
  ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΤΖΙΚΑ

  ΑΣΤΙΚΗ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
  «ΚΩΔΙΚΑΣ ΕΥ ΑΓΩΝΙΖΕΣΘΑΙ»
  για την
  ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ &
  ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΗΣ ΑΚΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

  keafairplaycodehellas@outlook.com.gr

 • 9 Δεκεμβρίου 2014, 11:54 | Κ.Ε.Α. Αθλητική Διαφάνεια & Προστασία Ακεραιότητας Ελληνικού Αθλητισμού

  Η ΑΣΤΙΚΗ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗ ΕΤΕΡΕΙΑ «ΚΩΔΙΚΑΣ ΕΥ ΑΓΩΝΙΖΕΣΘΑΙ» για την ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΗΣ ΑΚΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ προτείνει στο ΝΟΜΟΘΕΤΗ και επισημαίνει στις ΑΘΛΗΤΙΚΕΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΕΣ ΔΙΟΡΓΑΝΩΤΡΙΕΣ ΑΡΧΕΣ τα ακόλουθα ως σχετικά με το άρθρο

  ΟΡΙΣΜΟΙ

  1. «όφελος» νοείται η άμεση ή έμμεση απόδειξη παροχής (κατά περίπτωση) χρημάτων ή υλικής αξίας άυλου ή υλικού περιουσιακού στοιχείου(εκτός από το χρηματικό έπαθλο ή / και τις συμβατικές πληρωμές που πρέπει να γίνουν υπό έγκριση, μισθοί, χορηγίες ή άλλες συμβάσεις)

  2. «Σχηματισμός» νοείται η συμμετοχή, αποδοχή, ή ποντάρισμα στοιχήματος χρημάτων ή οποιαδήποτε άλλη μορφή χρηματοοικονομικής κερδοσκοπίας και περιλαμβάνουν, χωρίς περιορισμό, δραστηριότητες που συνήθως αναφέρονται ως αθλητικά στοιχήματα όπως είναι το σταθερό και το ζωντανό διαδραστικό στοίχημα που έχει πιθανότητες, στοιχηματικά παιχνίδια, live στοίχημα, και άλλα παιχνίδια που προσφέρονται από τους φορείς εκμετάλλευσης αθλητικών στοιχημάτων κατά τους ορισμούς της Ε.Ε.Ε.Π

  3. «Στοίχημα» σημαίνει ένα στοίχημα χρημάτων ή οποιαδήποτε άλλη μορφή οικονομικής κερδοσκοπίας κατά τους ορισμούς της Ε.Ε.Ε.Π

  4. «εμπιστευτικές πληροφορίες»: κάθε πληροφορία που σχετίζεται με οποιοδήποτε αγώνα ή διοργάνωση ΑΘΛΗΤΙΚΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ, που ο
  «συμμετέχων» διαθέτει λόγω της θέσης του μέσα στον αθλητισμό. Οι πληροφορίες αυτές περιλαμβάνουν, αλλά δεν περιορίζεται σε, πραγματικά στοιχεία σχετικά με τους ανταγωνιστές, οι προϋποθέσεις, τακτικής,
  σκέψεις ή οποιαδήποτε άλλη πτυχή κάθε αγώνα ή διοργάνωσης της ΑΘΛΗΤΙΚΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ, αλλά δεν περιλαμβάνουν τέτοιες
  πληροφορίες που έχουν ήδη δημοσιευθεί ή ένα θέμα δημόσιου αρχείου. «Εμπιστευτικές πληροφορίες» μπορεί να είναι πληροφορίες που ιδιοτελώς απέκτησε εύκολα ένα ενδιαφερόμενο μέλος του κοινού του αθλήματος και οι οποίες γνωστοποιούνται σε τρίτους, κατά παράβαση των πολιτικών διαδικασιών και κανόνων και εγκυκλίων ακεραιότητας και προστασίας της διαφάνειας, της υπερκείμενης ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ και της ΔΟΕ που διέπουν αγώνες και διοργανώσεις

  5. «συμμετέχων» νοείται κάθε παίκτης, αθλητής, υποστηρικτικό στέλεχος παικτών,αντιπρόσωπος ατζέντης παίκτη αθλητή, στέλεχος προσωπικού ομάδος, αθλητικός δικαστής, κριτής, διαιτητής, προπονητής, γυμναστής Κ.Φ.Α., αντιπρόσωπος ομάδος, τεχνικός σύμβουλος, αθλητικός επίτροπος, κριτική επιτροπή ή μέλος επιτροπής έφεσης, επίσημα στελέχη διοργανώσεων, προσωπικό και στελέχη ομάδων και ομοσπονδιών, τα μελή και στελέχη της Εθνικής ομάδας Εθνικής Ομοσπονδίας ή μέλος της αντιπροσωπείας και κάθε άλλο διαπιστευμένο πρόσωπο του αθλήματος

  6. Ως «πρόσωπο» περιλαμβάνει τα φυσικά πρόσωπα, νομικά πρόσωπα και ενώσεις χωρίς νομική προσωπικότητα και εταιρικές σχέσεις (έστω και αν κάποια από αυτά έχουν χωριστή νομική προσωπικότητα)

  ΠΑΡΑΒΙΑΣΕΙΣ

  Οι ακόλουθες ενέργειες μπορούν να επιβάλουν κυρώσεις από τη ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ την ΓΓΑ και την ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ:

  1. Στοίχημα
  Άμεση ή έμμεση συμμετοχή του Συμμετέχοντα σε οποιαδήποτε μορφή στοιχηματισμού που σχετίζονται με κάθε μορφή αγωνιστικής δραστηριότητας , συμπεριλαμβανομένων των στοιχηματισμών με ή από άλλο άτομο για την εξέλιξη, τη πρόοδο, την διαμόρφωση, τις φάσεις, το τελικό αποτέλεσμα, ή οποιαδήποτε άλλη πτυχή η συμπεριφορά ενός τέτοιου αγώνα σε αθλητικό Ανταγωνισμό

  2. Αλλοίωση των αποτελεσμάτων σε αθλητικό Ανταγωνισμό
  (α) τον καθορισμό ή την επινόηση με οποιονδήποτε τρόπο ή με άλλο τρόπο ή αθέμιτο επηρεασμό, προκειμένου ένα μέρος του αγώνα να αλλοιωθεί σκόπιμα ή για να διορθώσει ή επιτευχθεί με οποιονδήποτε τρόπο ή με άλλο τρόπο να επηρεάσει αθέμιτα, το αποτέλεσμα, η εξέλιξη, ή οποιαδήποτε άλλη πτυχή του υγιούς αθλητικού Ανταγωνισμού.

  (β) Εξασφάλιση ή επιδίωξη να διασφαλίσει η εμφάνιση ενός συγκεκριμένου συμβάντος σε αθλητικό Ανταγωνισμό και η οποία αυτή εμφάνιση είναι σε γνώση του Συμμετέχοντα σε σχέση με το αντικείμενο του στοιχήματος και για το οποίο ο ίδιος ο Συμμετέχοντας ή ένα άλλο πρόσωπο αναμένει να λάβει ή έχει ήδη λάβει όφελος ή άλλα ιδιοτελή οφέλη από την έκβαση φάσεων και τελικού αποτελέσματος.

  (γ) Αν ο συμμετέχων δεν εκτελέσει με το καλύτερο των δυνατοτήτων του την συμμετοχή του σε αθλητικό ανταγωνισμό με σκοπό όφελος ή αντάλλαγμα για ιδιοτελή σκοπό ( , ανεξάρτητα από τον αν όφελος η παροχή αυτή στην πραγματικότητα πληρώθηκε ή εισπράχθηκε)

  3. Διεφθαρμένη αθλητική συμπεριφορά

  (α) η , από τον συμμετέχων, αποδοχή, η προσφορά, δωροδοκία ή άλλο όφελος ή προσδοκία για όφελος(ανεξάρτητα από το αν το όφελος ή η παροχή αυτή στην πραγματικότητα πληρώθηκε ή εισπράχθηκε) για να καθοριστεί ή να επιτευχθεί με οποιονδήποτε τρόπο ή με άλλο τρόπο να επηρεαστεί αθέμιτα η πρόοδος, ή εξέλιξή φάσεων, το αποτέλεσμα, συμπεριφορά ή οποιαδήποτε άλλη πτυχή ενός αθλητικού γεγονότος ή μιας αθλητικής διοργάνωσης στα ολυμπιακά ήθη του τίμιοι και δίκαιου Ανταγωνισμού.

  (β)η , από τον συμμετέχων, αποδοχή, η προσφορά, δωροδοκία ή άλλο όφελος ή προσδοκία για όφελος(ανεξάρτητα από το αν το όφελος ή η παροχή αυτή στην πραγματικότητα πληρώθηκε ή εισπράχθηκε) για να καθοριστεί ή να επιτευχθεί με οποιονδήποτε τρόπο ή με άλλο τρόπο να επηρεαστεί αθέμιτα η πρόοδος, ή εξέλιξή φάσεων, το αποτέλεσμα, συμπεριφορά ή οποιαδήποτε άλλη πτυχή ενός αθλητικού γεγονότος ή μιας αθλητικής διοργάνωσης στα ολυμπιακά ήθη του τίμιοι και δίκαιου Ανταγωνισμού , όπου ο συμμετέχων σύμφωνα με τις περιστάσεις έφερε , φέρει, ή μπορεί να φέρει ,το άθλημα σε ανυποληψία δυσφήμιση ή ζημιά

  ΚΑΤΑΧΡΗΣΗ ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ

  (α) η χρησιμοποίηση εμπιστευτικών πληροφοριών για τους σκοπούς του στοιχήματος ή άλλως σε σχέση με τα στοιχήματα.

  (β) κοινοποίηση εμπιστευτικών πληροφοριών σε οποιοδήποτε πρόσωπο με ή χωρίς όφελος όπου ο Συμμετέχων μπορεί λογικά να αναμένεται να γνωρίζει ότι η αποκάλυψή τους σε τέτοιες περιστάσεις θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί σε σχέση με το Στοίχημα.

  ΆΛΛΕΣ ΠΑΡΑΒΙΑΣΕΙΣ

  (α) πρόκληση, εντολή, τη διευκόλυνση ή την ενθάρρυνση ενός συμμετέχοντος να διαπράξει μια παράβαση που ορίζεται στο αυτό το άρθρο.

  (β) Οποιαδήποτε προσπάθεια από έναν συμμετέχοντα, ή οποιαδήποτε συμφωνία από συμμετέχοντα με οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο, να προβούν σε ενέργειες που θα επιτύχουν την τέλεση οποιασδήποτε παράβασης του παρόντος άρθρου να αντιμετωπίζονται δικαστικά σαν παραβίαση που ήδη είχε διαπραχθεί, έστω και τέτοια απόπειρα ή συμφωνία στην πραγματικότητα δεν οδήγησε σε παραβίαση. Ωστόσο, πρέπει να υπάρχουν ελαφρυντικά στοιχεία όταν στο πλαίσιο αυτό ο Συμμετέχων παραιτείται από την απόπειρα ή τη συμφωνία του πριν αυτό ανακαλυφθεί από τρίτους που δεν συμμετέχουν στην προσπάθεια ή συμφωνίας.

  (γ) εν γνώσει , βοήθεια συγκάλυψης ή άλλως πράξεις ή παραλείψεις αναφοράς σημαίνει συνενοχή

  (δ) Η αποτυχία να αποκαλύψει στη ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ή άλλη αρμόδια αρχή χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση τα πλήρη στοιχεία γνώσεις και συμβάντα που γνωρίζει…
  1. οποιεσδήποτε εν γνώσει , βοήθεια συγκάλυψης ή άλλως πράξεις ή παραλείψεις αναφοράς για προσεγγίσεις ή προσκλήσεις που λάμβανε από τον συμμετέχοντα να προβούν σε ενέργειες ή περιστατικά που θα ισοδυναμούσε με παραβίαση, όπως ορίζεται στο παρόν άρθρο
  2 κάθε συμβάν, ή γεγονός ή περιστατικό ή θέμα που έρχεται στην αντίληψη του συμμετέχοντα που μπορεί να καταδεικνύουν μια παράβαση δυνάμει του παρόντος άρθρου από τρίτους, συμπεριλαμβανομένων, χωρίς περιορισμό, προσεγγίσεις ή προσκλήσεις που έχουν λάβει από οποιοδήποτε άλλο μέρος για να συμμετάσχουν σε συμπεριφορά που θα ισοδυναμούσε με παραβίαση του παρόντος άρθρου

  (ε) Η αποτυχία να συνεργαστεί με οποιαδήποτε λογική έρευνα που διενεργήθηκε από τη ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ή άλλες αρμόδιες αρχή σε σχέση με ενδεχόμενη παράβαση του παρόντος άρθρου, συμπεριλαμβανομένων των παραλείποντας να παράσχει οποιαδήποτε πληροφορίες ή / και τεκμηρίωση που ζητούν από τη ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ή την αρμόδια αρχή, που μπορεί να σχετίζονται με την έρευνα.

  ΚΩΔΙΚΑΣ ΕΥ ΑΓΩΝΙΖΕΣΘΑΙ
  ΑΣΤΙΚΗ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
  για την ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ – ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΚΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ
  τα ιδρυτικά μέλη
  ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΚΑΡΑΙΣΚΟΣ
  ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΜΑΔΟΥΡΟΥ
  ΝΙΚΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΥ
  ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΤΖΙΚΑ
  keafairplaycodehellas@outlook.com.gr

 • 30 Νοεμβρίου 2014, 10:18 | UnTT

  Άρθρο 1: Ποιο το σκεπτικό του νομοθέτη σχετικά με τις «αθέμιτες ενέργειες»; Θα κρίνονται από το δικαστή;
  Άρθρο 3: Με τις απειλές τι γίνεται; Καλύπτονται από το 333 ΠΚ (δεν είναι σαφές).

 • 26 Νοεμβρίου 2014, 23:17 | Σωτήρης Καστανάς

  Ο πρωταθλητής της Σούπερ Λίγκας να δικαιούτε μόνο τα χρήματα του Champions league. Το ποσό του πρωταθλήματος να μοιράζετε ίσα στις υπόλοιπες ομάδες ετσι ώστε η ανταγωνιστικότητα να αυξηθεί και έτσι ο κόσμος να ξανα αγκαλίασει το ποδόσφαιρο και γενικότερα το ελληνικό πρωτάθλημα