• Σχόλιο του χρήστη 'Ποφάντης Στέφανος' | 9 Δεκεμβρίου 2014, 13:53

    Ο αθλητισμός είναι καθοριστικός για τη σωματική και ψυχική υγεία και την ανάπτυξη της προσωπικότητας. Απαραίτητο συστατικό είναι όχι μόνο η φυσική κίνηση αλλά και ο αθλητικός συναγωνισμός, χωρίς να σημαίνει ότι αυτός καλλιεργείται μόνο με οικονομικό αντάλλαγμα. Ο στόχος της επικράτησης ως καλύτερος αγωνιστικά, που σημαίνει τη συνεχή προσπάθεια για βελτίωση, δεν καθιστά έναν αθλητή αμειβόμενο, πόσο μάλλον όταν δεν υπάρχει διαχωρισμός των ανήλικων αθλητών. Κριτήριο για το χαρακτηρισμό αθλητή ως αμειβόμενου, μπορεί να αποτελεί μόνο η ύπαρξη οικονομικής συμφωνίας.