• Σχόλιο του χρήστη 'Aναστάσιος Λάγκας' | 9 Δεκεμβρίου 2014, 19:51

    1. Συγκεχυμένη η διάκριση μεταξύ ερασιτεχνών και αμειβόμενων αθλητών ( άρθρο 7 ), η οποία θα έχει σαν αποτέλεσμα τη δημιουργία πλείστων όσων προβλημάτων στους συλλόγους, στα τυχόν οδοιπορικά που θα δίδονται στους αθλητές, τις γραπτές ή προφορικές συμφωνίες κ.λ.π.. Θα δημιουργηθούν προβλήματα στη σχέση των αθλητών με τους συλλόγους, στην κατηγοριοποίηση αυτών ( ερασιτέχνες ή αμειβόμενοι), που θα έχει σχέση με την εφαρμογή των άλλων διατάξεων του προσχεδίου.