• Σχόλιο του χρήστη 'Aναστάσιος Λάγκας' | 9 Δεκεμβρίου 2014, 19:34

    Θα περίμενε κανείς με τις σημερινές συνθήκες, την καθιέρωση με το νόμο δωρεάν εξέτασης των αθλητών στα δημόσια νοσοκομεία, π.χ. με έγγραφο του κάθε συλλόγου, τουλάχιστον μια ( 1 ) φορά το χρόνο και κατά την έκδοση του δελτίου. Δυστυχώς όμως κάτι τέτοιο δεν προβλέπεται. Αντίθετα προβλέπεται η θεώρηση του δελτίου του αθλητή ( άρθρο 8 παρ. 2 ) από το Ε.Κ.Α.Ε.Τ., που εδρεύει στο Μαρούσι (άρθρο 26 ). Με ποιόν τρόπο όμως θα γίνεται αυτό δεν προβλέπεται