• Σχόλιο του χρήστη 'ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΠΑΓΟΔΡΟΜΙΩΝ' | 9 Δεκεμβρίου 2014, 20:05

    Να μειωθεί ο αριθμός των σωματείων για νέες ομοσπονδίες ή για ομοσπονδίες όπου τα αθλήματα δεν είναι ιδιαίτερα διαδεδομένα στην Ελλάδα (π.χ. Γκολφ, Πατινάζ, Χόκεϋ επί Πάγου, Έλκηθρα) και ειδικά για τα αθλήματα ιδιωτικής πρωτοβουλίας, από είκοσι (20) σε πέντε (5) για τα πρώτα 3 χρόνια από την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου, στη συνέχεια σε δέκα (10) σωματεία μετά από επταετία (7), και τέλος σε είκοσι (20) μετά από μία δεκαετία (10). Έτσι η ΓΓΑ θα μπορεί να ελέγχει αν γίνετε πραγματική ανάπτυξη των αθλημάτων αυτών. Είναι σχεδόν αδύνατον μία καινούργια ομοσπονδία ή μία ομοσπονδία όπου το άθλημά δεν είναι διαδεδομένα να βρει 20 σωματεία για να μπορεί να λειτουργεί. Όταν κάτι αναπτύσσεται, πρέπει να γίνει σταδιακά, ειδικά σε αθλήματα που έχουν ιδιαίτερα προβλήματα, αλλά που συνεχίζουν να υπάρχουν στη χώρα μας.