• Σχόλιο του χρήστη 'Παπαδόπουλος Πάρης' | 9 Δεκεμβρίου 2014, 23:23

    Στην πράξη ο υπό διαβούλευση νέος αθλητικός νόμος ΚΑΤΑΡΓΕΙ την διαδικασία προσλήψεων μέσω ΑΣΕΠ στις αθλητικές ομοσπονδίες. Οι νέες προσλήψεις πρέπει να ελέχθούν μέσω ανάλογης διαδικασίας ΑΣΕΠ, όπως προέβλεπε ρητά ο υπό κατάργηση Ν. 2725/99. Οι ομοσπονδίες αποτέλεσαν διαχρονικά άνδρο αδιαφανών προσλήψεων “ημετέρων”. Ο προηγούμενος νόμος 2725/99 προέβλεπε από το 2009 προσλήψεις αποκλειστικά μέσω ΑΣΕΠ αλλά καταστρατηγήθηκε από τις περισσότερες ομοσπονδίες που συνεχίζουν να προσλαμβάνουν παράνομα εργαζόμενους μέσω συμβάσεων φροντιστών κλπ. >>>Να θεσμοθετηθεί και να μην παγώσει με τον παρόντα νόμο η διαδικασία, που ορθώς βρίσκεται ήδη σε εξέλιξη από το Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, ελέγχου της νομιμότητας και των δικαιολογητικών πρόσληψης του συνόλου του προσωπικού των ομοσπονδιών.