• Σχόλιο του χρήστη 'Βασίλης Μηνούδης' | 10 Δεκεμβρίου 2014, 01:02

    Να γίνει η κάτωθι προσθήκη ώστε η παράγραφος 2 να διαμορφωθεί ως εξής: 2. Οι Α.Α.Ε. και τα αθλητικά σωματεία, ΓΙΑ ΤΑ ΟΠΟΙΑ ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΠΡΟΒΛΕΦΘΕΙ ΕΙΔΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗ ΕΝΤΑΓΜΕΝΗ ΣΤΟΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ ΣΧΕΣΕΩΝ ΑΑΕ-ΑΘΛΗΤΩΝ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 75 Ή ΤΟΥ ΠΡΟ ΙΣΧΥΟΝΤΟΣ ΝΟΜΟΥ (ΑΡΘΡΑ 87 & 88) ΤΟΥ ΕΚΑΣΤΟΤΕ ΑΘΛΗΜΑΤΟΣ, ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΟΠΟΙΑ ΥΦΙΣΤΑΝΤΑΙ ΑΛΛΟΙ ΟΡΟΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΉ ΣΤΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ, υποχρεούνται πριν από την έναρξη της αγωνιστικής περιόδου να έχουν εξοφλήσει όλες τις τυχόν ληξιπρόθεσμες και απαιτητές οφειλές τους προς τις οικείες ομοσπονδίες, τους αθλητές τους, πρώην και νυν, τους προπονητές, το ιδρυτικό αθλητικό σωματείο και τα γυμναστήρια, οι οποίες έχουν επιδικαστεί με τελεσίδικη απόφαση δικαστηρίου ή επιτροπής που συστήνεται από το νόμο αυτό, καθώς επίσης και να διαθέτουν φορολογική και ασφαλιστική ενημερότητα. Σε διαφορετική περίπτωση η ΑΑΕ ή το αθλητικό σωματείο δεν συμμετέχει στο πρωτάθλημα της νέας αγωνιστικής περιόδου. Με αυτό τον τρόπο τυχών συμφωνίες μεταξύ Ομοσπονδίας, Επαγγελματικής Ένωσης και Συνδικαλιστικου Φορέα Αθλητών, που σκοπό έχουν την δημιουργία ενός ξεχωριστού συστήματος αδειοδότησης των ΑΕΕ ή των σωματείων (δες πρόσφατη συμφωνία στην πετοσφαίριση η οποία έχει ενταχθεί στον Κανονισμό Σχέσεων Αθλητών-ΤΑΑ), θα έχουν ισχύ.