• Σχόλιο του χρήστη 'Πάρης Παπαδόπουλος' | 10 Δεκεμβρίου 2014, 10:26

    Να προβλεφθεί μεταβατική διάταξη που να βάζει επιτέλους τάξη στο υπαλληλικό προσωπικό των αθλητικών ομοσπονδιών. Έλεγχος νομιμότητας πρόσληψης, ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ και ΚΙΝΗΤΙΚΙΚΟΤΗΤΑ ΠΛΕΟΝΑΖΟΝΤΟΣ προσωπικού με διαφανείς διαδικασίες και κρατικό έλεγχο. Με απόφαση του αρμόδιου για αθλητισμό υφυπουργού να αφαιρείται άμεσα η φίλαθλος αναγνώριση από ομοσπονδία που δεν ανταποκρίνεται πλήρως στις διατάξεις του παρόντος νόμου, αρνείται οικονομικό ή διαχειριστικό έλεγχο κρατικού οργάνου ή αρνείται τον έλεγχο δικαιολογητικών πρόσληψης από το Υπουργείο Διοικητικής μεταρρύθμισης και ένταξη του προσωπικού της στο ενιαίο μισθολόγιο του δημοσίου.