• Σχόλιο του χρήστη 'Πανελλήνιος Όμιλος Ιστιοπλοΐας Ανοικτής Θαλάσσης' | 10 Δεκεμβρίου 2014, 11:37

    1. Εις το άρθρο 7 παρ.1α, η διατύπωση «επιδίδεται συστηματικά ως μέλος αθλητικού σωματείου» είναι λανθασμένη διότι δεν είναι απαραίτητο ένας αθλητής να είναι και μέλος αθλητικού σωματείου (αδυναμία λόγω ηλικίας κλπ). Εξ’ άλλου και το άρθρο 35 παρ 5 αναγνωρίζει χωριστά μητρώα για μέλη και αθλητές. Επομένως η διατύπωση πρέπει να αλλάξει και μπορεί να γίνει «επιδίδεται συστηματικά ως ανήκον εις τη δύναμη αθλητικού σωματείου». Επί πλέον στο περιεχόμενο της ιδίας παραγράφου δεν διαφαίνεται καθαρά ότι περιλαμβάνεται εις την κατηγορία των ερασιτεχνών αθλητών και η δυνατότητα συμμετοχής σε αγώνες η οποία είναι συνηθέστατη για τους ερασιτέχνες αθλητές. Θεωρούμε ότι πρέπει να προστεθεί. 2. Θεωρούμε ότι η διατύπωση που περιλαμβάνεται στο άρθρο 7 παρ. 1β, «επικράτησης και νίκης επί αντιπάλου αθλητή ή ομάδος» είναι κυνική, μακριά από τα αθλητικά ιδεώδη της ευγενούς άμιλλας του καλώς εννοουμένου αθλητισμού και επομένως πρέπει να απαλειφθεί. ΤΑ ΝΑΥΤΑΘΛΗΤΙΚΑ ΣΩΜΑΤΕΙΑ: ΑΤΤΙΚΟΣ ΝΑΥΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΙΣΤΙΟΠΛΟΙΑΣ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΘΑΛΑΣΣΗΣ (ΑΝΟΙΑΘ) ΙΣΤΙΟΠΛΟΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΑΛΕΠΟΧΩΡΙΟΥ (Ι.Ο.Α) ΙΣΤΙΟΠΛΟΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ (Ι.Ο.Θ) ΙΣΤΙΟΠΛΟΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΡΕΘΥΜΝΟΥ (Ι.Ο.Ρ) ΙΣΤΙΟΠΛΟΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΧΑΝΙΩΝ (Ι.Ο.Χ) ΛΕΣΒΙΑΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΙΣΤΙΟΠΛΟΪΑΣ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΘΑΛΑΣΣΗΣ (Λ.Ο.Ι.Α.Θ) ΝΑΥΤΙΚΟΣ ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ (ΝΑΟΚΘ) ΝΑΥΤΙΚΟΣ ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΒΟΥΛΑΣ (ΝΑΟΒ) ΝΑΥΤΙΚΟΣ ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΕΙΡΗΝΗΣ ΦΙΛΙΑΣ (ΝΑΟΕΦ) ΝΑΥΤΙΚΟΣ ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ (Ν.Α.Ο.Π) ΝΑΥΤΙΚΟΣ ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ «Ο ΑΙΟΛΟΣ» (ΝΑΣΚ ΑΙΟΛΟΣ) ΝΑΥΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΑΙΓΙΝΑΣ (Ν.Ο.Α) ΝΑΥΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΘΑΛΑΣΣΑΣ (Ν.Ο.Α.Θ) ΝΑΥΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΔΕΛΦΙΝΑΡΙΟ (Ν.Ο.Δ) ΝΑΥΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΕΙΡΗΝΗΣ ΦΙΛΙΑΣ (Ν.Ο.Ε.Φ) ΝΑΥΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΕΛΛΑΔΟΣ (Ν.Ο.Ε) ΝΑΥΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ "Ο ΠΟΣΕΙΔΩΝ" (Ν.Ο.Κ. ΠΟΣΕΙΔΩΝ) ΝΑΥΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΤΗΝΟΥ (Ν.Ο.Τ) ΟΜΙΛΟΣ ΦΙΛΩΝ ΘΑΛΑΣΣΗΣ (Ο.Φ.Θ) ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΙΣΤΙΟΠΛΟΪΑΣ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΘΑΛΑΣΣΗΣ (ΠΟΙΑΘ)