• Σχόλιο του χρήστη 'Πανελλήνιος Όμιλος Ιστιοπλοΐας Ανοικτής Θαλάσσης' | 10 Δεκεμβρίου 2014, 11:17

    Εις το άρθρο 71 παρ. 3, θεωρούμε ότι εκ παραδρομής συμπεριελήφθη και ο ερασιτέχνης αθλητής «στην υποχρέωση να υπογράψει με την εταιρία ή το σωματείο που ανήκει, συμβόλαιο παροχής υπηρεσιών η διάρκεια του οποίου εκτείνεται από ένα (1) έως τρία (3) έτη» διότι αφ’ ενός μεν έρχεται σε αντίθεση με το άρθρο 10 παρ. 1 που προβλέπει «ο ερασιτέχνης αθλητής μεταγράφεται ελεύθερα από το αθλητικό σωματείο στη δύναμη του οποίου ανήκει σε άλλο οποτεδήποτε». Επί πλέον δε, μία τέτοια υπογραφή παροχής υπηρεσιών μπορεί να δημιουργήσει αναιτίως και υποχρεώσεις φορολογικές. ΤΑ ΝΑΥΤΑΘΛΗΤΙΚΑ ΣΩΜΑΤΕΙΑ: ΑΤΤΙΚΟΣ ΝΑΥΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΙΣΤΙΟΠΛΟΙΑΣ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΘΑΛΑΣΣΗΣ (ΑΝΟΙΑΘ) ΙΣΤΙΟΠΛΟΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΑΛΕΠΟΧΩΡΙΟΥ (Ι.Ο.Α) ΙΣΤΙΟΠΛΟΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ (Ι.Ο.Θ) ΙΣΤΙΟΠΛΟΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΡΕΘΥΜΝΟΥ (Ι.Ο.Ρ) ΙΣΤΙΟΠΛΟΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΧΑΝΙΩΝ (Ι.Ο.Χ) ΛΕΣΒΙΑΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΙΣΤΙΟΠΛΟΪΑΣ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΘΑΛΑΣΣΗΣ (Λ.Ο.Ι.Α.Θ) ΝΑΥΤΙΚΟΣ ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ (ΝΑΟΚΘ) ΝΑΥΤΙΚΟΣ ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΒΟΥΛΑΣ (ΝΑΟΒ) ΝΑΥΤΙΚΟΣ ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΕΙΡΗΝΗΣ ΦΙΛΙΑΣ (ΝΑΟΕΦ) ΝΑΥΤΙΚΟΣ ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ (Ν.Α.Ο.Π) ΝΑΥΤΙΚΟΣ ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ «Ο ΑΙΟΛΟΣ» (ΝΑΣΚ ΑΙΟΛΟΣ) ΝΑΥΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΑΙΓΙΝΑΣ (Ν.Ο.Α) ΝΑΥΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΘΑΛΑΣΣΑΣ (Ν.Ο.Α.Θ) ΝΑΥΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΔΕΛΦΙΝΑΡΙΟ (Ν.Ο.Δ) ΝΑΥΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΕΙΡΗΝΗΣ ΦΙΛΙΑΣ (Ν.Ο.Ε.Φ) ΝΑΥΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΕΛΛΑΔΟΣ (Ν.Ο.Ε) ΝΑΥΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ "Ο ΠΟΣΕΙΔΩΝ" (Ν.Ο.Κ. ΠΟΣΕΙΔΩΝ) ΝΑΥΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΤΗΝΟΥ (Ν.Ο.Τ) ΟΜΙΛΟΣ ΦΙΛΩΝ ΘΑΛΑΣΣΗΣ (Ο.Φ.Θ) ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΙΣΤΙΟΠΛΟΪΑΣ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΘΑΛΑΣΣΗΣ (ΠΟΙΑΘ)