• Σχόλιο του χρήστη 'Κ.Ε.Α. "ΚΩΔΙΚΑΣ ΕΥ ΑΓΩΝΙΖΕΣΘΑΙ" Α.Μ.Κ.Ε' | 10 Δεκεμβρίου 2014, 17:16

    ΧΡΗΣΤΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΩΝ ΚΑΙ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Ένα από τα βασικά στοιχεία της χρηστής διακυβέρνησης στην ΕΟΕ και τις ΟΛΥΜΠΙΑΚΕΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΕΣ είναι η ύπαρξη αποτελεσματικών διαδικασιών λογοδοσίας. Ωστόσο, όπως και με πολλές πτυχές της χρηστής διακυβέρνησης, η έννοια είναι δύσκολο να καθοριστεί και ακόμα πιο δύσκολο να υλοποιηθεί. Θα μπορούσε να υποστηριχθεί ότι η χρηστή διακυβέρνηση δεν είναι μόνο για το άνοιγμα / διαφάνειας και της λογοδοσίας, αλλά επίσης για: Απόδοση κατά την άσκηση των οργανωτικών στόχων των ομοσπονδιών Μια εταιρική κουλτούρα εμπιστοσύνης, την ειλικρίνεια και τον επαγγελματισμό των στελεχών και μελών EOE & των ομοσπονδιών Οργανωτική ανθεκτικότητα στην διαφθορά και χειραγώγηση Η διακυβέρνηση σε σχέση με τις διεθνείς αθλητικές ομοσπονδίες και την ΔΟΕ IOC προβλέπει μεγαλύτερη υπευθυνότητα από την ΕΟΕ και τις ΕΘΝΙΚΕΣ ΟΛΥΜΠΙΑΚΕΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΕΣ και για τις ομάδες ενδιαφερομένων STAKEHOLDERS και αναγνωρίζει τη μονοπωλιακή θέση των περισσότερων ΕΘΝΙΚΩΝ ΟΛΥΜΠΙΑΚΩΝ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΩΝ Παρά το γεγονός ότι η έννοια της λογοδοσίας είναι πανταχού παρούσα σε ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΕΙΣ ΔΙΕΘΝΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΩΝ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΩΝ σε ότι αφορά τη χρηστή διακυβέρνηση των αθλητικών οργανώσεων CODE OF ETHICS CODE OF CONDUCT —οι ΕΘΝΙΚΕΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΕΣ έχουν πολύ δρόμο ακόμα για το καθορισμό των στρατηγικών στόχων, το σχεδιασμό των επιχειρησιακών στόχων, για δικαιοσύνη και ακεραιότητα Το σημείο εκκίνησης για τη συζήτηση της λογοδοσίας σε σχέση με τις διεθνείς ομοσπονδίες και εθνικές ομοσπονδίες στην απλούστερη μορφή του, συνεπάγεται για τον προσδιορισμό ποιος είναι υπεύθυνος για τι, πώς, σε ποιον και με ποιο αποτέλεσμα. Αυτές οι ερωτήσεις που θέτουμε στο ΝΟΜΟΘΕΤΗ και τους ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΡΧΕΣ μπορούν να ομαδοποιηθούν σε τρεις ενότητες: 1 – η πρώτη αφορά το κυρίαρχο χαρακτήρα της σχέσης λογοδοσίας και την ισορροπία της έμφασης μεταξύ της παροχής μιας εξήγησης, την άσκηση του ελέγχου, καθώς και την καθιέρωση της ευθύνης [ ΑΤΟΜΙΚΗΣ & ΣΥΛΛΟΓΙΚΗΣ ] της ΕΟΕ και των ΟΛΥΜΠΙΑΚΩΝ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΩΝ2 – Τ2 - ο δεύτερο θέμα αφορά τη στάση απέναντι στη σχέση της λογοδοσίας και το βαθμό στον οποίο θεωρείται ως νόμιμη υποχρέωση από την ΕΟΕ και την ΟΛΥΜΠΙΑΚH ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ να λογοδοτήσουν. Ενώ ορισμένες αθλητικές ομοσπονδίες μπορούν να λειτουργούν μέσα σε ένα περιβάλλον, όπου η λογοδοσία γίνεται αποδεκτή ως φυσιολογική διαδικασία και ως καθήκον προς την ΓΓΑ και τους ΠΟΛΙΤΕΣ, πιθανώς πολλές, αν όχι οι περισσότερες, ομοσπονδίες, μπορεί να δουν τη σχέση διαλόγου με την ελληνική κοινωνία και την ελληνική κοινή γνώμη, ως μια επιβολή που πρέπει να αντισταθεί και, αν είναι δυνατόν, να αποφεύγεται με πρόσχημα το ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΤΟ 3 - Το τελευταίο θέμα αφορά τους μηχανισμούς μέσω των οποίων η σχέση διάλογου θα συγκεκριμενοποιηθεί και θα περιλαμβάνουν από την μεριά της ΕΟΕ και των ΟΛΥΜΠΙΑΚΩΝ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΩΝ μηχανισμούς υποβολής εκθέσεων, δημιουργία ακεραιότητας και διαφάνειας, καθώς και την εκπροσώπηση των ενδιαφερομένων μερών [ μετόχων του αθλητισμού ] σχετικά με τη διαχείριση διοίκηση και εκλογή των διοικητικών συμβουλίων, μακριά από χειραγώγηση εκλογικών διαδικασιών Κάθε ένα από αυτά τα θέματα διαμορφώνεται από το πρότυπο αξιών και στάσεων στον κυρίαρχο τομέα πολιτικής για τον αθλητισμό, μεταξύ της Ελληνικής κυβέρνησης, της ΓΓΑ και σε ένα βαθύτερο επίπεδο της θεσμοθετημένης αξίας της διαφάνειας στο πλαίσιο των νέων επιταγών και εντολών διεθνών ομοσπονδιών κυρίως της FIFA FIBA FIVB και IOC [ ΔΟΕ]. Βασικό ερώτημα που θέτουμε προς το ΝΟΜΟΘΕΤΗ την ΕΟΕ και τις ΟΛΥΜΠΙΑΚΕΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΕΣ προκειμένου να υπάρξει μια εθνική συνεννόηση: Ποιος είναι υπεύθυνος για τι, σε ποιον, για ποιον, με ποια μέσα και με ποιο το αναμενόμενο αποτέλεσμα; Πόσο η υποχρεωτική και επιτακτική επιταγή της ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ για λογοδοσία θα βοηθήσει την ΕΟΕ και τις ΟΛΥΜΠΙΑΚΕΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΕΣ να διατηρήσουν το ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΤΟ άλλα ταυτόχρονα και να αποδείξουν την ακεραιότητα και διαφάνεια τους, στον ελληνικό λαό, χωρίς να βλάπτεται η οργανωτική τους δομή και αυτονομία; Πώς θα αποφύγουμε τη λογοδοσία να εκληφθεί από την ΕΟΕ και τις ΟΛΥΜΠΙΑΚΕΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΕΣ ως διακόρευση του ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΤΟΥ μόνο ΚΑΙ μόνο για εκδίκηση και τιμωρία μεμονωμένων διεφθαρμένων διοικήσεων και ομπσπονδιαρχών; [ πως μαζί με τα ξερά να μην καούν και τα χλωρά ] Πώς θα κάνουμε τις διαδικασίες λογοδοσίας της ΕΟΕ και της ΕΠΟ ΕΟΚ ΕΟΠΕ ΚΟΕ κλπ να υπακούσουν στις νέες επικαιροποιημένες εντολές της ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΗΘΙΚΗΣ και της ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΚΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ της ΔΟΕ και της FIFA FIBA FIVB κλπ σε ότι αφορά την ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ και την ΑΚΕΡΑΙΟΤΗΤΑ [ CODE OF CONDUCT] ? Πώς μπορούμε να σχεδιάσουμε ένα σύστημα λογοδοσίας (και σύστημα παρακολούθησης) που δεν ενθαρρύνουν απλώς «αποφυγής ευθυνών», αλλά μια θετική και χρηστή διαχείριση των πόρων που δίδονται από την ΓΓΑ? Ας εξεταστεί από τον ΝΟΜΟΘΕΤΗ και την ΓΓΑ μια πιθανή έκδοση του σχετικού ISO ως μέρος της καλής διακυβέρνησης [TQM] της ΕΟΕ και ΟΛΥΜΠΙΑΚΩΝ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΩΝ [ ΔΙΑΧΕΊΡΙΣΗ ΟΛΙΚΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ] οι ως άνω προτάσεις κατατίθενται προς διαβούλευση από τους ΛΕΩΝΙΔΑ ΚΑΡΑΙΣΚΟ ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΜΑΔΟΥΡΟΥ ΝΙΚΟ ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΤΖΙΚΑ ΚΩΔΙΚΑΣ ΕΥ ΑΓΩΝΙΖΕΣΘΑΙ – Κ.Ε.Α. AΣΤΙΚΗ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΗΣ ΑΚΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ keafairplaycodehellas@outlook.com.gr