• Σχόλιο του χρήστη 'ioannis arkas' | 12 Δεκεμβρίου 2014, 13:30

    ΑΡΘΡΟ 11, παρ. 5: Δεν υπάρχει καμία αναφορά στα σωματεία νεφροπαθών (αιμοκαθαιρομένων / μεταμοσχετθέντων), με αποτέλεσμα να κινδυνεύουμε να θεωρηθούμε ότι εντασσόμαστε στην παρ. 4 του άρθρου 11 (περί ατόμων με αναπηρίες που δεν μπορούν να ενταχθούν σε άλλη κατηγορία) η οποία ρητώς εξαιρείται από τις παροχές του άρθρου 20, κάτι που ΟΥΤΕ συμβαίνει έως και σήμερα, ΟΥΤΕ και προφανώς είναι ο σκοπός του νόμου. Προτείνουμε να προστεθεί γ’ εδάφιο στην παράγραφο 5 του εν λόγω άρθρου, σύμφωνα με την οποία: «…Η κατηγορία Α.με.Α. νεφροπαθών αθλητών που έχουν υποβληθεί σε μεταμόσχευση ή αιμοκάθαρση, η οποία αναγνωρίζεται από την Παγκόσμια Ομοσπονδία Μεταμοσχευμένων (W.T.G.F.) με έδρα το Λονδίνο και έχει την αναγνώριση της Διεθνούς Ολυμπιακής Επιτροπής και της Πανευρωπαϊκής Ομοσπονδίας Μεταμοσχευμένων και Αιμοκαθαιρομένων (E.T.D.S.F.), υπάγεται στην υπό σύσταση Αθλητική Ομοσπονδία Μεταμοσχευμένων και Αιμοκαθαιρομένων Αθλητών, η οποία και πρέπει να συσταθεί εντός 18 μηνών, υπό τους όρους της παρ. 1 και παρ. 2 του παρόντος άρθρου.»