• Σχόλιο του χρήστη 'Θεμιστοκλής Λαζαρίδης' | 29 Οκτωβρίου 2022, 19:49

    Το νομοσχέδιο και ειδικά το άρθρο 10 αποτελεί ένα ακόμα βήμα (βλ. εκπτώσεις και νέα συστήματα κοστολόγησης βιβλίων τα προηγούμενα έτη) της προσπάθειας για την μείωση της παραγωγής επιστημονικών συγγραμμάτων στην Ελλάδα και στην απαξίωση του ίδιου του Πανεπιστημίου. Ο δημιουργός πρέπει να είναι ο ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟΣ διαχειριστής της πνευματικής του περιουσίας και σε συνεργασία με τα Πανεπιστήμια να είναι σε θέση να έρθει σε συμφωνία για την χρήση της περιουσίας του κατά την διάρκεια της εκπαιδευτικής ή/και ερευνητικής δραστηριότητας του Πανεπιστημίου. Τα Πανεπιστήμια, από την άλλη, πρέπει να έχουν την δυνατότητα να συνεργάζονται με τους δημιουργούς ή τους Οργανισμούς Συλλογικής Διαχείρισης και να συμφωνούν στους όρους χρήσης της πνευματικής παραγωγής προβλέποντας αμοιβή για τον δημιουργό. Για αυτό προτείνω να ενσωματωθεί η οδηγία όπως ακριβώς έγινε στην Κύπρο (ΦΕΚ ΚΥΠΡΟΥ σελ. 1324-1325-1330). Πρέπει να προβλεφθούν τα εξής: 1- να καθοριστεί ανώτατο όριο χρήσης 5%, από το έργο, χάριν παραδείγματος κατά την διαδικασία της διδασκαλίας. 2- να προβλεφθεί αμοιβή του δημιουργού για την χρήση του έργου του, είτε υπάρχουν κατάλληλες άδειες στην αγορά είτε το έργο εμπίπτει στην εξαίρεση.