• Σχόλιο του χρήστη 'Βασίλειος Αργυρούλης' | 29 Οκτωβρίου 2022, 19:20

    Θα πρέπει εκτός από την αναφορά του ονόματος της πηγής και του ονόματος του/της δημιουργού να ζητείται και να λαμβάνεται έγγραφη άδεια χρήσης μέρους του έργου για διδακτικό ή εξεταστικό σκοπό, από τον δημιουργό και τον εκδότη, προκειμένου να αποτραπεί η ανεξέλεγκτη και πιθανότατα αλόγιστη χρήση. Αυτό θα δώσει τη δυνατότητα στον εκδότη και στον συγγραφέα να παρακολουθήσουν τον τρόπο χρήσης για να διασφαλιστεί η ορθότητά του. Επιπλέον η χρήση ηλεκτρονικών μέτρων για την προστασία από κακόβουλη χρήση των αποδεκτών (φοιτητών και άλλων) θα πρέπει να γίνεται από τον χρήστη αλλά και από τον εκδότη ή τον συγγραφέα, ώστε να υπάρχει η μέγιστη αποτροπή κακόβουλης χρήσης. Ως διδάσκων, θεωρώ ότι το να αντιγραφεί το 5% του περιεχομένου ενός βιβλίου είναι υπερβολικά αρκετό υλικό για να χρησιμοποιηθεί για τη διαδικασία της διδασκαλίας. Ένας καθηγητής οφείλει να χρησιμοποιεί το δικό του υλικό και όχι να αντιγράφει υλικό από συγγράμματα άλλων, με τρόπο ανεξέλεγκτο.