• Σχόλιο του χρήστη 'ΦΛΩΡΑ Π ΜΑΝΑΚΙΔΟΥ' | 31 Οκτωβρίου 2022, 22:29

    πρέπει να υπάρχει προστασία της πνευματικής ιδιοκτησίας με βάση τα εξής 5% ανώτατο όριο αποσπάσματος Οι άδειες να υπερισχύουν της εξαίρεσης για όλα τα βιβλία και φυσικά Να υπάρχει αμοιβή