• Σχόλιο του χρήστη 'Ελληνική Ομοσπονδία Μπριτζ' | 15 Δεκεμβρίου 2014, 14:42

    ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΝΟΜΟΥ ---.--- 1. ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΑ ΑΘΛΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ. Από το όλο γράμμα και το συναγόμενο πνεύμα από την ανάγνωση του προσχεδίου του νέου αθλητικού νόμου, προκύπτει, ότι αγνοείται πλήρως, εμμέσως δε, πλην σαφώς, ότι καταργείται ο τομέας της άθλησης του πνευματικού αθλητισμού! Τούτο δε σε αντίθεση με τον προϊσχύσαντα ν. 75/1975 (άρθρο 7 κ.α.) και τον ήδη ισχύοντα ν. 2725/1999 (άρθρο 3, παρ. 3 κλπ.), οι οποίοι αναγνωρίζουν ρητά την ύπαρξη των πνευματικών αθλημάτων και ειδικά του Σκακιού και του Αγωνιστικού Μπριτζ, για τα οποία, μάλιστα, θεσπίζονται και ειδικές ρυθμίσεις-εξαιρέσεις συγκριτικά με τα ισχύοντα στα λοιπά αθλήματα. Και τούτο διότι ο πνευματικός αθλητισμός έχει ιδιαίτερα χαρακτηριστικά που τον διαφοροποιούν από αυτά. Περαιτέρω, οι διεθνείς τάσεις στις ανεπτυγμένες χώρες, δίνουν όλο και μεγαλύτερη αναγνώριση και έμφαση στην ανάπτυξη του πνευματικού αθλητισμού. Είναι βέβαια κατανοητό, ότι ο νομοθέτης επιδιώκει να ρυθμίσει, κυρίως τη λειτουργία των αθλημάτων εκείνων που θεωρεί ότι απασχολούν ευρύτερα την κοινή γνώμη, όπως του ποδοσφαίρου, μπάσκετ, στίβου κλπ.. Ωστόσο, ο αριθμός των αθλητών που απασχολούνται στα πνευματικά αθλήματα είναι (κυρίως δε στο εξωτερικό) σημαντικά μεγαλύτερος όπως θα καταδειχθεί στη συνέχεια. Οι παρατηρήσεις που ακολουθούν δείχνουν ότι ορισμένες διατάξεις που αφορούν τα αθλήματα που δίνουν έμφαση στη σωματική άσκηση είναι ανεφάρμοστες και δεν έχουν αντικείμενο στα πνευματικά αθλήματα. 2. ΤΑ ΙΔΙΑΙΤΕΡΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΟΥ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ. 2.1. Είναι χαρακτηριστικό ότι στο παγκόσμιο ταυτόχρονο πρωτάθλημα αθλημάτων πνευματικού αθλητισμού (μπριτζ, σκάκι και go) που έγινε από 15/09/2014 έλαβαν μέρος, μέσω internet, περισσότεροι από 700.000 (!) αθλητές από όλο τον κόσμο. Στο παγκόσμιο αντίστοιχο πρωτάθλημα πνευματικών αθλημάτων που έγινε το 2008 στα πλαίσια της Ολυμπιάδας του Πεκίνου, έλαβαν μέρος με τη φυσική τους παρουσία πολλαπλάσιοι αθλούμενοι από το σύνολο των αθλητών που έλαβαν μέρος σε όλα τα αναγνωρισμένα από τη ΔΟΕ αθλήματα. Σύμφωνα με τα στοιχεία της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας Μπριτζ (WBF) είναι ενεργοί ως αθλούμενοι στους τοπικούς συλλόγους και διεθνώς άνω του 1.000.000 κατόχων ενεργού αγωνιστικού δελτίου. 2.2. Στην Ελλάδα σε εβδομαδιαία βάση, κατά μέσο όρο, συμμετέχουν στις αγωνιστικές ημερίδες των υπέρ των 50 αθλητικών σωματείων του αγωνιστικού μπριτζ περί τους 3.200 αθλούμενοι κάθε ηλικίας. Στο Πανελλήνιο Διασυλλογικό Πρωτάθλημα που οργάνωσε η Ελληνική Ομοσπονδία Μπριτζ το 2014 έλαβαν μέρος 844 αθλητές. Στο σκάκι υπάρχουν πανελλαδικά 230 σωματεία με εγγεγραμμένους περί τους 45.000 αθλούμενους κατόχους αγωνιστικών δελτίων. 2.3. Εν αντιθέσει προς τα λεγόμενα μαζικά αθλήματα, όπως το ποδόσφαιρο, το μπάσκετ κλπ., όπου οι αθλούμενοι των ομάδων που διαγωνίζονται είναι αντίστοιχα 22, 10 κλπ. έναντι εκατομμυρίων φιλάθλων-θεατών, οι οποίοι ψυχαγωγούνται από το θέαμα του αθλήματος, αλλά που κατά τα λοιπά δεν αθλούνται, στα πνευματικά αθλήματα, όμως, υπάρχουν μόνον αθλούμενοι και καθόλου ή ελάχιστοι θεατές. Η μαζικότητα των προηγούμενων αφορά το μεγάλο αριθμό των φιλάθλων-θεατών και όχι κατά κυριολεξία των πράγματι αθλουμένων. Ως εκ τούτου, α) οι διατάξεις που αφορούν την άδεια λειτουργίας αθλητικών εγκαταστάσεων και άδεια τέλεσης αγώνων, που προϋποθέτουν την ύπαρξη γηπέδων για τους αθλούμενους και κερκίδων για τους θεατές κλπ., δεν έχουν εφαρμογή και αντικείμενο στα αθλητικά σωματεία που καλλιεργούν πνευματικά αθλήματα, δεδομένου ότι οι αθλητικές ημερίδες τους διεξάγονται το μεν χειμώνα στα εντευκτήριά τους, είτε κατά τη διάρκεια του θέρους σε υπαίθριους χώρους που παραχωρούν οι Δήμοι ή ενοικιάζονται από τους Ομίλους, ώστε να μη τίθεται θέμα ασφαλείας των αθλουμένων ή των κατ’ εξαίρεση ελαχίστων θεατών, όταν δε πρόκειται για ευρύτερες συναθροίσεις αθλουμένων λόγω πανελληνίων πρωταθλημάτων που οργανώνει η οικεία Ομοσπονδία και δεν επαρκούν τα εντευκτήρια των Ομίλων, αυτά φιλοξενούνται σε συνεδριακές αίθουσες ξενοδοχείων ή συνεδριακών χώρων που διαθέτουν τις κατάλληλες πολεοδομικές προδιαγραφές. Περαιτέρω, για τους ίδιους λόγους για κανένα αγώνα πνευματικού αθλητισμού δεν υπάρχουν ούτε προβλέπονται εισιτήρια για θεατές, ούτε συντρέχει λόγος ύπαρξης ηλεκτρονικού συστήματος εποπτείας των αθλητικών εγκαταστάσεων (εντευκτηρίων), όπως ορίζεται στο άρθρο 93. β) Στις επιμέρους ημερίδες των πνευματικών αθλημάτων (νέων, γυναικών, κατηγοριών ΟΡΕΝ κλπ.) συμμετέχουν από παιδιά οκτώ ετών έως και ηλικίας άνω των ενενήντα, ακόμη και μη αρτιμελών ή με κινητικά προβλήματα, αφού το ζητούμενο είναι η πνευματική διαύγεια και επιδεξιότητα και όχι οι σωματικές ικανότητες. Συνεπώς, το απαιτούμενο από το άρθρο 8 παρ. 2 δελτίο υγείας είναι άσκοπο και χωρίς ουσιαστικό αντικείμενο. γ) Σε καμία Σχολή (Σ.Ε.Φ.Α.Α., Ι.Ε.Κ. ή άλλη εδρεύουσα στην Ελλάδα) δεν υπάρχει τμήμα απόκτησης πτυχίου προπονητή για το Σκάκι ή το Αγωνιστικό Μπριτζ (πράγμα που από πλευράς θετέου δικαίου είναι σκόπιμο). Συνεπώς, η παρ. 2 του άρθρου 23 που επιβάλλει στα Σωματεία και τις Ομοσπονδίες την υποχρέωση ν’ απασχολούν προπονητές των κατηγοριών Α΄, Β΄και Γ΄ που αναφέρονται στην παρ. 1 του ίδιου άρθρου είναι ανεφάρμοστες στους αθλητικούς φορείς που καλλιεργούν τα άνω αθλήματα, όπως και οι σχετικές κυρώσεις που προβλέπονται από την παρ. 4 του άρθρου 25. Τα άνω θέματα μπορούν να ρυθμίζονται από τις συναφείς διατάξεις των κανονισμών των οικείων Ομοσπονδιών, όπως πράγματι συμβαίνει ήδη με τους σχετικούς κανονισμούς της Ελληνικής Ομοσπονδίας Μπριτζ (ΕΟΜ) και της Ελληνικής Σκακιστικής Ομοσπονδίας (ΕΣΟ). 3. Η ΑΝΑΓΚΗ ΕΙΔΙΚΗΣ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΩΝ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΩΝ ΑΘΛΗΜΑΤΩΝ. 3.1. Η ιστορία των αθλημάτων από αρχαιοτάτων χρόνων έως σήμερα ως κοινωνική απασχόληση παρακολουθεί την ιστορική εξέλιξη του τρόπου παροχής της ανθρώπινης εργασίας και του κοινωνικού καταμερισμού της σε σωματική εργασία με την ανάλωση κυρίως μυϊκής δύναμης σε αντίθεση με την πνευματική εργασία, όπου αναλώνεται φαιά ουσία. Η πνευματική εργασία αφορά όλο και περισσότερο μεγαλύτερο ποσοστό εργαζομένων, καθώς η σωματική δύναμη υποκαθίσταται από εργαλεία και μηχανήματα που επινοεί η επιστήμη. Αυτό εξηγεί και την προϊούσα ανάπτυξη του πνευματικού αθλητισμού ιδιαίτερα κατά την τελευταία εκατονταετία. Κατά συνέπεια, είναι εύλογο και σκόπιμο να αναγνωρισθεί ρητά από τον αθλητικό νόμο η πνευματική αθλητική άσκηση και τα αντίστοιχα πνευματικά αθλήματα, όπως του σκακιού και του αγωνιστικού μπριτζ. Διαφορετικά ως προς αυτόν τον τομέα, αντί βελτίωσης του θεσμικού πλαισίου θα υπάρξει τραγική οπισθοδρόμηση. 3.2. Συμπερασματικά προς τα ανωτέρω και για την αποφυγή παρερμηνειών και δυσεπίλυτων γραφειοκρατικών εμπλοκών, πρέπει να προστεθεί ειδική διάταξη που ν’ αφορά ειδικά τα τεχνικά-πνευματικά αθλήματα κατά τη γνωστή διάκριση μεταξύ τυχερών, μεικτών και αμιγώς τεχνικών παιγνίων στα τελευταία των οποίων περιλαμβάνονται τα αθλήματα του πνευματικού αθλητισμού. Η σχετική διάταξη μπορεί, ενδεικτικά, να έχει την εξής διατύπωση: «Άρθρο ….. Αθλήματα Πνευματικού Αθλητισμού 1. Τα αθλήματα όπου η άσκηση και η διάκριση του αθλούμενου συναρτώνται κυρίως από τη διανοητική προσπάθεια που αυτός καταβάλει, όπως στο σκάκι και το αγωνιστικό μπριτζ και όσα άλλα συναφή αθλήματα έχουν ήδη αναγνωρισθεί από την προϊσχύσασα του παρόντος νόμου νομοθεσία ή θα αναγνωρισθούν από τη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού ως τέτοια, καθώς και τα αθλητικά σωματεία που καλλιεργούν τα αντίστοιχα αθλήματα διέπονται από τους κανονισμούς της οικείας Ομοσπονδίας, οι οποίοι πρέπει να είναι εναρμονισμένοι με τους κανονισμούς των αντιστοίχων διεθνών Ομοσπονδιών. Οι κανονισμοί αυτοί εγκρίνονται από τη ΓΓΑ κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 49 του παρόντος. 2. Ειδικότερα, οι διατάξεις των άρθρων 8 παρ. 2, 23 παρ. 2, 84 παρ. 1α και 1δ, 87 παρ. 1, 92 και 93 του παρόντος νόμου δεν ισχύουν για τα αθλήματα πνευματικού αθλητισμού, τα ρυθμιζόμενα δε από αυτά θέματα διέπονται από τις διατάξεις των κανονισμών της οικείας Ομοσπονδίας σύμφωνα με τους ορισμούς της παρ. 1 του παρόντος άρθρου. 3. Κατά τα λοιπά ισχύουν για τους αθλητές των αθλημάτων του πνευματικού αθλητισμού και τους αθλητικούς φορείς που τα καλλιεργούν όλες οι διατάξεις του παρόντος νόμου, εφόσον συντρέχουν οι προβλεπόμενοι όροι για την εφαρμογή τους». 4. ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΣΗΜΕΙΑΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΕΠΙ ΟΡΙΣΜΕΝΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΤΟΝ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΟ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟ. 4.1. Γενική παρατήρηση Ως γνωστό, κάθε νομοθέτημα περιέχει διατάξεις από τις λεγόμενες αναγκαστικού δικαίου, οι οποίες ως δημοσίας τάξεως ισχύουν υποχρεωτικά και άλλες επιτρεπτικού δικαίου όπου τα μέρη μπορούν να συμφωνήσουν διαφορετικά, οι οποίες, όμως, ισχύουν αν δεν συμφωνηθεί άλλως. Γι’ αυτό το λόγο, από τη διατύπωση της διάταξης πρέπει να προκύπτει με σαφήνεια αν ο νομοθέτης θέλει η σχετική διάταξη να έχει αναγκαστικό ή επιτρεπτικό χαρακτήρα. Όσα ακολουθούν αποτελούν (ολωσδιόλου ενδεικτικά) χαρακτηριστικά παραδείγματα, όπου απαιτείται η αυστηρότητα της σχετικής διατύπωσης, ώστε να είναι σαφής και η σχετική βούληση του νομοθέτη. Τούτο έχει ιδιαίτερη σημασία, ενόψει της διατάξεως του άρθρου 52 που προβλέπει την αναμόρφωση των καταστατικών των αθλητικών φορέων (και μοιραία των κανονισμών που περιέχουν συναφείς διατάξεις) προκειμένου να εναρμονισθούν με τις διατάξεις του νόμου και τις σχετικές κυρώσεις σε περίπτωση μη αναγκαστικού χαρακτήρα αν δεν προκύπτει αυτός ο χαρακτήρας σαφώς από άλλη διατύπωση πρέπει να συνοδεύονται από τη λέξη «υποχρεωτικά». 4.2. Στο άρθρο 7.2. που αναφέρεται στον ορισμό του αθλητή, η φράση «… με σκοπό μέσω της σωματικής του άσκησης, τη βελτίωση των ψυχοσωματικών του ικανοτήτων …», ν’ αντικατασταθεί με τις λέξεις «… με σκοπό μέσω της άσκησης, τη βελτίωση των ψυχοσωματικών και πνευματικών του ικανοτήτων …», προκειμένου να συμπεριληφθούν στην έννοια των αθλούμενων και οι ασκούμενοι στα πνευματικά αθλήματα. 4.3. Στο άρθρο 32 παρ. 2 η σχετική διάταξη να διατυπωθεί ως εξής: «Η Γενική Συνέλευση του αθλητικού σωματείου απαρτίζεται από τα κατά το καταστατικό του όλα τα μέλη τα οποία έχουν δικαίωμα συμμετοχής και ψήφου που μετέχουν και ψηφίζουν σ’ αυτήν αυτοπροσώπως. Ώστε να καλυφθεί η περίπτωση όλων (ή σχεδόν όλων) των καταστατικών των σωματείων συμπεριλαμβανομένων και των αθλητικών που προβλέπουν ότι «τις Γενικές Συνελεύσεις συγκροτούν, μετέχουν και ψηφίζουν τα ταμειακώς ενήμερα μέλη. (η νομολογία των δικαστηρίων έχει δεχθεί ότι είναι νόμιμος ο σχετικός όρος των καταστατικών). Διαφορετικά, επειδή κατά κανόνα ο αριθμός «όλων» των μελών διαφέρει κατά πολύ από τον αριθμό των ταμειακά ενήμερων, υπάρχει πρόβλημα σοβαρής δυσλειτουργίας και κατά κανόνα αδυναμία νόμιμης συγκρότησης της απαρτίας της Γενικής Συνέλευσης. 4.4. Στο άρθρο 49 να προστεθεί η εύστοχη και ήδη ισχύουσα σύμφωνα με το άρθρο 27 του ν. 2725/99 διάταξη ότι «μετά παρέλευση άπρακτου διμήνου από την υποβολή του σχετικού κανονισμού στη ΓΓΑ, αυτός θεωρείται ότι έχει νομίμως εκδοθεί». Διαφορετικά, ενώ κατά κανόνα δεν προβλέπεται καμία κύρωση για τη διοίκηση όταν αδρανεί ή καθυστερεί αδικαιολόγητα να απαντήσει έγκαιρα για τη νομιμότητα του σχετικού κανονισμού, δημιουργούνται δυσλειτουργίες για την οικεία Ομοσπονδία λόγω της ασάφειας που δημιουργείται ως προς την εγκυρότητα του υποβληθέντος κανονισμού. 4.5. Στο άρθρο 35 παρ. 2α απαγορεύεται μεταξύ άλλων στο σωματείο να δέχεται δωρεές, εφόσον αυτές προέρχονται από φυσικά ή νομικά πρόσωπα που συνδέονται με οποιοδήποτε τρόπο με αθλητικές δραστηριότητες. Με τη γενικότητα της διατύπωσης αυτής της διάταξης πρόκειται για χαρακτηριστική περίπτωση εφαρμογής της ρήσης «πονάει μάτι βγάζει μάτι». Για ν’ αποτραπούν οι δωροδοκίες μιας ελάχιστης μειοψηφίας που αποσκοπεί σε αθέμιτους σκοπούς, αποτρέπονται ακόμη και απλοί αθλούμενοι ή παράγοντες του ίδιου του σωματείου (Πρόεδρος κλπ.) και της αθλητικής ευρύτερης κοινότητας να επιχορηγήσουν εθελοντικά τα σωματεία, ιδιαίτερα τα μικρά που συνήθως αυτοχρηματοδοτούνται από ανθρώπους με μεράκι και εθελοντισμό. Για την αποτροπή του άνω κινδύνου αρκούν οι ποικίλες κυρώσεις που προβλέπονται όταν παραβιάζεται το “ευ αγωνίζεσθαι”, όπως και οι σχετικές ποινικές προβλέψεις. 4.6. Στο άρθρο 52 δεν προβλέπεται, όπως συνηθίζεται, εύλογος χρόνος από τη δημοσίευση του νόμου για την εναρμόνιση του καταστατικού των αθλητικών φορέων, πριν εφαρμοστούν οι προβλεπόμενες κυρώσεις που προβλέπονται από το ίδιο άρθρο. Νίκος Καραμανλής Δικηγόρος Αθηνών Πρώην Πρόεδρος Ελλ. Ομοσπονδίας Μπριτζ