• Σχόλιο του χρήστη 'Θεοδώρα Ιωαννίδου, Πρόεδρος ΣΕΑΒ' | 1 Νοεμβρίου 2022, 19:53

    Τα πανεπιστήμια στην Ελλάδα και οι ακαδημαϊκές βιβλιοθήκες είναι δημόσιοι οργανισμοί που λειτουργούν για χάρη του δημοσίου συμφέροντος, χωρίς οποιοδήποτε κερδοσκοπικό χαρακτήρα και κάθε πρόβλεψη πρέπει να ενισχύει τη δράση τους, τον εκσυγχρονισμό τους με τη δυνατότητα χρήσης νέων τεχνολογικών μεθόδων καθώς και την προώθηση της γνώσης σε όλα τα μέλη τους. Ιδιαίτερη μνεία και φροντίδα πρέπει να υπάρχει για τους ανθρώπους με αναπηρίες. Η παρ. 3 ενσωματώνει την παρ. 2 του άρθρου 5 της οδηγίας 2019/790 ως υποχρέωση-ρητή εφαρμογή μη λαμβάνοντας υπόψη ότι στην ίδια την οδηγία η εξαίρεση αυτή είναι προαιρετική για τα κράτη μέλη "μπορούν να προβλέπουν". Εισάγοντας αυτή την εξαίρεση, καταργεί ουσιαστικά την παρ.2 αφήνοντας στην ερμηνεία τρίτων (εκδοτών, οργανισμών συλλογικής διαχείρισης) τον όρο: είναι εύκολα διαθέσιμες στην αγορά κατάλληλες άδειες και ανταποκρίνονται στις ανάγκες και τις ιδιαιτερότητες των εκπαιδευτικών ιδρυμάτων. Τι σημαίνει για ένα δημόσιο εκπαιδευτικό ίδρυμα εύκολα διαθέσιμη άδεια; Εκτός από μεγαλύτερο κρατικό προϋπολογισμό και μεγαλύτερο διοικητικό βάρος για τη διαχείρισή του για το σκοπό αυτό, ποιος θα έχει το βάρος απόδειξης για το εάν οι άδειες είναι εύκολα διαθέσιμες και ανταποκρίνονται στις ανάγκες και τις ιδιαιτερότητες του εκπαιδευτικού ιδρύματος; Είναι πολύ πιθανό τα εκπαιδευτικά ιδρύματα να γίνονται συνεχώς αποδέκτες εξωδίκων, αγωγών κτλ και να προσπαθούν εκαπιδευτικοί και ακαδημαϊκοί να αποδείξουν γιατί χρησιμοποίησαν ένα παράδειγμα σε ένα μάθημα από ένα βιβλίο και δεν πήραν άδεια; Στο μόνο που θα καταλήξει όλο αυτό είναι η μείωση της ποιότητας της παρεχόμενης εκπαίδευσης καθώς οι εκπαιδευτικοί και ακαδημαϊκοί θα σταματήσουν να χρησιμοποιούν παραδείγματα από έργα τρίτων για να μην μπλέξουν σε μια γραφειοκρατία ή για να μην έχουν μετά να απολογηθούν γιατί το έκαναν. Το ΔΣ του ΣΕΑΒ