• Σχόλιο του χρήστη 'OLYMPIC SOLIDARITY' | 16 Δεκεμβρίου 2014, 10:19

    σε ότι αφορά το 2β ΕΝΣΤΑΣΗ – ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΩΝ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ ΣΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΙΣΗΓΗΤΩΝ από το: Ελληνικό Κέντρου Έρευνας Αθλητικού Δικαίου Ε.Κ.Ε.Α.Δ. και Ινστιτούτο Διεθνούς και Ελληνικού Αθλητικού Δικαίου Ι.Δ.Ε.Α.Δ ...... τρία (3) είναι δικηγόροι παρ’ Αρείω Πάγω ΙΔΙΟΤΕΛΕΙΑ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ ΓΙΑ ΤΟΥΣ 3 ΔΙΚΗΓΟΡΟΥΣ ΠΑΡ ΑΡΕΙΩ ΠΑΓΩ ΩΣ ΜΕΛΗ …ΑΦΟΡΑ ΔΙΚΗΓΟΡΟΥΣ ΠΑΡ ΑΡΕΙΩ ΠΑΓΩ ΜΕΛΗ Η ΠΡΟΕΔΡΟΥΣ ΤΟΥ Ελληνικού Κέντρου Έρευνας Αθλητικού Δικαίου Ε.Κ.Ε.Α.Δ. και του Ινστιτούτου Διεθνούς και Ελληνικού Αθλητικού Δικαίου http://www.ekead.gr Ι.Δ.Ε.Α.Δ http://www.idead.gr/