• Σχόλιο του χρήστη 'Κ.Ε.Α. «ΚΩΔΙΚΑΣ ΕΥ ΑΓΩΝΙΖΕΣΘΑΙ» Α.Μ.Κ.Ε' | 16 Δεκεμβρίου 2014, 11:31

    Η ΑΣΤΙΚΗ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ«ΚΩΔΙΚΑΣ ΕΥ ΑΓΩΝΙΖΕΣΘΑΙ» ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ & ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΗΣ ΑΚΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ προτείνει μια σειρά άρθρων για την καταπολέμηση του φαινομένου της χειραγώγησης και αλλοίωσης αποτελέσματος αγώνων και διοργανώσεων ΠΡΟΤΑΣΗ ΛΟΓΟΣ ΑΠΟΨΗ ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΣΤΟΙΧΗΜΑ -Ανάπτυξη και εφαρμογή θεσμικού πλαισίου Αθλητικών παιγνίων. εκπόνηση επιμέρους κανονισμών διεξαγωγής και ελέγχου αθλητικών παιγνίων, κατά αθλητικό ειδικό παίγνιο, οι οποίοι συγκροτούν τον Κανονισμό Αθλητικών Παιγνίων. Η θέσπιση κατάλληλων και ελέγξιμων κανόνων και προδιαγραφών, που να διασφαλίζει ότι τα κάθε είδους τυχερά αθλητικά παίγνια καθώς και τα επιτρεπόμενα "ζωντανά" τεχνικά-ψυχαγωγικά παίγνια οργανώνονται και διεξάγονται σύμφωνα με το νόμο και τους κανόνες του υπεύθυνου παιχνιδιού και δεν εκτρέπονται σε παράνομη εκμετάλλευση , χειραγώγηση αγώνων και αισχροκέρδεια, ώστε να προστατεύονται τα συμφέροντα των πολιτών και του δημοσίου. -Αδειοδότηση της εκμετάλλευσης αθλητικών παιγνίων. μέσω της λειτουργίας νομίμων αδειοδοτημένων φορέων εκμετάλλευσης παιγνίων, τα τυχερά αθλητικά παίγνια να οργανώνονται και να διεξάγονται σύμφωνα με το νόμο. Τα παραγόμενα έσοδα και νέα σημαντικά πρόσθετα δημόσια έσοδα, τα οποία σήμερα διαφεύγουν από το παράνομο αθλητικό στοίχημα, να προορίζονται για δράσεις ενημέρωσης του αθλητικού κοινού στο σύνολό του. Τα έσοδα που προκύψουν από το τίμημα των αδειοδοτήσεων εκμετάλλευσης, να προβλέπει την συμμετοχή του Ελληνικού Δημοσίου - γγΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ στο μικτό κέρδος των παιγνίων, τη φορολόγηση των κερδών των παικτών αλλά και την αύξηση της φορολογητέας ύλης , [υπέρ του ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ] , επί της οποίας επιβάλλεται φόρος εισοδήματος από τους αδειούχους, όπως προβλέπεται από τις κείμενες διατάξεις. -Πιστοποιήσεις μέσω λειτουργίας πιστοποιημένων αθλητικών παιγνίων, τα τυχερά και αθλητικά παίγνια να διεξάγονται οργανώνονται και λειτουργούν σύμφωνα με το νόμο. -Ανάπτυξη και εφαρμογή ελεγκτικού μηχανισμού συμμόρφωσης της αγοράς αθλητικών παιγνίων. συμμόρφωση της αγοράς αθλητικών παιγνίων με την ισχύουσα νομοθεσία, αφετέρου η παρακολούθηση και ο έλεγχος διεξαγωγής των αθλητικών παιγνίων και των φορέων διενέργειάς τους, καθώς και της τήρησης των κανόνων ελέγχου παράνομου αθλητικού στοιχήματος με σύγχρονα τεχνολογικά μέσα και μεθόδους, για την προστασία του καταναλωτικού κοινού και επιπλέον δημιουργία προϋποθέσεων που καθιστούν, επιχειρηματικά, μη ελκυστική την παράνομη διεξαγωγή αθλητικού στοιχήματος και της χειραγώγησης αγώνων για παράνομο πλουτισμό μέσω της εκμετάλλευσης και χειραγώγησης αθλητών προπονητών διαιτητών αθλητικών στελεχών και ομάδων - Ανάπτυξη δράσεων για την προστασία του φίλαθλου κοινού και ευαίσθητων ομάδων πληθυσμού. - νεαροί αθλητές απαγόρευση αθλητικού στοιχηματισμού στους μετέχοντες στον αθλητισμό στο σύνολό τους , και διατήρηση της λελογισμένης συμμετοχής των ενηλίκων πολιτών και φιλάθλων στα τυχερά αθλητικά παίγνια και των ανηλίκων στα τεχνικά-ψυχαγωγικά παίγνια, καθώς και η αποτροπή της υπέρμετρης σπατάλης χρημάτων για αθλητικό στοίχημα Να ελέγχονται και αν απαιτείται περιορισμός, στο περιεχόμενο, το είδος, η ένταση των προγραμμάτων εμπορικής επικοινωνίας των παρόχων αθλητικών παιγνίων και της απαγόρευσης αθλητικών χορηγιών, και να προβλέπονται μηχανισμοί ελέγχου της ηλικίας παικτών, όπως η καθιέρωση της ατομικής κάρτας παίκτη για τα στοιχηματικά αθλητικά παίγνια που διεξάγονται στο διαδίκτυο. Για την αντιμετώπιση του προβλήματος του εθισμού στα τυχερά παιχνίδια και το αθλητικό στοίχημα η ΑΜΚΕ ΚΩΔΙΚΑΣ ΕΥ ΑΓΩΝΙΖΕΣΘΑΙ θα εκπονήσει ειδικές μελέτες και έρευνες, και θα διοργανώσει εκπαιδευτικά προγράμματα και θα αναπτύξει εργαλεία υποστήριξης των εθισμένων ατόμων, κατά τα διεθνή πρότυπα με ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΚΑΙ ΕΝΣΥΝΑΙΣΘΗΣΗ: Άμεση και «ανοικτή» επικοινωνία με το κοινωνικό σύνολο, με ιδιαίτερη έμφαση τους αθλητές προπονητές διαιτητές κριτές και αθλητικά στελέχη, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες, με σκοπό την καταπολέμηση του εθισμού και της εξάρτησης, προωθώντας την έννοια του Υπεύθυνου Παιχνιδιού. τα ιδρυτικά μέλη – μέλη Δ.Σ ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΚΑΡΑΙΣΚΟΣ ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΜΑΔΟΥΡΟΥ ΝΙΚΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΤΖΙΚΑ ΑΣΤΙΚΗ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ «ΚΩΔΙΚΑΣ ΕΥ ΑΓΩΝΙΖΕΣΘΑΙ» για την ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ & ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΗΣ ΑΚΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ keafairplaycodehellas@outlook.com.gr