Άρθρο 103 Απαγόρευση στοιχηματισμού

Ο αθλητής, προπονητής, διαιτητής, μέλος διοίκησης αθλητικού σωματείου, αθλητικής ή επαγγελματικής ένωσης, αθλητικής ομοσπονδίας, που συμμετέχει, ο ίδιος ή μέσω τρίτων προσώπων με τα οποία αυτός συνδέεται, σε στοιχηματισμό αγώνων του ίδιου αθλήματος ή παρέχει σε τρίτους πληροφορίες που κατέχει λόγω της ιδιότητας ή της θέσης του, οι οποίες δεν είναι κοινώς γνωστές και μπορούν να επηρεάσουν τον εκ μέρους τους στοιχηματισμό, τιμωρείται με ποινή φυλάκισης τουλάχιστον έξι (6) μηνών και χρηματική ποινή από τριάντα χιλιάδες (30.000) έως τριακόσιες χιλιάδες (300.000) ευρώ. Εκτός από την ανωτέρω ποινή επιβάλλεται από τα αρμόδια δικαιοδοτικά όργανα σε βάρος του υπαιτίου των πράξεων του πρώτου εδαφίου της παρούσας παραγράφου και πρόστιμο δέκα χιλιάδων (10.000) έως πενήντα χιλιάδων (50.000) ευρώ, ανάλογα με τη βαρύτητα της παράβασης.

 • 16 Δεκεμβρίου 2014, 11:31 | Κ.Ε.Α. «ΚΩΔΙΚΑΣ ΕΥ ΑΓΩΝΙΖΕΣΘΑΙ» Α.Μ.Κ.Ε

  Η ΑΣΤΙΚΗ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ«ΚΩΔΙΚΑΣ ΕΥ ΑΓΩΝΙΖΕΣΘΑΙ»

  ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ &
  ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΗΣ ΑΚΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

  προτείνει μια σειρά άρθρων για την καταπολέμηση του φαινομένου της χειραγώγησης και αλλοίωσης αποτελέσματος αγώνων και διοργανώσεων

  ΠΡΟΤΑΣΗ ΛΟΓΟΣ ΑΠΟΨΗ

  ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΣΤΟΙΧΗΜΑ

  -Ανάπτυξη και εφαρμογή θεσμικού πλαισίου Αθλητικών παιγνίων.

  εκπόνηση επιμέρους κανονισμών διεξαγωγής και ελέγχου αθλητικών παιγνίων, κατά αθλητικό ειδικό παίγνιο, οι οποίοι συγκροτούν τον Κανονισμό Αθλητικών Παιγνίων. Η θέσπιση κατάλληλων και ελέγξιμων κανόνων και προδιαγραφών, που να διασφαλίζει ότι τα κάθε είδους τυχερά αθλητικά παίγνια καθώς και τα επιτρεπόμενα «ζωντανά» τεχνικά-ψυχαγωγικά παίγνια οργανώνονται και διεξάγονται σύμφωνα με το νόμο και τους κανόνες του υπεύθυνου παιχνιδιού και δεν εκτρέπονται σε παράνομη εκμετάλλευση , χειραγώγηση αγώνων και αισχροκέρδεια, ώστε να προστατεύονται τα συμφέροντα των πολιτών και του δημοσίου.

  -Αδειοδότηση της εκμετάλλευσης αθλητικών παιγνίων.

  μέσω της λειτουργίας νομίμων αδειοδοτημένων φορέων εκμετάλλευσης παιγνίων, τα τυχερά αθλητικά παίγνια να οργανώνονται και να διεξάγονται σύμφωνα με το νόμο. Τα παραγόμενα έσοδα και νέα σημαντικά πρόσθετα δημόσια έσοδα, τα οποία σήμερα διαφεύγουν από το παράνομο αθλητικό στοίχημα, να προορίζονται για δράσεις ενημέρωσης του αθλητικού κοινού στο σύνολό του. Τα έσοδα που προκύψουν από το τίμημα των αδειοδοτήσεων εκμετάλλευσης, να προβλέπει την συμμετοχή του Ελληνικού Δημοσίου – γγΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ στο μικτό κέρδος των παιγνίων, τη φορολόγηση των κερδών των παικτών αλλά και την αύξηση της φορολογητέας ύλης , [υπέρ του ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ] , επί της οποίας επιβάλλεται φόρος εισοδήματος από τους αδειούχους, όπως προβλέπεται από τις κείμενες διατάξεις.

  -Πιστοποιήσεις

  μέσω λειτουργίας πιστοποιημένων αθλητικών παιγνίων, τα τυχερά και αθλητικά παίγνια να διεξάγονται οργανώνονται και λειτουργούν σύμφωνα με το νόμο.

  -Ανάπτυξη και εφαρμογή ελεγκτικού μηχανισμού συμμόρφωσης της αγοράς αθλητικών παιγνίων.

  συμμόρφωση της αγοράς αθλητικών παιγνίων με την ισχύουσα νομοθεσία, αφετέρου η παρακολούθηση και ο έλεγχος διεξαγωγής των αθλητικών παιγνίων και των φορέων διενέργειάς τους, καθώς και της τήρησης των κανόνων ελέγχου παράνομου αθλητικού στοιχήματος με σύγχρονα τεχνολογικά μέσα και μεθόδους, για την προστασία του καταναλωτικού κοινού και επιπλέον δημιουργία προϋποθέσεων που καθιστούν, επιχειρηματικά, μη ελκυστική την παράνομη διεξαγωγή αθλητικού στοιχήματος και της χειραγώγησης αγώνων για παράνομο πλουτισμό μέσω της εκμετάλλευσης και χειραγώγησης αθλητών προπονητών διαιτητών αθλητικών στελεχών και ομάδων

  – Ανάπτυξη δράσεων για την προστασία του φίλαθλου κοινού και ευαίσθητων ομάδων πληθυσμού. – νεαροί αθλητές

  απαγόρευση αθλητικού στοιχηματισμού στους μετέχοντες στον αθλητισμό στο σύνολό τους , και διατήρηση της λελογισμένης συμμετοχής των ενηλίκων πολιτών και φιλάθλων στα τυχερά αθλητικά παίγνια και των ανηλίκων στα τεχνικά-ψυχαγωγικά παίγνια, καθώς και η αποτροπή της υπέρμετρης σπατάλης χρημάτων για αθλητικό στοίχημα

  Να ελέγχονται και αν απαιτείται περιορισμός, στο περιεχόμενο, το είδος, η ένταση των προγραμμάτων εμπορικής επικοινωνίας των παρόχων αθλητικών παιγνίων και της απαγόρευσης αθλητικών χορηγιών, και να προβλέπονται μηχανισμοί ελέγχου της ηλικίας παικτών, όπως η καθιέρωση της ατομικής κάρτας παίκτη για τα στοιχηματικά αθλητικά παίγνια που διεξάγονται στο διαδίκτυο.

  Για την αντιμετώπιση του προβλήματος του εθισμού στα τυχερά παιχνίδια και το αθλητικό στοίχημα

  η ΑΜΚΕ ΚΩΔΙΚΑΣ ΕΥ ΑΓΩΝΙΖΕΣΘΑΙ θα εκπονήσει ειδικές μελέτες και έρευνες, και θα διοργανώσει εκπαιδευτικά προγράμματα και θα αναπτύξει εργαλεία υποστήριξης των εθισμένων ατόμων, κατά τα διεθνή πρότυπα με ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΚΑΙ ΕΝΣΥΝΑΙΣΘΗΣΗ:

  Άμεση και «ανοικτή» επικοινωνία με το κοινωνικό σύνολο, με ιδιαίτερη έμφαση

  τους αθλητές προπονητές διαιτητές κριτές και αθλητικά στελέχη,
  τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες,

  με σκοπό την καταπολέμηση του εθισμού και της εξάρτησης, προωθώντας την έννοια του Υπεύθυνου Παιχνιδιού.

  τα ιδρυτικά μέλη – μέλη Δ.Σ
  ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΚΑΡΑΙΣΚΟΣ

  ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΜΑΔΟΥΡΟΥ

  ΝΙΚΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΥ

  ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΤΖΙΚΑ

  ΑΣΤΙΚΗ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
  «ΚΩΔΙΚΑΣ ΕΥ ΑΓΩΝΙΖΕΣΘΑΙ»
  για την
  ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ &
  ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΗΣ ΑΚΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

  keafairplaycodehellas@outlook.com.gr

 • 16 Δεκεμβρίου 2014, 10:13 | OLYMPIC SOLIDARITY

  να υπάρχει άρθρο στο νόμο που να αναφέρει

  το 25% των κερδών [προ φόρων] του ΟΠΑΠ και των νόμιμων στοιχηματικών εταιρειών που λειτουργούν να κατατίθενται σε ειδικό ταμείο της ΓΓΑ για δράσεις πρόληψης εθισμού στο τζόγο

 • Χουντικό το μέτρο της απαγόρευσης κάθε αθλητικού στοιχηματισμου που προτείνει ο Leros. Πιθανά και ανεφάρμοστο γιατί θα γίνεται παράνομα.
  Είπαμε να μπούμε εδώ και να γράψουμε για να φτιάξουμε τα πράγματα, όχι για να τα χαλάσουμε και να το κάνουμε … Σαουδική Αραβία(-Ιράν-Νεπάλ).
  Ο προτεινόμενος νόμος είναι -γενικα- σωστός και ελπίζω να ψηφιστεί ακόμα και αν αλλάξει η κυβέρνηση.
  Ο στόχος πρέπει να είναι να προστατευτούν και τα αθλήματα (όλα) και τα στοιχήματα που παίζει ο απλός λαός τα λεφτά που του περισσεύουν για να έχει μία ελπίδα.

 • 12 Δεκεμβρίου 2014, 13:15 | LEROS

  Κατάργηση του τζόγου – στοιχήματος στον Αθλητισμό.

  Είναι βασικά ζητήματα χωρίς να σημαίνει

  Χωρίς αυτά λύση δεν υπάρχει.

  Και αυτό γιατί τα φαινόμενα σήψης, στημένα, είναι γέννημα θρέμμα της επιχειρηματικής δράσης που κυνηγά το γρήγορο κέρδος πάση θυσία.

  Δεν πρόκειται να σταματήσουν.

  Μόνο έτσι θα απαλλαγεί οριστικά ο αθλητισμός από την αρρώστια και τη σαπίλα.

  Έτσι θα σταματήσει το ποδόσφαιρο να είναι μπίζνες και θα ξαναγίνει ένα παιχνίδι, μέσο ψυχαγωγίας αλλά κυρίως μέσο για την θωράκιση της υγείας και την διαμόρφωση της προσωπικότητας των νέων ανθρώπων.

 • 9 Δεκεμβρίου 2014, 12:22 | Κ.Ε.Α. «ΚΩΔΙΚΑΣ ΕΥ ΑΓΩΝΙΖΕΣΘΑΙ» Α.Μ.Κ.Ε

  Η ΑΣΤΙΚΗ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

  «ΚΩΔΙΚΑΣ ΕΥ ΑΓΩΝΙΖΕΣΘΑΙ»

  ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ &
  ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΗΣ ΑΚΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

  προτείνει μια σειρά άρθρων για την καταπολέμηση του φαινομένου της χειραγώγησης και αλλοίωσης αποτελέσματος αγώνων και διοργανώσεων

  ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ ΣΤΟΙΧΗΜΑΤΙΣΜΟΥ

  1 Αξιωματούχοι παράγοντες διοργανωτές στελέχη μέλη και προσωπικό ομοσπονδίας και ομάδων εκπρόσωποι παικτών αθλητών διαιτητές κριτές προπονητές ομάδας γυμναστές ομάδας εργοφυσιολόγοι ομάδας αθλητίατροι ομάδας φυσικοθεραπευτές ομάδας αθλητικοί ψυχολόγοι ομάδας , εργοθεραπευτές ομάδας και οι εν γένει εμπλεκόμενοι θεσμικά με το άθλημα απαγορεύεται να στοιχηματίζουν σε αγώνες ή σε διοργανώσεις στις όποιες συμμετέχουν ή εμπλέκονται με οποιασδήποτε τρόπο

  Σε αντίθετη περίπτωση επιβάλλεται απαγόρευση να εκτελούν οποιαδήποτε δραστηριότητα σχετίζεται με το άθλημα για [4 ]τέσσερα έτη και στέρηση της αθλητικής η φιλάθλου ιδιότητας

  Σε περίπτωση επαναλήψεως ή υποτροπής επιβάλλεται ποινή ισόβιου αποκλεισμού με οποιασδήποτε θεσμική ή λειτουργική ή οργανωμένη ιδιότητα με το άθλημα και ισόβια στέρηση της αθλητικής η φιλάθλου ιδιότητας

  2 Αξιωματούχοι παράγοντες διοργανωτές στελέχη μέλη και προσωπικό ομοσπονδίας και ομάδων εκπρόσωποι παικτών αθλητών διαιτητές κριτές προπονητές ομάδας γυμναστές ομάδας εργοφυσιολόγοι ομάδας αθλίατροι ομάδας φυσικοθεραπευτές ομάδας αθλητικοί ψυχολόγοι ομάδας , εργοθεραπευτές ομάδας και οι εν γένει εμπλεκόμενοι θεσμικά με το άθλημα, υποχρεούται να ενημερώνει άμεσα την διοργανώτρια αρχή πρωταθλήματος και την ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ, σε οποιοσδήποτε απόπειρα περίπτωσης να προσεγγιστεί με σκοπό την χειραγώγηση της έκβασης του αποτελέσματος αγώνα με αντιαθλητικό , ανήθικο ή διεφθαρμένο τρόπο .

  Η ιδία υποχρέωση ισχύει και αν υποπέσει στην αντίληψη του η εμπλοκή άλλων προσώπων σε τέτοιες δραστηριότητες . Σε αντίθετη περίπτωση επιβάλλεται απαγόρευσης να εκτελούν οποιαδήποτε δραστηριότητα του ΑΘΛΗΜΑΤΟΣ που καλλιεργεί η ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ για [4 ]τέσσερα έτη και στέρηση της αθλητικής η φιλάθλου ιδιότητας

  Σε περίπτωση επαναλήψεως ή υποτροπής επιβάλλεται ποινή ισόβιου αποκλεισμού με οποιασδήποτε θεσμική ή λειτουργική ή οργανωμένη ιδιότητα με το άθλημα και ισόβια στέρηση της αθλητικής η φιλάθλου ιδιότητας

  τα ιδρυτικά μέλη – μέλη Δ.Σ
  ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΚΑΡΑΙΣΚΟΣ
  ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΜΑΔΟΥΡΟΥ
  ΝΙΚΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΥ
  ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΤΖΙΚΑ

  ΑΣΤΙΚΗ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
  «ΚΩΔΙΚΑΣ ΕΥ ΑΓΩΝΙΖΕΣΘΑΙ»
  για την
  ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ &
  ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΗΣ ΑΚΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

  keafairplaycodehellas@outlook.com.gr

 • 9 Δεκεμβρίου 2014, 11:06 | Κ.Ε.Α. Αθλητική Διαφάνεια & Προστασία Ακεραιότητας Ελληνικού Αθλητισμού

  Η ΑΣΤΙΚΗ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

  «ΚΩΔΙΚΑΣ ΕΥ ΑΓΩΝΙΖΕΣΘΑΙ»

  ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ &
  ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΗΣ ΑΚΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

  προτείνει μια σειρά άρθρων για την καταπολέμηση του φαινομένου της χειραγώγησης και αλλοίωσης αποτελέσματος αγώνων και διοργανώσεων

  ΑΚΕΡΑΙΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΑΓΩΝΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΕΩΝ

  1 – Όλα τα πρόσωπα που δεσμεύονται από τους κανόνες και τους κανονισμούς των ΕΘΝΙΚΩΝ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΩΝ και τους κανόνες και τους κανονισμούς των ΥΠΕΡΚΕΙΜΕΝΩΝ ΔΙΕΘΝΩΝ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΩΝ πρέπει να απέχουν από οποιαδήποτε συμπεριφορά η οποία βλάπτει ή θα μπορούσε να βλάψει την ακεραιότητα των αγώνων και των διοργανώσεων που οργανώνονται από την ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ή την ΔΙΟΡΓΑΝΩΤΙΑ ΑΡΧΗ ή κατ ‘ ανάθεση από τις Ενώσεις – μέλη της , πρέπει πάντα να συνεργάζονται πλήρως με την ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ στις προσπάθειες της να καταπολεμήσει τέτοιες συμπεριφορές

  2 – Μια παραβίαση των αρχών αυτών θα διαπράττεται από οποιονδήποτε:
  α) ο οποίος ενεργεί με τρόπο που είναι πιθανό να εξασκήσει επιρροή στην πορεία και/’η στο αποτέλεσμα ενός αγώνα ή μιας διοργάνωσης μέσω συμπεριφοράς η οποία παραβιάζει τους καταστατικούς σκοπούς της ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ με σκοπό να αποκομίσει κάποιο πλεονέκτημα είτε για τον εαυτό του είτε για κάποιο τρίτο

  β) ο οποίος συμμετέχει άμεσα ή έμμεσα σε στοιχηματισμό ή παρόμοιες δραστηριότητες που αφορούν σε αγώνες των διοργανώσεων της ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ, ή ο οποίος έχει κάποιο άμεσο ή έμμεσο οικονομικό συμφέρον σε τέτοιες δραστηριότητες

  γ) ο οποίος χρησιμοποιεί ή παρέχει προς άλλους πληροφορίες οι οποίες δεν αποτελούν κοινή γνώση αποκτήθηκαν μέσω της θέσης του στο ποδόσφαιρο και βλάπτουν ή θα μπορούσαν να βλάψουν την ακεραιότητα ενός αγώνα ή μιας διοργάνωσης της ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ

  δ) ο οποίος δεν ενημερώνει άμεσα και αυτοβούλως την ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ εάν προσεγγίστηκε από κάποιον σχετικά με δραστηριότητες που σκοπεύουν στον επηρεασμό της πορείας και /η του αποτελέσματος ενός αγώνα ή μιας διοργάνωσης

  ε) οποίος δεν ενημερώνει άμεσα ή αυτοβούλως την ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ σχετικά με οποιαδήποτε συμπεριφορά περιέχεται σε γνώση του η οποία εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής του παρόντος άρθρου

  3 – Εάν η υποβολή καταγγελιών αναφορικά με προ-συνεννοημένους αγώνες γίνει μετά την λήξη της σχετικής φάσης του αγώνα της διοργάνωσης, αυτές μπορούν να έχουν συνέπεια στο αγωνιστικό αποτέλεσμα της εν λόγο διοργάνωσης ή του αγώνα . ΩΣ ΕΚ ΤΟΥΤΟΥ , ο αγώνας μπορεί να ακυρωθεί και επαναδιεξαχθεί σε μεταγενέστερο χρόνο

  3α – Εάν η υποβολή καταγγελιών αναφορικά με προ-συνεννοημένους αγώνες γίνει πριν την λήξη της σχετικής φάσης της διοργάνωσης του αγώνα, και κατά την διάρκεια του αγώνα αυτές μπορούν να έχουν συνέπεια στο αγωνιστικό αποτέλεσμα της εν λόγο διοργάνωσης ή του αγώνα . ΩΣ ΕΚ ΤΟΥΤΟΥ , ο αγώνας μπορεί να ΔΙΑΚΟΠΕΙ ΑΜΕΣΩΣ

  3γ – Εάν η υποβολή καταγγελιών αναφορικά με προ-συνεννοημένους αγώνες γίνει πριν την έναρξη του αγώνα της διοργάνωσης, ο αγώνας μπορεί να αναβληθεί και να μην ξεκινήσει

  4 – Σε περίπτωση παράβασης των ως άνω το δικαιοδοτικό όργανο επιβάλλει ισόβιο αποκλεισμό από το ΆΘΛΗΜΑ και ισόβια στέρηση της αθλητικής ή φιλάθλου ιδιότητος

  5 – Εάν το αρμόδιο πειθαρχικό όργανο έχει την άποψη ότι τα στοιχεία που παρείχε ο υπαίτιος ήταν αποφασιστικής σημασίας στην αποκάλυψη ή απόδειξη μιας παραβίασης των κανόνων και των κανονισμών της ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ μπορεί να ενασκήσει τις διακριτικές του εξουσίες να μειώσει ή ακόμα και να απαλείψει την κύρωση

  ΔΩΡΟΔΟΚΙΑ

  1 – Οποιοσδήποτε προσφέρει, υπόσχεται ή δίδει αδικαιολόγητο δώρο σε ένα όργανο της ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ, ένα αξιωματούχο αγώνα , Αθλητή ή αξιωματούχο ομάδας, για λογαριασμό του ή για λογαριασμό τρίτου, προσπαθώντας ή προτρέποντας την παραβίαση των κανονισμών των ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΩΝ και των υπερκείμενων αυτών ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΩΝ, θα τιμωρείται με τις ποινές που ακολουθούν
  α) με χρηματική ποινή εκατόν είκοσι χιλιάδων ευρώ (120.000) εώς εξακοσίων χιλιάδων ευρώ (600.000)
  β) με ΙΣΟΒΙΑ απαγόρευση εκτελέσεως από αυτόν οποιασδήποτε δραστηριότητας που σχετίζεται με το ΑΘΛΗΜΑ και
  γ) με ΙΣΟΒΙΑ απαγόρευση εισόδου του στους αγωνιστικούς χώρους

  2 – Η παθητική δωροδοκία θα τιμωρείται με τις ποινές αυτές

  3 – Σε σοβαρές περιπτώσεις και σε περίπτωση επαναλήψεως, οι χρηματικές ποινές διπλασιάζονται, οι δε ποινές β και γ απαγγέλλονται εφ’ όρου ζωής

  4 – Σε περίπτωση που υπαίτια είναι ομάδα και η δωροδοκία σχετίζεται με αποτέλεσμα αγώνα, η υπαίτια ομάδα ( η ομάδες) θα τιμωρείται με υποβιβασμό στην χαμηλότερη δυνατή κατηγορία και χρηματική ποινή εννιακοσίων χιλιάδων (900.000) ευρώ

  ΠΡΟΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΟΣ ΑΓΩΝΑ

  1 – Οποιοσδήποτε αξιωματούχος ή εν γένει εμπλεκόμενος στο χώρο του αθλητισμού, προσπαθεί ή συμμετέχει σε προσπάθεια προκαθορισμού του αποτελέσματος ενός αγώνα για να προσπορίσει στον εαυτό του ή σε τρίτους περιουσιακά οφέλη, μέσω χρηματικών αποδόσεων από στοιχηματισμό τιμωρείται με τις ποινές που προαναφέρονται

  Οι ως άνω ποινές δύναται να επιβληθούν σωρευτικά

  2 – Εάν υπήρξε πράγματι επίτευξη του σκοπού, επιβάλλονται οι ανωτέρω ποινές με εκατονταπλασιασμό των χρηματικών ποινών.
  3 – Εάν υπαίτια της προσπάθειας ή και της επίτευξης των ανωτέρω είναι ομάδα ή αξιωματούχος της , οι χρηματικές ποινές εκατονταπλασιάζονται, η δε ομάδα ( ή ομάδες) τιμωρείται με αποκλεισμό πέντε [5] ετών από κάθε αθλητική δραστηριότητα

  ΔΙΑΣΤΡΕΒΛΩΣΗ – ΑΛΛΟΙΩΣΗ ΣΥΝΘΗΚΩΝ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΑΓΩΝΑ

  1. Οποιοσδήποτε ενεργεί με πράξεις ή παραλείψεις έχοντας σκοπό διαστρέβλωση ή αλλοίωση των συνθηκών διεξαγωγής ή του αποτελέσματος ενός αγώνα κατά τρόπο ασύμβατο με την αθλητική δεοντολογία και νομοθεσία και η πράξη ή η παράλειψη δεν τιμωρείται με ειδική διάταξη του παρόντος, τιμωρείται με ποινή ισόβιου αποκλεισμού από το άθλημα και χρηματική ποινή εκατόν δεκαπέντε χιλιάδων ευρώ (115.000) έως τετρακοσίων σαράντα χιλιάδων ευρώ (400.000). Επίσης, σωρευτικά θα του επιβάλλεται απαγόρευση συμμετοχής σε οποιαδήποτε δραστηριότητα που σχετίζεται με όλα τα ΟΛΥΜΠΙΑΚΑ και μη Αθλήματα και ιδιαίτερα σοβαρή περίπτωση η ποινή αυτή θα επιβάλλεται ισοβίως. Εάν υπαίτια είναι και η ομάδα στην οποία ανήκει, τιμωρείται και αυτή με πενταετή ποινή αποκλεισμού από κάθε αθλητική διοργάνωση και χρηματική ποινή εννιακοσίων τριάντα χιλιάδων ευρώ (930.000) έως πέντε εκατομμυρίων ευρώ (5.000.000)

  2 – Σε περίπτωση αδικαιολόγητης μη εμφάνισης ομάδας κατά την ακριβή ώρα έναρξης του αγώνα ή της συνέχισης αυτού μετά το ημίχρονο, θα επιβάλλεται στην υπαίτια ομάδα χρηματική ποινή εκατόν είκοσι χιλιάδων ευρώ (120.000) έως εννιακοσίων χιλιάδων ευρώ (900.000)

  τα ιδρυτικά μέλη – μέλη Δ.Σ
  ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΚΑΡΑΙΣΚΟΣ
  ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΜΑΔΟΥΡΟΥ
  ΝΙΚΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΥ
  ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΤΖΙΚΑ

  ΑΣΤΙΚΗ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
  «ΚΩΔΙΚΑΣ ΕΥ ΑΓΩΝΙΖΕΣΘΑΙ»
  για την
  ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ &
  ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΗΣ ΑΚΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

  keafairplaycodehellas@outlook.com.gr

 • 9 Δεκεμβρίου 2014, 11:11 | Κ.Ε.Α. Αθλητική Διαφάνεια & Προστασία Ακεραιότητας Ελληνικού Αθλητισμού

  Η ΑΣΤΙΚΗ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

  «ΚΩΔΙΚΑΣ ΕΥ ΑΓΩΝΙΖΕΣΘΑΙ»

  ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ &
  ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΗΣ ΑΚΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

  προτείνει μια σειρά άρθρων για την καταπολέμηση του φαινομένου της χειραγώγησης και αλλοίωσης αποτελέσματος αγώνων και διοργανώσεων

  ΑΚΕΡΑΙΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΑΓΩΝΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΕΩΝ

  1 – Όλα τα πρόσωπα που δεσμεύονται από τους κανόνες και τους κανονισμούς των ΕΘΝΙΚΩΝ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΩΝ και τους κανόνες και τους κανονισμούς των ΥΠΕΡΚΕΙΜΕΝΩΝ ΔΙΕΘΝΩΝ ΟΜΟΠΟΣΠΟΝΔΙΩΝ πρέπει να απέχουν από οποιαδήποτε συμπεριφορά η οποία βλάπτει ή θα μπορούσε να βλάψει την ακεραιότητα των αγώνων και των διοργανώσεων που οργανώνονται από την ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ή την ΔΙΟΡΓΑΝΩΤΙΑ ΑΡΧΗ ή κατ ‘ ανάθεση από τις Ενώσεις – μέλη της , πρέπει πάντα να συνεργάζονται πλήρως με την ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ στις προσπάθειες της να καταπολεμήσει τέτοιες συμπεριφορές

  2 – Μια παραβίαση των αρχών αυτών θα διαπράττεται από οποιονδήποτε:
  α) ο οποίος ενεργεί με τρόπο που είναι πιθανό να εξασκήσει επιρροή στην πορεία και/’η στο αποτέλεσμα ενός αγώνα ή μιας διοργάνωσης μέσω συμπεριφοράς η οποία παραβιάζει τους καταστατικούς σκοπούς της ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ με σκοπό να αποκομίσει κάποιο πλεονέκτημα είτε για τον εαυτό του είτε για κάποιο τρίτο

  β) ο οποίος συμμετέχει άμεσα ή έμμεσα σε στοιχηματισμό ή παρόμοιες δραστηριότητες που αφορούν σε αγώνες των διοργανώσεων της ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ, ή ο οποίος έχει κάποιο άμεσο ή έμμεσο οικονομικό συμφέρον σε τέτοιες δραστηριότητες

  γ) ο οποίος χρησιμοποιεί ή παρέχει προς άλλους πληροφορίες οι οποίες δεν αποτελούν κοινή γνώση αποκτήθηκαν μέσω της θέσης του στο ποδόσφαιρο και βλάπτουν ή θα μπορούσαν να βλάψουν την ακεραιότητα ενός αγώνα ή μιας διοργάνωσης της ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ

  δ) ο οποίος δεν ενημερώνει άμεσα και αυτοβούλως την ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ εάν προσεγγίστηκε από κάποιον σχετικά με δραστηριότητες που σκοπεύουν στον επηρεασμό της πορείας και /η του αποτελέσματος ενός αγώνα ή μιας διοργάνωσης

  ε) οποίος δεν ενημερώνει άμεσα ή αυτοβούλως την ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ σχετικά με οποιαδήποτε συμπεριφορά περιέχεται σε γνώση του η οποία εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής του παρόντος άρθρου

  3 – Εάν η υποβολή καταγγελιών αναφορικά με προ-συνεννοημένους αγώνες γίνει μετά την λήξη της σχετικής φάσης του αγώνα της διοργάνωσης, αυτές μπορούν να έχουν συνέπεια στο αγωνιστικό αποτέλεσμα της εν λόγο διοργάνωσης ή του αγώνα . ΩΣ ΕΚ ΤΟΥΤΟΥ , ο αγώνας μπορεί να ακυρωθεί και επαναδιεξαχθεί σε μεταγενέστερο χρόνο

  3α – Εάν η υποβολή καταγγελιών αναφορικά με προ-συνεννοημένους αγώνες γίνει πριν την λήξη της σχετικής φάσης της διοργάνωσης του αγώνα, και κατά την διάρκεια του αγώνα αυτές μπορούν να έχουν συνέπεια στο αγωνιστικό αποτέλεσμα της εν λόγο διοργάνωσης ή του αγώνα . ΩΣ ΕΚ ΤΟΥΤΟΥ , ο αγώνας μπορεί να ΔΙΑΚΟΠΕΙ ΑΜΕΣΩΣ

  3γ – Εάν η υποβολή καταγγελιών αναφορικά με προ-συνεννοημένους αγώνες γίνει πριν την έναρξη του αγώνα της διοργάνωσης, ο αγώνας μπορεί να αναβληθεί και να μην ξεκινήσει

  4 – Σε περίπτωση παράβασης των ως άνω το δικαιοδοτικό όργανο επιβάλλει ισόβιο αποκλεισμό από το ΆΘΛΗΜΑ και ισόβια στέρηση της αθληιτκής ή φιλάθλου ιδιότητος

  5 – Εάν το αρμόδιο πειθαρχικό όργανο έχει την άποψη ότι τα στοιχεία που παρείχε ο υπαίτιος ήταν αποφασιστικής σημασίας στην αποκάλυψη ή απόδειξη μιας παραβίασης των κανόνων και των κανονισμών της ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ μπορεί να ενασκήσει τις διακριτικές του εξουσίες να μειώσει ή ακόμα και να απαλείψει την κύρωση

  ΔΩΡΟΔΟΚΙΑ

  1 – Οποιοσδήποτε προσφέρει, υπόσχεται ή δίδει αδικαιολόγητο δώρο σε ένα όργανο της ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ, ένα αξιωματούχο αγώνα , Αθλητή ή αξιωματούχο ομάδας, για λογαριασμό του ή για λογαριασμό τρίτου, προσπαθώντας ή προτρέποντας την παραβίαση των κανονισμών των ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΩΝ και των υπερκείμενων αυτών ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΩΝ, θα τιμωρείται με τις ποινές που ακολουθούν
  α) με χρηματική ποινή εκατόν είκοσι χιλιάδων ευρώ (120.000) εώς εξακοσίων χιλιάδων ευρώ (600.000)
  β) με ΙΣΟΒΙΑ απαγόρευση εκτελέσεως από αυτόν οποιασδήποτε δραστηριότητας που σχετίζεται με το ΑΘΛΗΜΑ και
  γ) με ΙΣΟΒΙΑ απαγόρευση εισόδου του στους αγωνιστικούς χώρους

  2 – Η παθητική δωροδοκία θα τιμωρείται με τις ποινές αυτές

  3 – Σε σοβαρές περιπτώσεις και σε περίπτωση επαναλήψεως, οι χρηματικές ποινές διπλασιάζονται, οι δε ποινές β και γ απαγγέλλονται εφ’ όρου ζωής

  4 – Σε περίπτωση που υπαίτια είναι ομάδα και η δωροδοκία σχετίζεται με αποτέλεσμα αγώνα, η υπαίτια ομάδα ( η ομάδες) θα τιμωρείται με υποβιβασμό στην χαμηλότερη δυνατή κατηγορία και χρηματική ποινή εννιακοσίων χιλιάδων (900.000) ευρώ

  ΠΡΟΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΟΣ ΑΓΩΝΑ

  1 – Οποιοσδήποτε αξιωματούχος ή εν γένει εμπλεκόμενος στο χώρο του αθλητισμού, προσπαθεί ή συμμετέχει σε προσπάθεια προκαθορισμού του αποτελέσματος ενός αγώνα για να προσπορίσει στον εαυτό του ή σε τρίτους περιουσιακά οφέλη, μέσω χρηματικών αποδόσεων από στοιχηματισμό τιμωρείται με τις ποινές που προαναφέρονται

  Οι ως άνω ποινές δύναται να επιβληθούν σωρευτικά

  2 – Εάν υπήρξε πράγματι επίτευξη του σκοπού, επιβάλλονται οι ανωτέρω ποινές με εκατοπλασιασμό των χρηματικών ποινών.
  3 – Εάν υπαίτια της προσπάθειας ή και της επίτευξης των ανωτέρω είναι ομάδα ή αξιωματούχος της , οι χρηματικές ποινές εκατοπλασιάζονται, η δε ομάδα ( ή ομάδες) τιμωρείται με αποκλεισμό πέντε [5] ετών από κάθε αθλητική δραστηριότητα

  ΔΙΑΣΤΡΕΒΛΩΣΗ – ΑΛΛΟΙΩΣΗ ΣΥΝΘΗΚΩΝ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΑΓΩΝΑ

  1. Οποιοσδήποτε ενεργεί με πράξεις ή παραλείψεις έχοντας σκοπό διαστρέβλωση ή αλλοίωση των συνθηκών διεξαγωγής ή του αποτελέσματος ενός αγώνα κατά τρόπο ασύμβατο με την αθλητική δεοντολογία και νομοθεσία και η πράξη ή η παράλειψη δεν τιμωρείται με ειδική διάταξη του παρόντος, τιμωρείται με ποινή ισόβιου αποκλεισμού από το άθλημα και χρηματική ποινή εκατόν δεκαπέντε χιλιάδων ευρώ (115.000) έως τετρακοσίων σαράντα χιλιάδων ευρώ (400.000). Επίσης, σωρευτικά θα του επιβάλλεται απαγόρευση συμμετοχής σε οποιαδήποτε δραστηριότητα που σχετίζεται με όλα τα ΟΛΥΜΠΙΑΚΑ και μη Αθλήματα και ιδιαίτερα σοβαρή περίπτωση η ποινή αυτή θα επιβάλλεται ισοβίως. Εάν υπαίτια είναι και η ομάδα στην οποία ανήκει, τιμωρείται και αυτή με πενταετή ποινή αποκλεισμού από κάθε αθλητική διοργάνωση και χρηματική ποινή εννιακοσίων τριάντα χιλιάδων ευρώ (930.000) έως πέντε εκατομμυρίων ευρώ (5.000.000)

  2 – Σε περίπτωση αδικαιολόγητης μη εμφάνισης ομάδας κατά την ακριβή ώρα έναρξης του αγώνα ή της συνέχισης αυτού μετά το ημίχρονο, θα επιβάλλεται στην υπαίτια ομάδα χρηματική ποινή εκατόν είκοσι χιλιάδων ευρώ (120.000) έως εννιακοσίων χιλιάδων ευρώ (900.000)

  τα ιδρυτικά μέλη – μέλη Δ.Σ
  ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΚΑΡΑΙΣΚΟΣ
  ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΜΑΔΟΥΡΟΥ
  ΝΙΚΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΥ
  ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΤΖΙΚΑ

  ΑΣΤΙΚΗ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
  «ΚΩΔΙΚΑΣ ΕΥ ΑΓΩΝΙΖΕΣΘΑΙ»
  για την
  ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ &
  ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΗΣ ΑΚΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

  keafairplaycodehellas@outlook.com.gr

 • <>

  Κ. Άγγελε, εδώ το άρθρο γράφει για τη συμμετοχή και όχι για τυχόν επιβαρυντικές καταστάσεις που μπορεί να συνυπάρχουν.
  Πρέπει να τιμωρείται – αυστηρά εν πάσει περιπτώσει.

  Πρέπει να ξέρετε ότι διαφθορά στο χώρο του αθλητισμού υπήρχε πάντα, ακόμα και τη δεκαετία του 50 που δεν υπήρχε καν ΠΡΟΠΟ είχαν γίνει μεγάλα σκάνδαλα στο ποδόσφαιρο.
  Με τα τυχερά παιχνίδια κάπως περισσότερο.
  Αλλά ειδικά στο ποδόσφαιρο υπάρχει και ο επαγγελματισμός και οι ομάδες έχουν γίνει πλούσιες και δεν έχουν ανάγκη να παίζουν στοίχημα. Προ ημερών η Daily Mail είχε δημοσιεύσει τη φωτογραφία ενός παλατιού που πουλιέται για 7 εκατομμύρια λίρες και από κάτω είχε θαυμαστικά σχόλια. Το δικό μου σχόλιο ήταν «ρε παιδιά, 20 εκατομμύρια έδωσε η Λίβεπουλ για τον Λαλάνα στη Σοαυθάμπτον και δεν μπορεί να κερδίσει ούτε τις Αλβανικές …».
  Εκεί που κυριαρχεί η διαφθορά περισσότερο είναι οι ιπποδρομίες, στις οποίες διεξάγεται και στοίχημα βέβαια. Παντού όχι μόνο σ’ εμάς. Πριν από χρόνια συζήταγα με Ιρακινό σταυλίτη των σταύλων Μαρινοπούλου και μου είπε για το καθεστώς Σαντάμ Χουσεϊν ότι έστηνε όλες τις ιπποδρομίες και ο αδερφός του Σαντάμ ήταν διευθυντής της αστυνομίας και έπαιρνε όλα τα λεφτά.

  Τι κάνουμε για όλα αυτά ;
  Οπωσδήποτε πας τις θεσμικός ή αθλούμενος δεν πρέπει να συμμετέχει.

  Αλλά είναι και το πως θα γίνει αυτό.
  Ο νομοθέτης μας εδώ έγραψε μερικές αράδες, ο κόσμος όμως ρωτάει «καλά πως θα γίνουν εφαρμόσιμα αυτά ;».
  Υπάρχουν τρία είδη διαφθοράς:

  1oν – Που δεν σχετίζεται με στοίχημα (για λόγους πρωταθλητισμού, κλπ).
  2ον – Παίκτες που θέλουν να εκμεταλλευθούν τους παρόχους στοιχηματισμού και να «κλέψουν» λεφτά από αυτούς, όσο και από τους άλλους παίκτες που συμμετέχουν.
  3ον – Πάροχοι στοιχηματισμού που θέλουν να κλέψουν την πελατεία τους.

  Να μην βγει κανένας εδώ και μου πει «μα τι λέτε κύριε, εμείς είμαστε αγνό παρθένο μαλλί» γιατί δεν προσωποποιώ τίποτα, ούτε τοποθετώ τίποτα σε συγκεκριμένο τόπο-χρόνο. Μιλάω από το 1910 ως το 2210.

  Για τα (1)-(2)-(3) δεν έχω λοιπόν αμφιβολία ότι κάθε φορά που οι αστυνομικές αρχές μας βρίσκουν την άκρη, επεμβαίνουν. Αλλά δεν είναι εύκολο.

  Ο επώνυμος στοιχηματισμός φαίνεται να δίνει μία λύση στο πρόβλημα (2).
  Αλλά υπάρχει και το (1) -που είναι αντικείμενο άλλων εδαφίων του παρόντος νόμου- και υπάρχει και το (3).
  Για την περίπτωση (3) πρέπει η πολιτεία να ελέγχει το risk management των εταιρειών αυτών (ΟΠΑΠ – άλλων). Δεν μπορεί η εταιρεία να έχει κέρδος από την έκβαση «x» ενός αγώνος και χασούρα από την έκβαση «y». Κάπως πρέπει να ρυθμιστεί και αυτό. Μία μέθοδος είναι το στοίχημα να είναι παντού αμοιβαίου και άλλη μέθοδος είναι αυτή των ανταλλακτηρίων στοιχήματος (που δεν λειτουργούν τώρα στην Ελλάδα). Τα ανταλλακτήρια στοιχήματος δίπλα στις αποδόσεις του στοιχηματικού γεγονότος που παίζεις σου δίνουν καν το μάξιμουμ αποδεκτό ποσό, για να είναι το παιχνίδι ισοσκελισμένο. Αν ζητήσεις να ποντάρεις παραπάνω βγαίνει η ένδειξη «δεν παίζει».

  Γίνεται και θέμα υπουργείου οικονομικών όπως αντιλαμβάνεσθε, αλλά
  το θέμα «πάταξη της διαφθοράς» είναι ένα στην πραγματικότητα.

 • Στον ιππόδρομο η διοίκηση του (απερχομένου) ΟΔΙΕ έχει εγκαταστήσει τερματικά για να παίζουν οι επαγγελματίες (!) μέσα από τους ελεγχόμενους από τη Φίλιππο Ένωση χώρους (εκει που δεν μπαίνει το κοινό – πλησίον του ιπποδρομιακού στίβου ούτως ειπείν).
  Δηλαδή να κάθεται ο … Μπάγεβιτς στον πάγκο και αντί να κοιτάει τι θα κάνει η ομάδα του, να κρατάει ένα laptop λέει «βοηθέ παίξε μας άντερ τώρα» !
  Θα πάψουμε να είμαστε κλόουν κάποτε ;

 • 26 Νοεμβρίου 2014, 12:06 | Αγγελος

  θα επρεπε να υπηρχε αποβολη απο το εκαστοτε αθλημα δια παντως σε οποιον απο τις παραπανω κατηγοριες εμπλεκοταν σε στοιχηματισμους και στημενους αγωνες

 • Η συμμετοχή στον στοιχηματισμό πρέπει να απαγορεύεται σε όποιο πρόσωπο βρίσκεται κάτω από τις εντολές κάποιας αθλητικής ομοσπονδίας ή είναι επαγγελματίας αθλητής, συντελεστής, παράγων.
  Η απαγόρευση πρέπει να αφορά το άθλημα με το οποίο το εν λόγω πρόσωπο είναι συνδεδεμένο.

  Κατ’ αυτόν τον τρόπο επιτυγχάνεται η καταπολέμηση της διαφθοράς στον χώρο του αθλητισμού, ταυτόχρονα δε ο στοιχηματισμός θα εξυγιανθεί και δεν θα υπάρχουν στημένα αποτελέσματα.

  Η πρακτική εφαρμογή αυτής της διατάξεως χωρίς παρεκκλίσεις προσεγγίζεται με τον επώνυμο στοιχηματισμό. Μέχρι και σήμερα ο στοιχηματισμός είναι ανώνυμος λόγω πρακτικών δυσχερειών να γίνει επώνυμος, αλλά με τις νέες τεχνολογίες ούτως ή άλλως θα γίνει επώνυμος.

  Η παροχή πληροφοριών αντίθετα με όσα λέει η πρόταση δεν πρέπει να απαγορεύεται. Αντίθετα οι πληροφορίες σε δημόσια ανάρτηση σε μερικές περιπτώσεις πρέπει να είναι υποχρεωτικές.
  Δηλαδή πρέπει να απαγορεύονται μόνο οι εμπιστευτικές πληροφορίες από πρόσωπα που τελούν κάτω από εντολές, προς τρίτους. Αλλοιώς παραβιάζεται η αρχή της ισοδύναμης παροχής πληροφοριών που διέπει τον αθλητικό στοιχηματισμό.
  Η διάταξη αυτή έτσι εφαρμόζεται στις άλλες χώρες της Ευρώπης, δηλ. απαγορεύονται οι εμπιστευτικές πληροφορίες και όχι βέβαια οι δημόσιες δηλώσεις.

  Ειδικώτερα πρέπει οι διατάξεις του παρόντος άρθρου να βρούν εφαρμογή και στο άθλημα των ιπποδρομιών, επί του οποίου διεξάγεται στοιχηματισμός.
  Σε άλλα αθλήματα όπως ποδόσφαιρο-μπάσκετ τα οικονομικά των συλλόγων συνήθως δεν εξαρτώνται από τον στοιχηματισμό. Ακόμα οι ομάδες βγάζουν τόσο πολλά κέρδη από τους αγώνες, που η παράτυπη οπωσδήποτε συμμετοχή στο στοίχημα δεν θα μπορούσε να τους αποφέρει περισσότερα. Αλλά ο ιππόδρομος αφ’ ενός εξαρτάται 100% από το στοίχημα και αφ’ ετέρου συμβαίνει κάλλιστα να συμφέρει περισσότερο μία αγωνιστική ήττα όταν συνοδεύεται από στοιχηματική νίκη !
  Δυστυχώς οι επαγγελματίες του ιπποδρομιακού χώρου συμμετέχουν και συμμετείχαν πάντα στον ιπποδρομιακό στοιχηματισμό και ο ιππόδρομος εκμαυλίσθηκε. Η πρόσφατη οικονομική αποτυχία του κρατικού οργανισμού ΟΔΙΕ ωφείλεται εν μέρει σ’ αυτό το φαινόμενο.
  Αρμοδία αρχή για τον Ελληνικό ιππόδρομο είναι η Φίλιππος Ένωσις.
  Σύμφωνα με τον κανονισμό της απαγορεύεται η συμμετοχή των αναβατών στον στοιχηματισμό (αλλά και δεν τηρείται 100% για τους λόγους τους οποίους εκθέτω στην αρχή των παρατηρήσεων μου). Όλα όμως τα άλλα πρόσωπα που τελούν κάτω από τις εντολές της επιτρέπεται να στοιχηματίζουν, ήτοι ιδιοκτήτες ίππων, προπονητές, ιπποκόμοι.
  Πρέπι να εφαρμοσθεί λοιπόν η πρόταση του παρόντος άρθρου στον ιππόδρομο περισσότερο από οπουδήποτε αλλού.

  (ο γράφων είναι ο διαχειριστής του αθλητικού ιστοτόπου cosmicway.net – το Ελληνικό ιπποδρομιακό πόρταλ)