• Σχόλιο του χρήστη 'Παναγιώτης Τσόγιας' | 17 Δεκεμβρίου 2014, 13:44

    Στους ορισμούς μεταξύ του αμιγώς ερασιτέχνη και του αμειβόμενου αθλητή, θεωρώ ότι διαφεύγει μία ενδιάμεση κατηγορία, του αθλητή του οποίο καλύπτονται τα απολύτως αναγκαία και πραγματικά έξοδα μετακίνησης (καθαρά οδοιπορικά ή βελτιωτικά τροφής κλπ), έτσι ώστε απλά και μόνον να μην ζημιώνει από την αθλητική συμμετοχή του στην ομάδα κάποιου σωματείου, χωρίς όμως κανένα σκοπό απόκτησης οικονομικού κέρδους ή αμοιβής ή άλλης επωφελούς παροχής με τη μορφή επικερδούς ή πλεονασματικής αμοιβής. Επί του πρακτέου, π.χ. ένας αθλητής που λαμβάνει μηνιαίως 100 ευρώ για πραγματικά έξοδα μετακίνησής κλπ έξοδα αθλήσεώς του, θεωρώ ότι δεν είναι λογικά δυνατόν να θεωρηθεί ως αμειβόμενος.