• Σχόλιο του χρήστη 'Παναγιώτης Τσόγιας' | 18 Δεκεμβρίου 2014, 09:36

    Δεν γίνεται ξεκάθαρα αντιληπτή και θα πρέπει να διευκρινιστεί η έννοια της & 3 του άρθρου 71 σε σχέση με την προτεινόμενη διάταξη της & 1 του άρθρου 10 που -εάν τελικά νομοθετεί ως έχει - θέτει υπό καθεστώς πλήρους μεταγραφικής ελευθερίας τους ερασιτέχνες αθλητές. Οι δύο διατάξεις σε πρώτη ανάγνωση αντιφάσκουν μεταξύ τους, αφού από τη μια ο ερασιτέχνης αθλητής είναι πλήρως ελεύθερος να μεταγραφεί οποτεδήποτε, δηλαδή εφόσον δεν διευκρινίζεται διαφορετικά και πριν τη συμπλήρωση του 18ου έτους (εκτός εάν δεν είναι και αυτό πρέπει να το ορίσει ρητά ο νόμος στο 10 & 1) και από την άλλη έχει υποχρέωση να υπογράψει συμβόλαιο παροχής υπηρεσιών (εκτός εάν νοείται ότι αφορά μόνο τους ερασιτέχνες που γίνονται αμειβόμενοι). Η μόνη δυνατή ερμηνεία που μπορεί να δοθεί εκ μέρους μου είναι ότι η ελευθερία ελεύθερης μεταγραφής του 10 & 1 δεν αφορά τους ερασιτέχνες όσο είναι ανήλικοι, που δύνανται να μεταγραφούν μόνο για σπουδαίο λόγο μέχρι την ενηλικίωσή τους, και οι οποίοι μετά την ενηλικίωσή τους υποχρεούνται να συνάψουν την προτεινόμενη σύμβαση παροχής υπηρεσιών με μέγιστη διάρκεια 3 ετών αν είναι μονομερής και 5 αν είναι συμβατική, με τους όποιους όρους θέτει το σωματείο.