• Σχόλιο του χρήστη 'Κων/νος Παναγιωτόπουλος, Καρδιολόγος, Πρώην Πρόεδρος ΙΣ Αργολίδος, Εκπρόσωπος Πανελληνίου Ιατρικού Συλλόγου' | 18 Δεκεμβρίου 2014, 16:41

    Η φόρμα του Δελτίου Υγείας πρέπει να σχεδιάζεται από το ΕΚΑΕΤ. Τα δελτία υγείας όμως πρέπει να εκδίδονται από τις ομοσπονδίες και οι Ετήσιες θεωρήσεις πρέπει να γίνονται με διαδικασία που θα ορίζει η εκάστοτε Ομοσπονδία με δική της ευθύνη. Η ικανότητα για άθληση πιστοποιείται από τους ανά τη χώρα ιατρούς. Το ΕΚΑΕΤ δεν μπορεί και δεν πρέπει να αναλάβει αυτή την δουλειά. Οι ιατροί ανά τη χώρα θα το προσβάλουμε αν γίνει κάτι τέτοιο. Κων/νος Παναγιωτόπουλος Καρδιολόγος Πρώην Πρόεδρος ΙΣ Αργολίδος Εκπρόσωπος Πανελληνίου Ιατρικού Συλλόγου