• Σχόλιο του χρήστη 'Κων/νος Παναγιωτόπουλος, Καρδιολόγος, Πρώην Πρόεδρος ΙΣ Αργολίδος, Εκπρόσωπος Πανελληνίου Ιατρικού Συλλόγου' | 18 Δεκεμβρίου 2014, 16:14

    Τις ελάχιστες απαραίτητες εξετάσεις διότι το τι μπορεί να χρειαστεί ένας αθλητής να εξεταστεί δεν είναι δυνατό να προβλεφθεί , λάθος & ενάντια προς τη προστασία προσωπικών δεδομένων, τι θα πει φάκελλος υγείας (φάκελλος τραυματισμών ?) αφού είναι υποτίθεται υγιής. Δεν έχετε δικαίωμα να καταρτίσετε κατάλογο πιστοποιημένων ιατρών και να εξαιρέσετε κάποιους όποια κριτήρια και να χρησιμοποιήσετε διότι οι γιατροί έχουν αποκτήσει άδεια ασκήσεως επαγγέλματος και πτυχίο ειδικότητας και ουσιαστικά θα έχετε πάρει μια απόφαση ενάντια στην επαγγελματική ελευθερία. Με ποιο δικαίωμα θα τους χωρίσετε σε κατάλληλους & ακατάλληλους. Η Νομοθεσία απαγορεύει τη διακριτική μεταχείριση. Όλοι οι ιατροί είναι ικανοί κατά το νόμο να πιστοποιούν τη υγεία ενός ατόμου. Προσκρούει και πάλι στα προσωπικά δεδομένα