• Σχόλιο του χρήστη 'Κων/νος Παναγιωτόπουλος, Καρδιολόγος, Πρώην Πρόεδρος ΙΣ Αργολίδος, Εκπρόσωπος Πανελληνίου Ιατρικού Συλλόγου' | 18 Δεκεμβρίου 2014, 17:55

    Καθορίζει τις εξετάσεις που είναι απαραίτητες για την έκδοση δελτίου υγείας του αθλητή, κατά άθλημα και αγώνισμα, (1) τηρεί φάκελο υγείας αυτού, (2) καταρτίζει κατάλογο πιστοποιημένων γιατρών που θα εξετάζουν αθλητές, προπονητές και διαιτητές (3). Στο δελτίο υγείας του αθλητή καταχωρείται με λεπτομέρεια κάθε σκεύασμα που χορηγείται σ’ αυτόν (4). (1)Τις ελάχιστες απαραίτητες γιατί σε κάποιες περιπτώσεις θα χρειαστούν περισσότερες από τις προκαθορισμένες (2)λάθος & ενάντια προς τη προστασία προσωπικών δεδομένων, τι θα πει φάκελλος υγείας (φάκελλος τραυματισμών ?) αφού είναι υποτίθεται υγιής. (3) Δεν έχετε δικαίωμα να καταρτίσετε κατάλογο πιστοποιημένων ιατρών διότι οι γιατροί έχουν αποκτήσει άδεια ασκήσεως επαγγέλματος και πτυχίο ειδικότητας. Με ποιο δικαίωμα θα τους χωρίσετε σε κατάλληλους & ακατάλληλους. Η Νομοθεσία απαγορεύει τη διακριτική μεταχείριση. Όλοι οι ιατροί είναι ικανοί κατά το νόμο να πιστοποιούν τη υγεία ενός ατόμου. (4) Προσκρούει και πάλι στα προσωπικά δεδομένα