• Σχόλιο του χρήστη 'ΚΩΣΤΑΣ ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ' | 18 Δεκεμβρίου 2014, 18:45

    Το Άρθρο 83 έχει τίτλο “Ιδιωτικά γυμναστήρια-Ιδιωτικές Σχολές”. Προφανώς το “Ιδιωτικές Σχολές” είναι ατελής και ασαφής διατύπωση. Π.χ. “ιδιωτικές σχολές” χορού; τεχνικών επαγγελμάτων; τουριστικών επαγγελμάτων; Αυτή τη στιγμή ισχύει και θα ισχύει μέχρι να εκδοθεί το νέο Προεδρικό Διάταγμα της παρ. 2 του άρθ. 83 του Προσχεδίου το ΠΔ 219/2006Α121 που έχει τίτλο θέματος “Περί καθορισμού των όρων και των προϋποθέσεων ίδρυσης και λειτουργίας Ιδιωτικών Γυμναστηρίων ή ιδιωτικών σχολών εκμάθησης αθλημάτων.” γίνεται χρήση του όρου “αθλητική σχολή”.. Άρα ο τίτλος του άρθ. 83 θα πρέπει να γίνει: “Ιδιωτικά γυμναστήρια-Ιδιωτικές αθλητικές σχολές” και ασφαλώς στο κείμενο του άρθρου. "1. Για την ίδρυση και τη λειτουργία ιδιωτικού γυμναστηρίου ή ιδιωτικής ***αθλητικής*** σχολής, που έχει ως σκοπό..." "2. Με προεδρικό διάταγμα ... ιδιωτικών γυμναστηρίων και ***αθλητικών*** σχολών ... ιδιωτικού γυμναστηρίου ή ιδιωτικής ***αθλητικής*** σχολής, ..." Με εκτίμηση, Κώστας Κυριακίδης Μηχανολόγος Μηχανικός Υπάλληλος Δ/νσης Ανάπτυξης Π.Ε. Ξάνθης T: 2541350174 (ώρες: 07:00-15:00) e: kiriakidis@xanthi.gr U: www.xanthi.gr | www.pamth.gov.gr