• Σχόλιο του χρήστη 'Νίκος Τάτλης' | 19 Δεκεμβρίου 2014, 19:14

    Στην παράγραφο 2 αναφέρεται ότι "Για όσους αθλητές έχουν ήδη πετύχει ή πετύχουν, έως την έναρξη του επόμενου ακαδημαϊκού έτους 2015-2016, τις εξαιρετικές αγωνιστικές διακρίσεις του άρθρου 34 του ν. 2725/1999, εξακολουθούν να ισχύουν οι διατάξεις του νόμου αυτού και δικαιούνται να ασκήσουν όλα τα δικαιώματα που αυτός τους παρέχει μέχρι την έναρξη του ακαδημαϊκού έτους 2016-2017." Με βάση την συγκεκριμένη διάταξη ένας μαθητής της α λυκείου που έχει πετύχει την εξαιρετική αγωνιστική διάκριση δεν μπορεί να κάνε χρήση του ευεργετήματος στο οποίο υπολόγιζε. Το ίδιο συμβαίνει και για μαθητή της β λυκείου που λόγω των αυξημένων υποχρεώσεών του δεν έχει καλές ακαδημαϊκές επιδόσεις και χάνει την ευκαιρία να χρησιμοποιήσει το ευεργέτημα εάν προσπαθήσει να δώσει πανελλαδικές για 2η φορά. Οι μεταβατικές διατάξεις θα πρέπει να προχωρούν σε μεγαλύτερο βάθος χρόνου. Όπως για το ακαδημαϊκό έτος 2014-2015 μετρούσαν οι επιδόσεις από το 2008, έτσι, θα πρέπει όσοι αθλητές έχουν ήδη πετύχει ή πετύχουν, έως την έναρξη του επόμενου ακαδημαϊκού έτους 2015-2016, τις εξαιρετικές αγωνιστικές διακρίσεις του άρθρου 34 του ν. 2725/1999, να εξακολουθούν να ισχύουν οι διατάξεις του νόμου αυτού και να δικαιούνται να ασκήσουν όλα τα δικαιώματα που αυτός τους παρέχει μέχρι την έναρξη του ακαδημαϊκού έτους έως και 5 έτη μετά την επιτυχία της εξαιρετικής επίδοσης.