• Σχόλιο του χρήστη 'Μανώλης Λυρής' | 20 Δεκεμβρίου 2014, 11:10

    To EKAE (στην τρέχουσα λειτουργία του) αποτελεί Διεύθυνση του ΟΑΚΑ. Ένας από τους τρεις τομείς του ΕΚΑΕ είναι ο Τομέας Ελέγχου Φαρμακοδιέγερσης δηλαδή το Εργαστήριο Ελέγχου Doping, ένα από τα 34 παγκοσμίως αναγνωρισμένα από τη WADA εργαστήρια για την ανάλυση δειγμάτων doping και το μοναδικό με αυτή την αναγνώριση στα βαλκάνια. Στο Άρθρο 26 του προσχεδίου ανάμεσα στους σκοπούς λειτουργίας του ΕΚΑΕΤ δεν αναφέρεται o έλεγχος της φαρμακοδιέγερσης (doping), οπότε μπορούμε να συμπεράνουμε ότι πρόθεση του Υπουργείου είναι το Εργαστήριο Ελέγχου Doping να μην αποτελεί μέρος του νέου ΕΚΑΕΤ. Είτε ισχύει το παραπάνω είτε όχι θα πρέπει να υπάρχει σαφής πρόβλεψη για το που θα υπάγεται τελικά το Εργαστήριο και το κυριότερο υπό ποιες συνθήκες. Η νέα έκδοση το Διεθνούς Προτύπου για τα Εργαστήρια της WADA (International Standard for Laboratories, ISL, ver. 8) το οποίο τίθεται σε ισχύ από την 1/1/2015 και του οποίου η εφαρμογή είναι υποχρεωτική ώστε μία χώρα να είναι συμμορφωμένη με τον Παγκόσμιο Κώδικα του Αντι-Ντόπινγκ (World Anti-Doping Code, WADC), στη παράγραφο 4.4.3 αναφέρει ότι «Το Εργαστήριο θα πρέπει να είναι λειτουργικά ανεξάρτητο από οποιοδήποτε Οργανισμό Αντιντόπινγκ ώστε να διασφαλίζεται η πλήρης εμπιστοσύνη στην ικανότητα του, την αμεροληψία του, ή λειτουργική ακεραιότητα… Η λειτουργική ανεξαρτησία συνεπάγεται ότι το Εργαστήριο θα πρέπει να έχει έναν ξεχωριστό προϋπολογισμό που να επιτρέπει στο Εργαστήριο να διαχειρίζεται τις υποθέσεις του χωρίς εμπόδια ή παρεμβάσεις». Με βάση την παραπάνω απαίτηση θα πρέπει να υπάρξει πρόβλεψη για τη λειτουργική ανεξαρτησία του Εργαστηρίου με ξεχωριστό προϋπολογισμό ώστε να μπορεί να διαχειριστεί τα έσοδα από τις αναλύσεις των δειγμάτων και τα έσοδα από τα ερευνητικά προγράμματα στα οποία συμμετέχει.