• Σχόλιο του χρήστη 'Λουκάς Δαμιανός' | 20 Δεκεμβρίου 2014, 11:45

    Άρθρο 55 Απαγόρευση εισφοράς αθλητικών εγκαταστάσεων-Ύψος Μετοχικού Κεφαλαίου Α.Α.Ε. 1. Το αθλητικό σωματείο δεν μπορεί να εισφέρει τη χρήση των αθλητικών του εγκαταστάσεων στην εταιρεία, ως εισφορά σε είδος στο μετοχικό της κεφάλαιο. Το ιδρυτικό της εταιρείας αθλητικό σωματείο μισθώνει υποχρεωτικά στην εταιρεία, { αν αυτή το ζητήσει (διαγράφεται)}, τις αθλητικές του εγκαταστάσεις για την κάλυψη των αναγκών συμμετοχής της ομάδας της σε επίσημες ή φιλικές διοργανώσεις, καθώς και όλων των αναγκών προπόνησης και προετοιμασίας των αθλητών της, για τη διάρκεια μιας ή περισσότερων αγωνιστικών περιόδων. Η μίσθωση γνωστοποιείται στη διοργανώτρια αρχή του οικείου πρωταθλήματος δέκα (10) ημέρες τουλάχιστον πριν από την έναρξη της αγωνιστικής περιόδου (14). Αν το αθλητικό Σωματείο έχει ιδιόκτητες αθλητικές εγκαταστάσεις, η Α.Α.Ε. υποχρεούται να χρησιμοποιεί αυτές, για τις ανάγκες της, αποκλειομένης κάθε άλλης χρήσης, εκτός αυτών. ΣΗΜΕΙΩΣΗ : Η υποχρεωτική χρήση των υπαρχουσών εγκαταστάσεων του αθλητικού Σωματείου αποκλείει εκβιασμούς των Α.Α.Ε. προς τα Σωματεία, περί αλλαγής έδρας και απώλειας από το Σωματείο των δικαιωμάτων 15%, λόγω χρήσης των εγκαταστάσεων.