• Σχόλιο του χρήστη 'Λουκάς Δαμιανός' | 20 Δεκεμβρίου 2014, 11:57

    Άρθρο 91 Αρμόδια Όργανα για την πρόληψη και την αντιμετώπιση της Βίας 9. Ποσοστό πέντε τοις εκατό (5%) επί του αντιτίμου του εισιτηρίου των αγώνων ποδοσφαίρου, καλαθοσφαίρισης, πετοσφαίρισης, υδατοσφαίρισης και χειροσφαίρισης περιέρχεται ως πόρος στα ασφαλιστικά ταμεία του αστυνομικού προσωπικού (Ε.Τ.Ε.Χ.-Τ.Α.Υ.Α.Π.). ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ : Αν η ΕΛ.ΑΣ παίρνει 5% επί των ακαθάριστων εσόδων των αγώνων των πιο διαδεδομένων αθλημάτων, γιατί το αθλητικό Σωματείο παίρνει 10%, επί των καθαρών εσόδων αγώνων των Α.Α.Ε; Έτσι θα στηριχθεί ο μαζικός ερασιτεχνικός αθλητισμός, που αναφέρετε, στα πρώτα άρθρα του νομοσχεδίου; γ) Σε αθλητικό σωματείο ή Α.Α.Ε. η διεξαγωγή αγώνα χωρίς θεατές (κεκλεισμένων των θυρών), για μια ή περισσότερες αγωνιστικές συναντήσεις με γηπεδούχο το υπαίτιο αθλητικό σωματείο ή Α.Α.Ε. και πρόστιμο για τα αθλητικά σωματεία τουλάχιστον τρεις χιλιάδες (3.000) ευρώ, για τις Α.Α.Ε. τουλάχιστον δεκαπέντε χιλιάδες (15.000) ευρώ, και ειδικά για τις Π.Α.Ε. που αγωνίζονται στη Super League, καθώς και τις Κ.Α.Ε. που αγωνίζονται στην Α1 Κατηγορία Καλαθοσφαίρισης τουλάχιστον πενήντα χιλιάδες (50.000) ευρώ. δ) Ειδικά, για την περίπτωση δημιουργίας επεισοδίων από φιλάθλους αθλητικού σωματείου ή Α.Α.Ε. επιβάλλεται η ποινή της διεξαγωγής αγώνα, χωρίς θεατές (κεκλεισμένων των θυρών) για μια ή περισσότερες αγωνιστικές συναντήσεις με γηπεδούχο το φιλοξενούμενο (29) αθλητικό σωματείο ή Α.Α.Ε. ή Τ.Α.Α. (30) και πρόστιμο, στο υπαίτιο Σωματείο ή Α.Α.Ε, ως εξής: (29) Η τιμωρία να επιφέρει αλλαγή-μεταφορά έδρας, για να γίνεται ιδιαίτερα αισθητή η παραβατική συμπεριφορά). (30) Θα υπάρξουν και Τ.Α.Α;