• Σχόλιο του χρήστη 'Μανώλης Λυρής' | 20 Δεκεμβρίου 2014, 11:18

    Συμφωνώ με τις παρατηρήσεις των κ.κ. Κουκέα και Τσάμη. Η σύσταση ενός ΝΠΙΔ θα συνεισφέρει στην αποτελεσματικότερη λειτουργία του Εθνικού Οργανισμού Αντιντόπινγκ δηλαδή του ΕΣΚΑΝ. Το ΕΣΚΑΝ θα πρέπει να έχει την (οικονομική) ανεξαρτησία να καθορίζει πλήρως το πρόγραμμα ελέγχων doping τόσο ώς προς τον αριθμό τους όσο και ως προς το είδος (εντός ή εκτός συναγωνισμού, σε αίμα ή ούρα, και για ποιες κατηγορίες απαγορευμένων ουσιών). Το πετυχημένο παράδειγμα της USADA μπορεί να ακολουθηθεί. Ωστόσο για όλα αυτά θα πρέπει να περιμένουμε το σχετικό προεδρικό διάταγμα. Ελπίζω να μην έχουμε την επανάληψη του Ν4049/2012. Στο συγκεκριμένο άρθρο παραβλέπεται εντελώς ότι η Ελλάδα έχει την τιμή, από το 1996, να διαθέτει διεθνώς αναγνωρισμένο εργαστήριο (από IOC και WADA διαδοχικά) για ελέγχους doping. Αυτό το Εργαστήριο αποτελεί εθνικό κεφάλαιο για την Ελλάδα (πολλές χώρες επενδύουν τεράστια ποσά για να αποκτήσουν αναγνωρισμένο εργαστήριο αλλά δεν τα καταφέρνουν) και θα πρέπει να προστατευτεί και υποστηριχθεί. Παραάγραφος 4.γ. Να γίνει "...την ανάθεση της ανάλυσης των δειγμάτων στο Ελληνικό Εργαστήριο Ελέγχου Doping ή σε άλλο εργαστήριο αναγνωρισμένο από τη WADA σε περίπτωση αδυναμίας του ελληνικού εργαστηρίου." Παραάγραφος 4ια. Στους φορείς με τους οποίους συνεργάζεται το ΕΣΚΑΝ θα πρέπει να αναφέρεται το Ελληνικό Εργαστήριο Ελέγχου Doping, όπως και πράγματι συμβαίνει στην καθημερινή λειτουργία του. Το Ελληνικό Εργαστήριο Ελέγχου Doping αποτελεί έναν από τους βασικούς συνεργάτες του ΕΣΚΑΝ στην εκτέλεση του ρόλου του (και αντίστροφα βεβαίως). Παράγραφος 2. Στο ΔΣ του ΕΣΚΑΝ να μπορεί να συμμετέχει συμβουλευτικά (χωρίς ψήφο) ο εκάστοτε Διευθυντής (ή άλλος αντιπρόσωπος) από το Ελληνικό Εργαστήριο Ελέγχου Doping. Τέτοιες πρακτικές ακολουθούνται και από αρκετές ευρωπαϊκές χώρες. Οι επιστήμονες του Εργαστηρίου Ελέγχου Doping κατέχουν λόγω αντικειμένου, την τελευταία ενημέρωση σχετικά με τις καινούργιες απαγορευμένες ουσίες και τις μεθόδους ανίχνευσης τους, συνεπώς η συμμετοχή τους θα είναι χρήσιμη στη λήψη αποφάσεων του ΕΣΚΑΝ.