• Σχόλιο του χρήστη 'ΝΛ' | 31 Δεκεμβρίου 2015, 13:58

    Αντιλαμβάνομαι ότι το άρθρο στοχεύει να δώσει εργασιακά και άλλα δικαιώματα σε καλλιτέχνες χωρίς πανεπιστημιακό πρώτο πτυχίο. Στο βαθμό που η ισοτίμιση θα επιτρέψει την αναγνώριση τυχόν μετέπειτα μεταπτυχιακών ή και διδακτορικών τίτλων της αλλοδαπής (και πράγματι υφίστανται συμπολίτες μας καλλιτέχνες με τέτοιους τίτλους), αντιλαμβάνομαι ότι το άρθρο αυτό ανοίγει τη δυνατότητα τέτοιων αναγνωρίσεων. Αυτό εναπόκειται βέβαια στον Υπουργό. Εύχομαι να συμβεί. Προτείνω όμως να οριστούν ρητά από το άρθρο οι Σχολές που θα υπαχθούν σε αυτό. Επίσης στον Υπουργό εναπόκειται και ο προσδιορισμός του οργάνου που θα επιφορτιστεί με τις ισοτιμήσεις. Προτείνω να μην είναι ο ΔΟΑΤΑΠ και αυτές να γίνονται αυτόματα, άρα δωρεάν. Ας βοηθηθεί ο αγώνας κατά της γραφειοκρατίας.