Άρθρο 62-Σχολές Καλλιτεχνικής Εκπαίδευσης

Άρθρο 62 Σχολές Καλλιτεχνικής Εκπαίδευσης
Οι τίτλοι σπουδών που χορηγήθηκαν από Ανώτερες Δημόσιες και Ιδιωτικές Σχολές Καλλιτεχνικής Εκπαίδευσης, οι οποίες ιδρύθηκαν και λειτούργησαν ή λειτουργούν σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 1158/1981, εφόσον αποκτήθηκαν έως την ημερομηνία έναρξης ισχύος του ν. 3149/2003 (ΦΕΚ 141 Α’), θεωρούνται ως ισότιμοι προς τους τίτλους σπουδών που χορηγούσαν έως τις 10.06.2003 τα Τεχνολογικά Εκπαιδευτικά Ιδρύματα, χωρίς αντιστοιχία προς υπάρχουσες κατά το κρίσιμο χρονικό διάστημα ειδικότητες των Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων. Με απόφαση του Υπουργού Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων προσδιορίζονται οι Ανώτερες Σχολές Καλλιτεχνικής Εκπαίδευσης που υπάγονται στο πεδίο εφαρμογής του προηγούμενου εδαφίου, το αρμόδιο όργανο και η διαδικασία έκδοσης διαπιστωτικής πράξης για την υπαγωγή των ενδιαφερομένων στις διατάξεις του παρόντος άρθρου.

 • 22 Ιανουαρίου 2016, 10:43 | Petros Pavledes

  Από όλο το νομοσχέδιο είναι το ποιο κρίσιμο άρθρο και το ποιο σωστό για τις κινηματογραφικές σχολές κάτι που εκτός από την αναγνώριση πρέπει να ρυθμίζει και να εξασφαλίζει την ισοτιμία με τα ΤΕΙ καθώς και την περεταίρω σύνδεση με πανεπιστημιακές σχολές κινηματογράφου .
  Το υπουργείο είναι σε πολύ σωστή κατεύθυνση !!!

 • 22 Ιανουαρίου 2016, 09:39 | Φρίγκας Γεώργιος

  Η αναγνώριση πτυχίων δε θα έπρεπε να αποτελεί αντικείμενο ενός νομοσχεδίου του υπουργείου πολιτισμού. Επίσης, οι κανόνες που ισχύουν για τις ισοτιμίες των πτυχίων είναι σαφείς και ισχύουν Πανευρωπαϊκά είναι σαφείς και συγκεκριμένοι, μπορούν κάλλιστα να εφαρμοστούν και επί των κινηματογραφικών και άλλων παρόμοιων σχολών και με βάση αυτούς να γίνεται η αναγνώριση.

 • 21 Ιανουαρίου 2016, 15:04 | mk

  Η αναγνώριση των κινηματγραφικων σχολών είναι σε πολύ σωστή κατεύθυνση και πραγματικά το υπουργείο κάνει πολυ σωστή δουλειά πάνω σε αυτό το θέμα καθότι πριν το 2003 δεν υπήρχαν πενεπιστημιακες σχόλες
  κινηματογραφου παρά μόνο ιδιωτικές αναγνωρισμενες από το υπουργείο πολιτισμού .

 • 19 Ιανουαρίου 2016, 19:55 | nik

  Απόφοιτοι των κινηματογραφικών σχολών πηραν πτυχίο καιισοτιμία ΤΕΙ απο το ΙΤΕ και μετά από την ημερομηνία που αναφέρεται στο άρθρο 10.06.2003.

 • 19 Ιανουαρίου 2016, 13:25 | ΓΙΟΡΙΚΑΣ

  ΣΥΜΦΩΝΩ ΜΕ ΤΟΝ ΠΩΛ
  Πολύ σωστό άρθρο .Θα ήταν χρήσιμο επίσης οι παλαιοί απόφοιτοι κινηματογραφιστές των κινηματογραφικών σχολών με πραγματική υπηρεσία σε κιν/φο & τηλεόραση να μπορούν να φοιτήσουν στην ανώτατη σχολή κινηματογράφου στη Θεσσαλονίκη χώρις εισαγωγικές Πανελλήνιες εξετάσεις .π.χ ένας φωτογράφος -εικονολήπτης να μπορεί να φοιτήσει στο τμήμα Διευθυντών Φωτογραφίας. Ελπίζω να ακουστεί αυτή η άποψη από τους υπεύθυνους του υπουργείου. Ευχαριστώ

 • 16 Ιανουαρίου 2016, 19:36 | paul

  Πολύ σωστό άρθρο .Θα ήταν χρήσιμο επίσης οι παλαιοί απόφοιτοι κινηματογραφιστές των κινηματογραφικών σχολών με πραγματική υπηρεσία σε κιν/φο & τηλεόραση να μπορούν να φοιτήσουν στην ανώτατη σχολή κινηματογράφου στη Θεσσαλονίκη χώρις εισαγωγικές Πανελλήνιες εξετάσεις .π.χ ένας φωτογράφος -εικονολήπτης να μπορεί να φοιτήσει στο τμήμα Διευθυντών Φωτογραφίας. Ελπίζω να ακουστεί αυτή η άποψη από τους υπεύθυνους του υπουργείου. Ευχαριστώ

 • 31 Δεκεμβρίου 2015, 13:58 | ΝΛ

  Αντιλαμβάνομαι ότι το άρθρο στοχεύει να δώσει εργασιακά και άλλα δικαιώματα σε καλλιτέχνες χωρίς πανεπιστημιακό πρώτο πτυχίο. Στο βαθμό που η ισοτίμιση θα επιτρέψει την αναγνώριση τυχόν μετέπειτα μεταπτυχιακών ή και διδακτορικών τίτλων της αλλοδαπής (και πράγματι υφίστανται συμπολίτες μας καλλιτέχνες με τέτοιους τίτλους), αντιλαμβάνομαι ότι το άρθρο αυτό ανοίγει τη δυνατότητα τέτοιων αναγνωρίσεων. Αυτό εναπόκειται βέβαια στον Υπουργό. Εύχομαι να συμβεί. Προτείνω όμως να οριστούν ρητά από το άρθρο οι Σχολές που θα υπαχθούν σε αυτό. Επίσης στον Υπουργό εναπόκειται και ο προσδιορισμός του οργάνου που θα επιφορτιστεί με τις ισοτιμήσεις. Προτείνω να μην είναι ο ΔΟΑΤΑΠ και αυτές να γίνονται αυτόματα, άρα δωρεάν. Ας βοηθηθεί ο αγώνας κατά της γραφειοκρατίας.