• Σχόλιο του χρήστη 'Γιάννης Γεροντής' | 12 Ιανουαρίου 2016, 14:33

    ΕΙΣΑΓΩΓΗ: Παρακολουθώ επί δεκαετίες τις επιπτώσεις ενός στρεβλού τοπίου στο χώρο των ΟΔΣ που δραστηριοποιούνται στα πνευματικά και συγγενικά δικαιώματα γύρω από την μουσιική. Μέχρι το πρόσφατα το κράτος παντελώς απών από την ευθύνη του να ελέγχει τα πεπραγμένα τους επέτρεψε την γιγάντωση φαινομένων κακοδιαχείρισης και κάθε είδους πρακτικής που σε άλλες χώρες της Δύσης θα είχαν αντιμετωπιστεί και κατασταλεί με τον πλέον παραδειγματικό τρόπο. Είναι άξιο απορίας ότι συστάθηκε πριν δεκαετίες ένας εποπτεύον οργανισμός και ουδείς προέβλεψε ότι οφείλει να έχει κάποια όπλα στα χέρια του για την άσκηση του ελέγχου όπως η δυνατότητα κυρώσεων που ψηφίστηκε πρόσφατα αλλά παραμένει ακόμα ανεφάρμοστη. Σήμερα το υπό διαβούλευση νομοσχέδιο έρχεται για πρώτη να αντιμετωπίσει χρόνια προβλήματα των ΟΣΔ και των πρακτικών τους απένταντι στα μέλη που πλήττουν τους δημιουργούς, τους καλλιτέχνες και τους ερμηνευτές. ΜΠΡΑΒΟ λοιπόν στους συντάκτες της πρότασης και στην πολιτική ηγεσία που δείχνει για πρώτη φορά να βάλει τάξη στον πολύπαθο αυτό χώρο. Ακολουθούν κάποια πρώτα σχόλια: ΟΣΔ - ΑΟΔ: Η Ελλάδα πρέπει να πάψει να είναι η μόνη χώρα της Ευρώπης που επιτρέπει την κερδοσκοπία στη συλλογική διαχείριση. Πολύ σωστά προβλέπεται ένας οργανισμός όπως η ΑΕΠΙ που έχει δεσπόζουσα θέση στην αγορά να πρέπει να μετατραπεί σε μη κερδοσκοπικό ΟΣΔ. ΔΕΝ ΠΡΕΠΕΙ ΜΕ ΚΑΝΕΝΑ ΤΡΟΠΟ ΝΑ ΕΠΙΤΡΑΠΕΙ κάποιος που έχει δεσπόζουσα θέση στην αγορά να γίνει Ανεξάρτητη Οντότητα Διαχείρισης διότι αυτό θα της επέτρεπε να λειτουργήσει έκτος πλαισίου κανόνων ακόμα περισσότερο απ’ ότι το έχει πράξει, με ολέθρια αποτελέσματα, στο παρελθόν. ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΩΝ, ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΩΝ, ΕΡΜΗΝΕΥΤΩΝ: Οι προτάσεις που περιέχονται στο Νόμο σχετικά με τη λειτουργία και τις αρμοδιότητες Αρμοδιότητες του Εποπτικού Συμβουλίου (ή της Γενικής Συνέλευσης) των ΟΣΔ είναι στην σωστή κατεύθυνση. Πρέπει όμως να υπάρξουν δικλίδες ασφαλείας όσον αφορά την εκπροσώπηση των δημιουργών για την καθόλα πιθανή περίπτωση να χρησιμοποιηθούν πρόσωπα ή σωματεία για την εξυπηρέτηση των συμφερόντων παραγόντων που δεν επιθυμούν με κανένα τρόπο τον εκσυγχρονισμό του τοπίου. ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ: Η διαμόρφωσης των προμηθειών στο μέσο όρο της Ευρώπης είναι επιτακτική. Αυτό που ζήσαμε επί δεκαετίες και ζούμε και σήμερα με την χρέωση καταχρηστικών προμηθειών για μετριότατου επιπέδου, αδιαφανείς σχεδόν στο σύνολό τους υπηρεσίες πρέπει να σταματήσει εδώ και τώρα. ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ: Ένα από τα πολλά θέματα που η γενική συνέλευση θα πρέπει να έχει λόγο είναι για το βαθμό και τον τρόπο που θα γίνονται οι όποιες νομικές ενέργειες για την είσπραξη οφειλόμενων ποσών και τη διευθέτηση νομικών διαφορών. Υπήρξαμε μάρτυρες επανειλημμένης κατάχρησης όσον αφορά τον αριθμό αλλά και το κόστος των νομικών ενεργειών εκ μέρους των ΟΔΣ και οι τελευταίοι που είχαν όφελος από αυτές τις πρακτικές ήσαν τα μέλη τους. ΧΩΡΙΣΤΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ: Το θέμα των χωριστών λογαριασμών για τα δικαιώματα που εισπράττονται και ανήκουν στους δημιουργούς και τα έσοδα από την προμήθεια που παρακρατούν οι ΟΣΔ για τη κάλυψη των εξόδων διαχείρισης είναι εκ των ουκ άνευ. Δεν παύει να με καταπλήσσει το πως τόσο σοβαρά θέματα έμειναν έξω από το νομοθετικό πλαίσιο όταν συστάθηκε ο Νόμος 2121/1993. Η μη υποχρεωτική τήρηση χωριστών λογαριασμών όχι μόνο ζημίωσε τους δημιουργούς και καλλιτέχνες με τεράστια ποσά αλλά με σύμμαχο και την απροθυμία των εκάστοτε πολιτικών ηγεσιών δεν επέτρεψε ποτέ τη δυνατότητα ενός ουσιαστικού ελέγχου για να διαπιστωθεί η έκταση της κακοδιαχείρισης. ΤΟΚΟΙ: Οι τόκοι που γεννώνται από έσοδα που παράγει το έργων των δημιουργών και καλλιτεχνών πρέπει να αποδίδονται στους δημιουργούς. Επιπλέον οι ΟΣΔ οφείλουν να αποδίδουν στους δημιουργούς τους τόκους από την επένδυση των δικαιωμάτων τους. Αυτό είναι ένα ακόμα από τα θέμα που για κάποιο, ίσως όχι τυχαίο λόγο, δεν αντιμετωπίστηκε με την σύσταση του Νόμου. ΚΟΝΔΥΛΙΑ ΓΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥΣ ΣΚΟΠΟΥΣ: Η πολιτική της διάθεσης ποσών για πολιτιστικούς και κοινωνικούς σκοπούς από πλευράς των ΟΔΣ υπήρξε στην καλύτερη περίπτωση ένα ακόμα εργαλείο που χρησιμοποιήθηκε στρεβλά, αδιαφανώς και συχνά με κριτήρια πελατοκρατείας. Τα ποσά που δαπανώνται για πολιτιστικούς και κοινωνικούς σκοπούς και οι αποφάσεις για τη χρήση τους πρέπει να λαμβάνονται από ομάδες εργασίες με αντιπροσωπευτικότητα, υψηλό επίπεδο γνώσεων και αυτές στη συνέχεια να εγκρίνονται από το διοικητικό ή εποπτικό συμβούλιο του ΟΣΔ για να λειτουργήσει κάποτε σωστά το αρχικό ζητούμενο. ΕΣΟΔΑ - ΕΞΟΔΑ: Με βρίσκει απολύτως σύμφωνο η υποχρέωση αναλυτικής πληροφόρησης για τα έσοδα και έξοδα ανά κατηγορία δικαιωμάτων, τις αμοιβές των μελών του Δ.Σ. και των διευθυντών των ΟΣΔ. Ειδικότερα στο θέμα των αμοιβών των διευθυντών και άλλων υψηλόβαθμων στελεχών το ύψος των οποίων ευθύνεται εν μέρει για τις πολύ υψηλές προμήθειες που χρεώνονται τα μέλη πρέπει να προσαρμοστεί στα σημερινά επίπεδα της αγοράς εργασίας. Παράλληλα το διοικητικό συμβούλιο θα πρέπει να εξετάζει ενδελεχώς και να αξιολογεί τις σπουδές, το γνωστικό πεδίο, τις ικανότητες και την επαγγελματική εμπειρία των εργαζομένων στους ΟΣΔ. ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΕΣ: Το θέμα των καταγγελιών των μελών των ΟΔΣ πρέπει να αντιμετωπιστεί με ειδική διαδικασία διότι ως τώρα τόσο οργανισμοί εκμεταλλευόμενοι την απουσία του κράτους και κυρίως την απουσία κυρώσεων όχι μόνο δεν ανταποκρίνονταν στις καταγγελίες αλλά πολλές φορές προχωρούσαν έμμεσα ή και άμεσα και σε απειλές ενάντιων των καταγγέλλοντων. ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ: Η υποχρέωση για ηλεκτρονικές συναλλαγές των ΟΣΔ με τους δημιουργούς θα μειώσει αισθητά το κόστος και θα βελτιώσει τη διαφάνεια ειδικά στο θέμα διαχείρισης από κάποιους ΟΣΔ των προκαταβολών ως μέσο εξαγοράς εύνοιας. ΠΡΟΣΤΙΜΑ: Αναφορικά με τη δυνατότητα του ΥΠΠΟ να επιβάλει πρόστιμα όταν οι ΟΣΔ παραβιάζουν τις υποχρεώσεις τους απέναντι στους δημιουργούς αυτό θα πρέπει να εφαρμοστεί άμεσα και στην πράξη για να δοθεί επιτέλους ένα σήμα ότι ο χώρος δεν είναι ξέφραγο αμπέλι όπου η αδιαφάνεια και οι παράνομες πρακτικές μένουν ατιμώρητες. ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΟΣΔ: Για την περίπτωση που κριθεί αναγκαία η ανάκληση της άδειας ενός Οργανισμού το θέμα του τι θα γίνουν οι συμβάσεις ανάθεσης που έχει με τους δημιουργούς θέλει ιδιαίτερη προσοχή ιδίως στο να ληφθεί υπόψη και η επιθυμία των ίδιων των δημιουργών. ΕΠΙΤΡΟΠΟΣ: Η πρόβλεψη για τον ορισμό επιτρόπου στην περίπτωση που διαπιστωθεί ότι ένας Οργανισμός έχει σοβαρό οικονομικό πρόβλημα βιωσιμότητας (γεγονός υπαρκτό και διαπιστωμένο από χρόνια για κάποιους ΟΔΣ) κινείται στην σωστή κατεύθυνση απαιτείται όμως προσοχή στην στελέχωση αναφορικά με τις ειδικότητες των προσώπων ενώ θα πρέπει να είναι υποχρεωτική και η εκπροσώπηση των δημιουργών. ΕΠΙΛΟΓΟΣ: Η συλλογικής διαχείρισης πνευματικών και συγγενικών δικαιωμάτων στο χώρο της μουσικής στην Ελλάδα χρήζει άμεσης εξυγίανσης. Ο λόγος που πολλοί δημιουργοί παρέμειναν και παραμένουν σιωπηλοί είναι διότι ποτέ ως σήμερα δεν πίστεψαν ότι το κράτος είχε σοβαρές προθέσεις να κάνει τις αναγκαίες τομές. Σήμερα υπάρχει μια μοναδική ευκαιρία να πάψουμε να είμαστε το μαύρο πρόβατο ανάμεσα στις χώρες του πολιτισμένου κόσμου και σε αυτό το χώρο. Η ευκαιρία είναι ιστορική και η ευθύνη ανήκει σε όλους μας.