• Σχόλιο του χρήστη 'GRAMMO ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΤΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΗΧΟΥ Η ΗΧΟΥ ΚΑΙ ΕΙΚΟΝΑΣ' | 13 Ιανουαρίου 2016, 19:03

    Σχόλιο στην παρ. 1: Με βάση τα σχόλια υπό τα άρθρ. 22 και 23, αλλά και του 45 κατωτέρω, η επιφύλαξη θα πρέπει να αφορά τον αριθμό που θα έχει το άρθρ. 45 μετά την αναρίθμησή του.