• Σχόλιο του χρήστη 'ΣΠΕΤΣΙΕΡΗΣ Γεράσιμος' | 14 Ιανουαρίου 2016, 14:31

    Όσον αφορά στον Οικονομικό Διευθυντή πρέπει να γίνει σαφής περιγραφή των τυπικών και ουσιαστικών προσόντων π.χ. απόφοιτος ΑΕΙ οικονομικών σχολών ,Νομικής , να γνωρίζει άπταιστα 2 ξένες γλώσσες , να έχει προϋπηρεσία στην ίδια θέση , πιθανόν και μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών , να έχει εκπονήσει στο παρελθόν στρατηγικό επιχειρηματικό σχέδιο Δημόσιου Οργανισμού και να έχει επιτυχία. Για να είναι αμερόπληπτος ανεξάρτητος και αποτελεσματικός θα πρέπει να επιλεγεί με κάποια διαδικασία(ενός Δημόσιου διαγωνισμού ?) μεταξύ άλλων υποψηφίων.Να γίνει αξιοκρατικά η επιλογή του μεταξύ άλλων υποψηφίων. Να μην προτείνεται ούτε από το Δ.Σ. ούτε από τον Καλλ. Δ/ντή. Να έχει οικονομικές προτάσεις-σχέδια και να τίς υποβάλλει στον Οργανισμό. Απλός διαχειριστής των οικονομικών υπάρχει. Πού θα αναφέρεται ? Ποιός θα τον ελέγχει ? Ποιές ευθύνες θα έχει? Αν υπάρξει διαφωνία για κάποιο θέμα των 3 κέντρων Διοίκησης πώς θα επιλυθεί ? Μπορεί άραγε να υπάρξουν 3 όργανα Διοίκησης όταν η πείρα και η πρακτική δείχνουν ότι με τα 2 υπήρξε δυσλειτουργία. Τέλος ο τίτλος Οικονομικός είναι μάλλον αδόκιμος και δεν μπορεί να έχει σχέση με τίς Διοικητικές Υπηρεσίες ,και να προϊσταται του προσωπικού αφού σε καμιά οικονομική μονάδα Ιδιωτικού ή Δημόσιου Τομέα δεν υπάρχει κάτι ανάλογο.