• Σχόλιο του χρήστη 'SONY/ATV MP Μουσική Εκδοτική' | 14 Ιανουαρίου 2016, 16:36

    H SONY/ATV MP Μουσική Εκδοτική διαχειρίζεται και εκπροσωπεί μαζί με τον κατάλογο και της EMI Μουσικής Εκδοτικής πάνω από 2 εκατομμύρια μουσικά έργα παγκοσμίως και δραστηριοποιείται στην Ελλάδα πάνω από 30 χρόνια. Πιστεύουμε πως η ενσωμάτωση της ευρωπαικής οδηγίας θα συνεισφέρει σημαντικά στον εξευρωπαϊσμό που χρειάζεται η ελληνική αγορά της συλλογικής διαχείρισης των δικαιωμάτων σήμερα με στόχο την καλύτερη λειτουργεία και διαφάνεια των ΟΣΔ, όπως υπάρχει ήδη στους περισσότερους ΟΣΔ παγκοσμίως. Ως μουσικοί εκδότες, αρα και συνδικαιούχοι των δημιουργών που εκπροσωπούμε, προσβλέπουμε με ιδιαίτερο ενδιαφέρον επιτέλους να διευρινθεί και σε μας η δυνατότητα να εκπροσωπούμαστε σε ΟΣΔ στην Ελλάδα, όπως σχεδόν σε όλες τις Ευρωπαϊκες χώρες με την τροποποίηση του άρθρου 56.