• Η αποκλειστικότητα στις συμβάσεις ανάθεσης (μεταξύ δικαιούχου και ενός, μόνο, ΟΣΔ), η οποία αποτελεί τον αναπόδραστο κανόνα σήμερα, περιορίζει τον ανταγωνισμό μεταξύ των ΟΣΔ της ίδιας κατηγορίας (π.χ. μεταξύ ΑΕΠΙ ΑΕ και ΑΥΤΟΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ), με αποτέλεσμα των πολλαπλό εγκλωβισμό των δικαιούχων με έναν ΟΣΔ και τη δυνατότητα κατάχρησης από αυτόν της δεσπόζουσας θέσης. Πρέπει να προβλεφθεί νομοθετικά και να ενθαρρυνθει στην πράξη η απελευθέρωση, η οποία θα συμβάλει στη συνολική εξυγίανση του χώρου.