• Σχόλιο του χρήστη 'ΘΕΜΗΣ ΖΑΧΑΡΙΟΥ' | 26 Νοεμβρίου 2014, 09:19

    Θα πρέπει να υπάρχει σαφής διαχωρισμός για επαγγελματίες ή φιλάθλους και σε ποιες κατηγορίες αγώνων. Εχει παρατηρηθεί Ενώσεις να εκδίδουν γενικές απαγορεύσεις χωρίς μάλιστα να δίνουν απαντήσεις σε σχετικές ερωτήσεις πολιτών. Σας παραθέτω μια τέτοια ερώτηση που ποτέ δεν απαντήθηκε. ANAKΟΙΝΩΣΗ ΕΠΣ ΑΘΗΝΩΝ 2012 «Μετά την τροποποίηση του ΚΑΠ Ερασιτεχνικών Πρωταθλημάτων και σύμφωνα με το άρθρο 29 παρ. 2, δεν επιτρέπεται η είσοδος ραδιοτηλεοπτικών συνεργείων στα γήπεδα χωρίς τη σχετική έγγραφη άδεια της διοργανώτριας. Κατόπιν αυτού, ενημερώνουμε όλους ότι απαγορεύεται η είσοδος εντός των αγωνιστικών χώρων και λήψη φωτογραφιών, καθώς και η βιντεοσκόπηση αγώνων απ’ όλους τους, με οποιαδήποτε ιδιότητα, χωρίς την έγγραφη άδεια της --------------------------------------- Ένωσης. Οι υπεύθυνοι παρατηρητές και διαιτητές, θα πρέπει να εφαρμόζουν την απαγόρευση και τον έλεγχο. Απαγορεύεται επίσης η βιντεοσκόπηση των αγώνων από την κερκίδα. Τα γηπεδούχα σωματεία έχουν την ευθύνη εφαρμογής της απόφασης». Με την παραπάνω γενικόλογη και ασαφή ανακοίνωση ,επιβάλλεται μια απαγόρευση η οποία δεν διευκρινίζει καθαρά σε ποιους αναφέρετε . Σε επαγγελματίες ιδιώτες, σε φιλάθλους, για ποιες κατηγορίες πρωταθλημάτων, Α, Β, Γ ερασιτεχνών, των πρωταθλημάτων υποδομών!!!,όλων!!!! Για ποιο λόγο και απο ποιο νομικό καθεστώς ,σας δίνετε αυτή η αρμοδιότητα να επιβάλλεται απαγορεύσεις εκτός των αγωνιστικών χώρων, σε δημόσιους χώρους συνάθροισης (κερκίδες δημοτικών σταδίων κλπ ). Και τέλος πάντων , δεν δίνεται διευκρινίσεις για το πώς χορηγείτε η «σχετική έγγραφη άδεια της διοργανώτριας» (Διαδικασία, τρόπος, όροι κλπ) Νομίζω ότι πολύ πρόχειρα αντιμετωπίζεται ένα θέμα το οποίο είναι αρκετά πολυσύνθετο. Παρατείθεται απόσπασμα από παρέμβαση του ΣΥΝΗΓΟΡΟΥ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ προς μεγάλο κρατικό οργανισμό που ακολουθούσε παρόμοιες τακτικές απαγόρευσης. «Ο Συνήγορος του Πολίτη είχε δεχθεί αναφορές από τις οποίες προέκυπτε ότι ο Οργανισµός Σιδηροδρόµων Ελλάδος απαγόρευε τη φωτογράφηση σιδηροδροµικών εγκαταστάσεων και συρµών ή την υπήγαγε σε καθεστώς ειδικής προηγούµενης άδειας. Σε πόρισµά της (∆εκέµβριος 2005), η Αρχή επισήµανε ότι η πρακτική αυτή δεν διαθέτει νόµιµο έρεισµα, καθ’ όσον το βασιλικό διάταγµα του 1884, το οποίο επικαλείται ο ΟΣΕ, απαγόρευε την υλική επέµβαση και όχι την απλή θέαση ή απεικόνιση. Άλλωστε, η φωτογράφηση ανοικτών ή υπαίθριων κοινόχρηστων χώρων δεν θέτει σε κίνδυνο την ασφάλειά τους,ενώ διαδικασία αδειοδότησης είναι δυνατό να προβλεφθεί µόνο για εγκαταστάσεις κλειστές ή µη προσιτές στο κοινό. Το αντίθετο θα αποτελούσε δυσανάλογο περιορισµό του συνταγµατικού δικαιώµατος στην ελεύθερη ανάπτυξη της προσωπικότητας. Εφ’ όσον δεν υπάρχει εξουσιοδότηση νόµου για τη θέσπιση περιορισµών στο δικαίωµα φωτογράφησης χώρων και συρµών εξ ορισµού προσιτών στην κοινή θέα, η προϋπόθεση «άδειας» και η σχετική διαδικασία δεν διαθέτουν νόµιµο έρεισµα Ολο το κείμενο διαμεσολάβησης http://www.synigoros.gr/resources/docs/199930.pdf Θα παρακαλούσα να εξετάσετε το θέμα και να μου απαντήσετε στα εύλογα διευκρινιστικά ερωτήματα : · Το νομικό καθεστώς και οι νόμιμες αποφάσεις σας · Για ποιούς ισχύει η απαγόρευση και για ποιο λόγο · Σε ποιες κατηγορίες πρωταθλημάτων (αιτιολόγηση) · Τρόπος χορήγησης άδειας (αναλυτικά) ΤΕΛΙΚΑ ΘΑ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ Ή ΘΑ ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ Η ΦΩΤΟΓΡΑΦΗΣΗ/ΒΙΝΤΕΟΣΚΟΠΗΣΗ ΓΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ΑΠΟ ΕΝΑ ΦΙΛΑΘΛΟ ΣΤΗΝ ΚΕΡΚΙΔΑ.