• Σχόλιο του χρήστη 'ΣΠΕΤΣΙΕΡΗΣ Γεράσιμος' | 20 Ιανουαρίου 2016, 13:31

    Επιπροσθέτως του του πρώτου σχολίου μου , θέλω να επισημάνω ότι σε μια τροποποίηση του Ν. 2273/94 “ περί Κρατικών Θεάτρων ” είναι επιβεβλημένο να προβλεφθεί η σαφής και ρητή υποχρέωση εκ του νόμου , περί συμμετοχής εκπροσώπων των εργαζομένων στο Δ.Σ. των Οργανισμών και συγκεκριμένα στο ΕΘΝΙΚΟ ΘΕΑΤΡΟ. Επίσης στα προσόντα του Οικονομικού Διευθυντή είναι αναγκαίο να προστεθούν πέραν του πτυχίου ΑΕΙ , και ειδικευμένοι τίτλοι μεταπτυχιακών ή διδακτορικών σπουδών Πανεπιστημίων των κάτωθι αντικειμένων: Πολιτιστικής Διαχείρισης Διοίκησης Πολιτιστικών μονάδων Διοίκησης και Διαχείρισης πολιτιστικών Οργανισμών Οικονομίας και επικοινωνίας Πολιτιστικών Μονάδων , σε κάθε δε περίπτωση λόγο του χαρακτήρα του Οργανισμού (ΔΕΚΟ – Φορέας της Γενικής Κυβέρνησης) είναι απαραίτητη προϋπόθεση οι υποψήφιοι να είναι απόφοιτοι της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Διοίκησης.