• Σχόλιο του χρήστη 'UNIVERSAL ΜΟΥΣΙΚΗ ΕΚΔΟΤΙΚΗ ΕΠΕ' | 21 Ιανουαρίου 2016, 17:44

    Η UNIVERSAL ΜΟΥΣΙΚΗ ΕΚΔΟΤΙΚΗ ΕΠΕ δραστηριοποιείται στον χώρο της μουσικής και διαχειρίζεται πάνω από 3 εκατομμύρια πνευματικά δικαιώματα Ελλήνων και ξένων δημιουργών για την Ελλάδα και το εξωτερικό. Το υπό διαβούλευση νομοσχέδιο, εναρμονίζοντας την Οδηγία 2014/26/ΕΕ, θέτει επιτέλους ζητήματα τα οποία εδώ και χρόνια δεν έχουν ρυθμιστεί με αποτέλεσμα δυστυχώς στην Ελλάδα μεταξύ των ΟΣΔ να υπάρχουν περιπτώσεις που δεν πληρούνται όχι μόνο στοιχειώδεις αρχές χρηστής διαχείρισης, διαφάνειας και λογοδοσίας αλλά ούτε καν στοιχειώδεις προϋποθέσεις λειτουργίας. Το προτεινόμενο σχέδιο νόμου επιβάλλει στους ΟΣΔ ένα πλαίσιο κανόνων που είναι προς τη σωστή κατεύθυνση. Είναι όμως αναγκαίο, οι κανόνες αυτοί να ισχύουν για όλους τους οργανισμούς που ασκούν συλλογική διαχείριση, ανεξαρτήτως νομικής μορφής και οργανωτικής δομής και για τον λόγο αυτό θεωρούμε πρωταρχικής σημασίας το παρόν άρθρο το οποίο επεκτείνει τις υποχρεώσεις του νόμου σε όλες τις νομικές οντότητες που ασκούν συλλογική διαχείριση και διαθέτουν δεσπόζουσα θέση στην Ελληνική αγορά. Άλλως υπάρχει σοβαρότατος κίνδυνος ο παρόν νόμος να αποτελέσει ένα ανεφάρμοστο ευχολόγιο, το οποίο θα καταστρατηγείται από όλους τους δραστηριοποιούμενους στην Ελλάδα οργανισμούς.