• Σχόλιο του χρήστη 'Φρίγκας Γεώργιος' | 22 Ιανουαρίου 2016, 09:39

    Η αναγνώριση πτυχίων δε θα έπρεπε να αποτελεί αντικείμενο ενός νομοσχεδίου του υπουργείου πολιτισμού. Επίσης, οι κανόνες που ισχύουν για τις ισοτιμίες των πτυχίων είναι σαφείς και ισχύουν Πανευρωπαϊκά είναι σαφείς και συγκεκριμένοι, μπορούν κάλλιστα να εφαρμοστούν και επί των κινηματογραφικών και άλλων παρόμοιων σχολών και με βάση αυτούς να γίνεται η αναγνώριση.