• Σχόλιο του χρήστη 'Φρίγκας Γεώργιος' | 22 Ιανουαρίου 2016, 10:20

    Το άρθρο αυτό έρχεται να δώσει λύσει στο πρόβλημα που προκύπτει όταν μεμονωμένη μικρή επιχείρηση βρίσκεται στη δυσάρεστη θέση να "διαπραγματεύεται" με έναν οργανισμό συλλογικής διαχείρισης. Εφόσον οι κάθε είδους οργανισμοί συλλογικής διαχείρισης κρίνουν ότι η παρούσα ρύθμιση έχει προβλήματα, θα περίμενα να προτείνουν λύσεις (π.χ. μεσολαβητές) που θα επιτρέψουν την επίτευξη δίκαιων επιμέρους συμφωνιών με κάθε επιχείρηση και όχι μονομερώς επιβαλλόμενων χρεώσεων οι οποίες σήμερα απέχουν μακράν της πραγματικότητας. Για ευνόητους λόγους, δεν το πράττουν.