• Σχόλιο του χρήστη 'Φρίγκας Γεώργιος' | 22 Ιανουαρίου 2016, 10:49

    Νομίζω ότι τα σχόλια του Γιάννη Γεροντή πιο πάνω έχουν μεγάλο ενδιαφέρον και ουσία. Θα ήθελα απλώς να συμπληρώσω ότι η πρόνοιες που υπάρχουν στο σχετικό νομοσχέδιο για τους χρήστες (επιχειρήσεις ή ιδιώτες) είναι ελάχιστες, η προστασία τους από καταχρηστικές πρακτικές ανύπαρκτη και η εκπροσώπησή τους στο διάλογο πολύ περιορισμένη. Θετική εξέλιξη αποτελεί η συμπερίληψη επιμελητηρίων και άλλων παρόμοιων φορέων στις σχετικές διαδικασίες, θα έπρεπε όμως να υπάρχει και η δυνατότητα συμμετοχής στη λήψη αποφάσεων εκπροσώπων του γενικού κοινού.