• Γενική παρατήρηση επί του άρθρου 29: Η διάταξη αυτή, όπως και η προηγούμενη οδηγεί σε διόγκωση του διαχειριστικού κόστους, και μάλιστα δυσανάλογα σε σχέση με τις ΑΟΔ (ά. 32 του παρόντος), για τις οποίες δεν προβλέπεται σχετική υποχρέωση. Η άμεση συνέπεια αυτής της κατάστασης είναι το παράλογο να αυξάνονται τα κόστη ενός μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα ΟΣΔ, έναντι μιας ΑΟΔ κερδοσκοπικού χαρακτήρα, όπου εξ ορισμού δεν υπάρχουν οι περιορισμοί των κρατήσεων του άρθρου 18 του παρόντος.