• Σχόλιο του χρήστη 'ΣΩΜΣΕ' | 22 Ιανουαρίου 2016, 12:10

    Άρθρο 47 Εδώ αναφέρονται μόνο οι κυρώσεις για τους οργανισμούς και καμία κύρωση για τους χρήστες και τη συνήθη ασυνέπεια τους στη πληρωμή